Skip to main content
Two young Asian businesswoman discuss investment project working and planning strategy. Business people talking together with laptop computer at office.; Shutterstock ID 2086945537; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hörapparattillbehör

Phonak erbjuder ett sortiment med tillbehör som har utformats för att ytterligare förbättra din hörsel i vissa situationer och för att underlätta rengöring och skötsel. Dessa tillbehör och verktyg bidrar till funktionen hos dina hörapparater.

Hitta en hörselspecialist

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig.

Är du audionom?

Beställ i vår eStore för professionella.

Kvinnlig läkare gör anteckningar och tittar på en laptop

Fotnoter

* Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.