Skip to main content
Grandfather carrying grandson on the beach

Hjälp anhöriga med hörselnedsättning

Det kan vara svårt när en anhörig upptäcker att de har en hörselnedsättning, men det är viktigt att erbjuda stöd som fungerar för dig, din anhörige och hela familjen. Phonak kan hjälpa hur du stöttar under resan mot bättre hörsel.


African daughter hugging her mum indoors at home - Main focus on senior woman face; Shutterstock ID 1963184836; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Stöd vid hörselnedsättning

När en person upplever hörselnedsättning kan de uppfatta ljud och tal som dämpade, kanske måste de höja ljudvolymen på olika apparater, eller så har de svårt att höra enskilda konsonanter eller ord, särskilt i bullriga miljöer. Denna svårighet att höra vissa ord eller i vissa miljöer kan göra det svårt att kommunicera. Vanliga tecken på hörselnedsättning är:

  • Att be andra att tala långsammare, eller upprepa vad de säger oftare
  • En tydlig tillbakadragenhet och motvilja att delta i samtal
  • Förändrat beteende, till exempel förlorat intresse för sociala evenemang eller att äta på restaurang
 

Hörselnedsättningens komplexiteter

Människor tror ofta att hörselnedsättning enbart är ett volymproblem och att det räcker med att bara prata högre, men det är viktigt att förstå att hörselnedsättning är ett komplicerat tillstånd. 

Det bästa sättet du kan hjälpa är att lära dig mer om hörselnedsättning. Att ta dig tid att ställa frågor, vara vänlig, och framför allt uppmuntra lika mycket som du själv skulle vilja bli uppmuntrad.

Två kvinnor som promenerar och pratar i Barcelona.
Phil Hilton Att leva med måttlig till grav sensorineural hörselnedsättning
Två kvinnor som promenerar och pratar i Barcelona.
Middle-aged male's hearing check in a female audiologist's office.

Hörselnedsättningssimulator

Det kan vara svårt att föreställa sig hur det är att ha en hörselnedsättning, men genom att testa vår hörselnedsättningssimulator kan du få en förståelse för vad din anhörig går igenom.

TV-högtalare
Dialog
 
Bild av en audionom med en laptop

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig.

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

Barn med hörselnedsättning

Att lära sig mer om barns hörselbehov kan hjälpa dig att fatta de bästa besluten för ditt barns framtid. Med femtio års erfarenhet kan vi mycket om hörselvård för barn och samarbetar nära med ledande audionomer för att erbjuda holistiska lösningar för dig och dina barn.

 
Ung kvinnlig vårdgivare stödjer sörjande äldre kvinna och uttrycker medkänsla.

Uppmuntra behandling

Om du har en anhörig som har en hörselnedsättning finns det flera sätt som du kan hjälpa honom eller henne att förstå sin diagnos och vägen framåt.