Skip to main content
Happy family holidays. Joyful father, mother, baby son walk with fun along edge of sunset sea surf on black sand beach. Active parents and people outdoor activity on summer vacations with children.; Shutterstock ID 717546631; purchase_order: -; job: -; client: -; other: - 717546631
Cute little girl with her mother at the pediatrician examination by African american female doctor
Elder senior old asian couple meeting  specialist professional caucasian doctor visit at home consultant two retirement patient after checkup,health care and medical concept

Resurser för familjecentrerad vård 

Familjecentrerad vård är en inställning till hälsovård som erkänner vilken viktig roll familjen spelar och ser alla som partners i behandlingsprocessen. Phonak erbjuder audionomer resurser för att använda sig av familjecentrerad vård i sitt dagliga arbete.

 

Fördelar för audionomer:

  • Ökat förtroende och bättre relation mellan patient och audionom
  • Bättre efterlevnad av behandlingen
  • Ökad användning av hörapparater

 

Så har familjecentrerad vård hjälpt audionomer

Hör direkt från audionomer om hur familjecentrerad vård har hjälpt dem i deras arbete. 

Följ oss på

Verktyg och metoder för att förbättra familjecentrerad vård

Professionella verktyg gör det enklare för klienter och audionomer att utöva familjecentrerad vård.

För vuxna

Familjeorienterad kommunikationsbedömning och lösningar (FOCAS)

FOCAS är ett verktyg som har utformats för att hämta in åsikter från både klienten och familjen under utredningen av hörselbehov och vid målsättning. Det uppmuntrar klienterna att öppna upp sig och dela med sig av hur de känner att resan mot bättre hörsel har påverkat familjen. Samtidigt uppmuntrar det klienternas familjer att dela med sig av hur det har påverkat även deras liv att ha en familjemedlem med hörselnedsättning. Det ger en trygg plats för att kommunicera öppet och fånga upp både individuella och delade mål.

För barn och familjer

Frågeställningslista (QPL)

QPL är en kommunikationshjälp som har utformats för att uppmuntra patienter och familjer att delta aktivt i diskussioner genom att bjuda in dem att välja frågor och ämnen som de vill diskutera under ett besök. Det ger ett viktigt socialt och känslomässigt stöd och uppmuntrar familjerna att dela med sig av sina frågor och funderingar kring deras barns resa med audionomen. Det ger familjerna möjlighet att ställa frågor om diagnoser och underlättar processen vid beslutsfattande och välgrundade val.

Handshake

Så här kommer du igång med familjecentrerad vård

Phonaks expertpanel för familjecentrerad vård har utvecklat tio enkla steg för att utöva familjecentrerad vård på din klinik. Här kommer de tre första:

Steg 1 
Bjud in en familjemedlem till audionombesöken, och betona orsakerna till varför familjemedlemmen bör följa med.

Steg 2
Ordna den fysiska miljön så att familjemedlemmar känner sig bekväma och inkluderas i konsultationen.

Steg 3
Tala om för patienten och familjemedlemmen att de kommer att uppmuntras att dela med sig av sina åsikter under besöket.