Skip to main content
Phonak Bolero M-M-hörapparat.
Klart, fylligt ljud

Phonak Bolero™ Marvel

 • Robust
 • Pålitlig
 • Uppladdningsbar

Bolero Marvel bakom-örat apparat för lätt till grav hörselnedsättning kombinerar maximal pålitlighet med en klar, fyllig ljudupplevelse.

 • Klart, fylligt ljud 
 • Ansluts till smartphones, TV och mycket mer 
 • Uppladdningsbart alternativ för Bolero M-PR
 • Personanpassad hörselupplevelse
Bolero Marvel
Student Exchange Program. Two multiracial students standing in university library.

Klart, fylligt ljud

Marvel-hörapparater med Phonak-teknik känner igen och anpassar sig automatiskt för att matcha fler lyssningssituationer än någonsin tidigare.¹ Med AutoSense OS™ 3.0 och Binaural VoiceStream Technology™ får du bättre taluppfattning i buller och mindre lyssningsansträngning.³

Få bättre taluppfattning i buller¹ och mindre lyssningsansträngning² och förundras över hur bra dina hörapparater presterar från första anpassningen och varje gång du använder dem.

Ansluts till smartphones, TV och mycket mer 

Phonak Bolero Marvel kan anslutas direkt till antingen iOS- eller Android-smartphones eller andra Bluetooth®-aktiverade enheter. Med TV Connector kan du se dina favoritprogram på TV och titta på film. Du kan använda dina Marvel-hörapparater för handsfree-samtal eller för att lyssna på TV, musik, ljudböcker, poddar och mycket mer. 

Det är precis som att använda trådlösa hörlurar – fast ännu bättre, eftersom Marvel-hörapparater kan skilja mellan streamat tal och musik och anpassa sig automatiskt så att du får en optimerad ljudkvalitet.

 
Business Team Busy Working Talking Concept; Shutterstock ID 376855948; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Uppladdningsbar teknik

Marvel har en kraftfull uppladdningsbar teknik som är lätt att använda, snabbladdad och ger en hel dags lyssnande med streaming. Hörapparaterna slås på automatiskt när de tas upp från laddaren och slås av när du sätter tillbaka dem i laddaren.

 
Body image Body image Body image Body image Body image Body image Body image Body image Body image

Färgalternativ

Sand Beige
Champagne
Chestnut
Sandalwood
Alpine White
Beige
Velvet Black
Graphite Gray
Silver Gray
Cropped image of man using smart phone

Ansluts till smartphones och andra enheter

Bolero Marvel-hörapparater kan anslutas direkt till antingen en iOS®- eller Android™-smartphone eller andra Bluetooth®-aktiverade enheter. Använd dem till handsfree-samtal, för att lyssna på TV, musik, ljudböcker poddar och mycket mer.

myPhonak app

Anpassa din hörselupplevelse och finjustera hörapparaterna med den avancerade fjärrkontrollsfunktionen och mycket mer.

Roger-mikrofon

Roger är det optimala lösningen för att förbättra taluppfattning i buller och på avstånd³. Den streamar direkt till dina Marvel-hörapparater.*

 

Möt Bolero Marvel-familjen

Bolero Marvel finns i två modeller, en med uppladdningsbart och en med vanliga hörapparatbatterier. En audionom ger dig råd om rätt hörapparat för dig.

Hitta en hörselspecialist

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig.

Bolero™ Marvel

Frågor och svar

 1. Gå till hemskärmen på din iPhone och tryck på ikonen ”Inställningar”.
 2. Tryck på Bluetooth-ikonen i inställningsmenyn.
 3. Tryck på knappen bredvid Bluetooth för att slå på Bluetooth.
 4. Stänga av dina Marvel-hörapparater och starta dem igen efter 5 sekunder.
 5. Efter flera sekunder visas namnet på dina Marvel-hörapparater på skärmen på din iPhone. Tryck på det för att välja dem.
 6. Nu visas ett meddelande om att Bluetooth begär parkoppling. Klicka på ”Parkoppla”.
 7. En anslutningssignal hörs i den parkopplade hörapparaten.
 8. Din iPhone är nu parkopplad med Marvel-hörapparaterna.

i. Är Bluetooth aktiverat på din telefon? 
Det finns två sätt att göra det på: 
Alternativ 1

 1. Svep upp från nederkanten av iPhone-skärmen för att öppna menyn Kontrollcenter.
 2. Svep mot höger sida av skärmen tills du ser en rad med ikoner längst upp i menyn Kontrollcenter.
 3. I den översta raden med ikoner kontrollerar du att Bluetooth-symbolen är blå.
 4. Om inte, trycker du på ikonen för att aktivera Bluetooth.

 Alternativ 2

 1. Klicka på menyn ”Inställningar” på hemskärmen på din iPhone.
 2. Klicka på ”Bluetooth” i inställningsmenyn.
 3. Kontrollera att alternativknappen är grön.
 4. Om alternativknappen inte är grön trycker du på den för att aktivera Bluetooth

 ii. Är Marvel-hörapparaterna i parkopplingsläge?

 1. Stäng av Marvel-hörapparaterna och starta dem igen efter 5 sekunder för att sätta dem i parkopplingsläge.
 2. Hörapparaterna är i parkopplingsläge i tre minuter.
 3. Nu kan du parkoppla hörapparaterna.

i. Är Bluetooth aktiverat på din telefon? 
Det finns två sätt att göra det på: 
Alternativ 1

 1. Svep nedåt från skärmens överkant för att öppna Notiscenter.
 2. Svep nedåt i Notiscenter för att öppna menyn Snabbinställningar.
 3. Kontrollera att Bluetooth-symbolen är markerad, om den inte är det trycker du på den för att aktivera Bluetooth.
 4. Kontrollera att alternativknappen bredvid ”Bluetooth” är inställd på PÅ.
 5. Om den inte är det trycker du på alternativknappen för att aktivera Bluetooth. 

Alternativ 2

 1. Tryck på ”Inställningar” på hemskärmen.
 2. Kontrollera att alternativknappen bredvid ”Bluetooth” är inställd på PÅ.
 3. Om den inte är det trycker du på alternativknappen för att aktivera Bluetooth.
 4. Om alternativknappen inte är grön trycker du på den för att aktivera Bluetooth.

ii. Är Marvel-hörapparaterna i parkopplingsläge?

 1. Stäng av Marvel-hörapparaterna och starta dem igen efter 5 sekunder för att sätta dem i parkopplingsläge.
 2. Hörapparaterna är i parkopplingsläge i tre minuter.
 3. Nu kan du parkoppla hörapparaterna.

Det är en normal procedur vid anslutning med Bluetooth. Namnet på Phonak Marvel-hörapparaten visas på telefonskärmen inom några sekunder.

 

Ja. Phonak Marvel-hörapparater har stöd för telefon- och videosamtal med Skype, FaceTime och WhatsApp.

Praktiskt taget alla mobiltelefoner fungerar med dem, så länge telefonen har stöd för trådlös Bluetooth-teknik. Phonak Marvel-hörapparater är certifierade för Bluetooth version 4.2

 • För telefonsamtal bör alla telefoner med stöd för Bluetooth 2.1 och nyare fungera utan problem

 • För att använda myPhonak app måste telefonen uppfylla följande minimikrav: Bluetooth 4.2; iOS-version 10.2.1; Android 6.0 eller nyare

Hitta rätt hörapparat för dig

Alla människor har olika lyssnings- och kommunikationsbehov. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av hörapparater som gör att du kan hitta den som är rätt för just dig..

Hitta rätt hörapparat för dig

Fotnoter

* RogerDirect™ kräver att Roger-mottagare installeras i hörapparaterna av en audionom

1  Stewart, E., Rakita, L. och Drexler, J. (2019). StereoZoom Part 1: The benefit of wirelessly connected narrow directionality in Phonak hearing aids for speech intelligibility. Phonak www.phonakpro.com/evidence, hämtat den 26 februari 2019.

2 Winneke, A., Latzel, M. och Appleton-Huber (2018). Less listening- and memory effort in noisy situations with StereoZoom, Phonak Field Study News, hämtat från www.phonakpro.com/evidence, den 17 oktober 2018. 

3 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology 23(2), 201–210

IOS är ett varumärke som tillhör Cisco Technology, Inc. 

Android är ett varumärke som tillhör Google LLC. 
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.