Skip to main content
Scientist in laboratory using computer
In the Industrial Engineering Facility: Diverse Group of Engineers and Technicians on a Meeting Gather Around Table Unravel Sheets of Engine Design Technical Drafts, Have Discussion, Analyse Drawings.; Shutterstock ID 1515843497; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Asiatisk sjukvårdspersonal deltar i ett seminarium
För audionomer

Audiologicenter

På Phonak förstår vi att resan mot en bättre hörsel börjar hos dig. Vi hjälper audionomer med innovativ teknik, högkvalitativ forskning och kliniska resurser för bästa praxis så att du kan ge dina klienter exceptionell vård.

Carefree childhood. Happy energetic african american children jumping on sofa while playing game together at home, small active kids brother and sister having fun in living room; Shutterstock ID 2060068835; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hör bättre – må bättre

Effekten av hörselnedsättning underskattas ofta, fast det egentligen är en viktig del av vårt allmänna välbefinnande och ett hälsosamt liv. Det gäller även för pediatrisk vård. Att kunna kommunicera och skapa nära relationer är mycket viktigt för att ett barn ska kunna utvecklas socialt, känslomässigt och kognitivt på ett optimalt sätt. Hörselnedsättning och kommunikationssvårigheter kan påverka välbefinnandet, men ökande evidens visar att hörselrehabilitering kan ge fördelar på tre olika områden.¹

Socioemotionellt välbefinnande

Att höra bra skapar engagemang, starkare band och en positivare inställning. Hörapparatanvändare och deras partners berättar faktiskt om sociala fördelar som de har upplevt genom att använda hörselteknik.2

Kognitivt välbefinnande

Kopplingen mellan hörselnedsättning och kognition är väl etablerad. Nya publikationer belyser den växande förståelsen för sambandet mellan hörselnedsättning och kognitiv hälsa. Vi förser dig med evidensbaserad fakta och professionella resurser för att främja dina klienters kognitiva välbefinnande i den dagliga praktiken.

Fysiskt välbefinnande

Att höra bra gör att människor kan ha en mer aktiv och hälsosam livsstil och hörapparater kan främja en högre aktivitetsnivå4, vilket ger en bättre medvetenhet om omgivningen och bättre balans.5–7

 
Man med grått hår som arbetar med en bärbar dator på ett kontor och pratar i telefon. En manlig chef eller affärsman förhandlar online via en webbkamera.

Grav till mycket grav hörselnedsättning hos vuxna

Genom att förstå effekten av grav till mycket grav hörselnedsättning kan vi fokusera på hur komplext vårt hörselsystem kan vara. Det finns många guider och resurser för vuxna med hörselnedsättning, men det är ovanligt att hitta liknande resurser som specifikt handlar om grav till mycket grav hörselnedsättning hos vuxna.

Behandla grav till mycket grav hörselnedsättning

En grupp internationella experter på forskning och klinisk praktik har utvecklat rekommendationer inom audiologisk behandling av grav till mycket grav hörselnedsättning hos vuxna. Resultatet av detta samarbete är en publikation full av expertråd till audionomer. Den har utformats för att hjälpa till vid behandling av grav till mycket grav hörselnedsättning. För att kunna hantera dessa komplexa behov krävs det en kontinuerlig professionell kunskapsutveckling som stöttar dina patienters välbefinnande på följande områden:

  • Kontinuerlig optimering och underhåll av hörapparater 
  • Strategier för egenhantering
  • Rådgivning och stöd
  • Remittering vid behov
 
Young female patient being explained the human ear anatomy

Pediatrisk audiologi

Som barnaudionom förlitar sig familjer på ditt stöd med korrekt hörselbedömning och lämpliga, främjande hörsellösningar för deras barn. På Phonak har vi arbetat i många år med att bygga upp ett starkt ledarskap inom pediatrisk audiologi genom vetenskapliga konferenser med internationellt erkända experter, evidensbaserad forskning och innovativ produktutveckling.

 
Vy bakifrån av läkare som diskuterar testresultat och diagnos med samt ger råd till ett äldre patientpar i hemmet.

Familjecentrerad vård

Familjecentrerad vård uppmärksammar vilken viktig roll familjerna spelar i hörselbehandling och -rehabilitering. För att kunna ge bästa möjliga vård och involvera familjen i processen är det nödvändigt att ha ett tillvägagångssätt som täcker hela kliniken. Alla medarbetare, från kundmötande personal till klinisk personal, behöver tillämpa principerna för familjecentrerad vård. En nyligen genomförd studie vid University of Queensland, i samarbete med Sonova, identifierade avgörande steg för att förbättra den familjecentrerade vården på audiologiska kliniker för vuxna.

  • Be alltid en familjemedlem att följa med klienten till besöket
  • Skapa en fysisk miljö som inkluderar familjemedlemmen vid besöket. Det kan till exempel handla om att ställa fram en stol för familjemedlemmen bredvid klientens stol i besöksrummet, så att både klienten och familjemedlemmen sitter på samma avstånd från audionomen.
  • Inled besöket genom att tala om för klienten och familjemedlemmen att åsikter från dem båda gärna tas emot under besöket
 

Resurser

Fotnoter

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Well-Hearing is Well-Being. Hearing Review, 27(3), 18–22. Hämtat från https://www.hearingreview.com/hearing-loss/patient-care/counseling-education/well-hearing-is-well-being den 1 juni 2020.
2. Abrams, H.B., och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16. Hämtat från https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ den 25 mars 2021
3. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., och Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254
4. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein,R., och Nondahl, D. M. Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol. 2015;54(11), 838 844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503
5. Negahban H, Bavarsad Cheshmeh Ali M, Nassadj G. Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture. 2017;58:126–129.
6. Rumalla K, Karim AM, Hullar TE. The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope. 2015;125(3):720–723.
7. Vitkovic J, Le C, Lee SL, Clark RA. The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol. 2016;21(4):195–202. 18 juni 2022 kl. 14:01
8. Muñoz, K., Nagaraj, N. K. och Nichols, N. (2020). Applied tele-audiology research in clinical practice during the past decade: a scoping review. International Journal of Audiology. doi: 10.1080/14992027.2020.1817994