Skip to main content
Businesswoman looking at female colleague writing on adhesive notes in office
Jag tror jag börjar höra dåligt, vad gör jag?

Bidrag och finansiering

Om hörseln börjar svikta, så är du i gott sällskap. Det är något som händer oss alla med tilltagande ålder och det tillhör det normala åldrandet. Det första steget, om man misstänker att man börjat höra dåligt, kan vara att göra ett enklare hörseltest på nätet, som till exempel vårt hörseltest. Det tar bara några minuter och ger en indikation på hur det står till med din hörsel.

Om resultatet tyder på att din hörsel är nedsatt, ska du ta kontakt med en vårdcentral eller audionom för att göra ett riktigt hörseltest och tillsammans går ni därefter igenom din hörselsituation.

Middle aged woman inserting hearing aid in her right ear.

Vad kostar en hörapparat?

I Sverige får du hörselhjälp via din sjukvårdsregion. I några regioner kan du få en rekvisition, en viss summa pengar som du själv kan köpa hörapparat eller andra hjälpmedel för. Du kan också lägga till egna pengar och köpa en dyrare apparat än du annars skulle kunna få. Regionerna har ett visst upphandlat sortiment av hörapparater att välja från. Men i vissa städer finns det även möjlighet att köpa sina hörapparater helt privat. Det ser alltså lite olika ut i regionerna, men på 1177 kan du läsa mer om vad som gäller där du bor. 

Har jag rätt till bidrag för arbetshjälpmedel?

Det finns fler hjälpmedel som kan hjälpa dig i särskilt besvärliga situationer på din arbetsplats då hörapparaten ibland inte räcker till. Det kan vara vid stora möten med många deltagare, vid samtal på avstånd eller i miljöer med mycket störande bakgrundsljud.

Du kan vara berättigad till bidrag för de Roger-produkter, i form av externa mikrofoner och mottagare, som hjälper dig med dina hörselproblem på arbetsplatsen. En hörselnedsättning ska inte påverka din förmåga att delta aktivt i olika arbetssituationer. Beroende på din anställningsform ansöker du om bidrag hos Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Kontakta din audionom för att veta mer. Där får du alla information du behöver om hur ansökningsprocessen går till.