Skip to main content

Användarvillkor

I. Samtycke

Denna webbplats ägs och drivs av Sonova AG. Genom att besöka och navigera på denna webbplats samtycker du till dessa användarvillkor.

II. Garantifriskrivning

Vi har vidtagit – och kommer att fortsätta att vidta – omfattande åtgärder för att tillhandahålla korrekt och uppdaterad information. Vi utfärdar dock ingen garanti och gör inga utfästelser, varken uttryckliga eller underförstådda, att informationen häri eller som hänvisas till häri är korrekt eller fullständig. Sonova ska inte heller hållas ansvariga på något sätt för eventuella direkta, indirekta, oavsiktliga skador, följdskador eller skadestånd som uppstår som en följd av användning av, tillgång till eller oförmåga till användning av denna information. Sonova ska inte heller på något sätt hållas ansvariga för möjliga fel eller utelämnanden i innehållet. Detta gäller i synnerhet alla referenser till produkter och tjänster som tillhandahålls av Sonova AG. Informationen på denna webbplats kan innehålla tekniska felaktigheter eller skrivfel. Sonova kan också när som helst göra förbättringar och/eller ändringar av de produkter och/eller program som beskrivs i denna information utan föregående meddelande och ska inte hållas ansvariga för eventuella följder av sådana ändringar.

Information som Sonova publicerar på World Wide Web, i illustrationer eller beskrivningar, kan innehålla referenser eller korsreferenser till produkter, program och tjänster från Sonova som inte lanseras eller är tillgängliga i ditt land. Sådana referenser innebär inte att Sonova har för avsikt att lansera sådana produkter, program eller tjänster i ditt land. Ytterligare information kan du få från din lokala Sonova-kontakt.

Det är ditt eget ansvar att vidta försiktighetsåtgärder för att säkerställa att det du väljer att använda är fritt från exempelvis virus, maskar, trojanska hästar och annat skadligt innehåll. Under inga omständigheter ska Sonova hållas ansvariga gentemot någon part för eventuella direkta, indirekta, särskilda skador eller andra följdskador som uppstår genom användning av denna webbplats, inklusive, utan begränsningar, eventuell utebliven vinst, verksamhetsavbrott, förlust av program eller andra data i ditt informationshanteringssystem eller annat, även om vi uttryckligen har informerats om risken för sådana skador.

III. Länkar

Innehåll från tredje part kan visas på eller vara tillgängligt från webbplatsen. Sonova ska inte hållas ansvariga och tar inget ansvar för något innehåll från tredje part. Denna webbplats kan också tillhandahålla länkar eller referenser till andra webbplatser som inte står i relation till Sonova. Sonova ansvarar inte för innehållet på sådana webbplatser och ska inte hållas ansvariga för eventuella skador eller personskador som uppstår på grund av användarens tillgång till sådana webbplatser. Länkar till andra webbplatser tillhandahålls endast för webbplatsanvändarnas bekvämlighet.

IV. Copyright

Hela innehållet på denna Sonova-webbplats lyder under copyright med ensamrätt. Du får navigera fritt på webbplatsen, men du får endast visa, hämta eller använda information från denna webbplats, inklusive text, bilder, ljud och video (”informationen”) för ditt eget, icke-kommersiella bruk. Du får inte distribuera, modifiera, överföra, återanvända, ompublicera eller använda informationen i kommersiellt syfte, utan skriftligt tillstånd från Sonova AG. Du måste bibehålla och återge varje copyright-meddelande eller andra meddelanden om upphovsrätt som anges i information som du hämtar.

Du bör anta att allt du ser eller läser på denna webbplats lyder under copyright, om inget annat anges, och får inte användas på något annat sätt förutom vad som är tillåtet i dessa användarvillkor eller i texten på webbplatsen utan skriftligt tillstånd från Sonova AG.

V. Varumärken

Du bör anta att alla produktnamn som visas på webbplatsen, oavsett om de visas med stor text, kursiv text eller med varumärkessymbolen är varumärken som tillhör Sonova AG eller andra parter. Ingen licens eller rätt till något sådant varumärke utfärdas eller överförs till dig.

VI. Revisioner

Sonova AG kan när som helst revidera dessa användarvillkor genom att uppdatera detta meddelande. Du är bunden av sådana revisioner och bör därför regelbundet besöka denna sida för att granska de aktuella användarvillkor som gäller.

Utfärdandedatum: 05/07/2015

Uppdaterades senast: 05/07/2015