Skip to main content
Läkarassistent som uppmuntrar en äldre patient på en klinik.

Uppmuntra behandling

Även om det kan kännas svårt att inleda ett samtal om hörselnedsättning med en anhörig, särskilt om denne känner sig tveksam, är ditt stöd viktigt för att hjälpa till med att inleda resan mot bättre hörsel. Phonak kan lära dig några empatiska och tålmodiga sätt för att uppmuntra din anhörig att söka behandling.


Min pappa pratar gärna om sin hörselnedsättning eftersom jag har velat lära mig mer.

 

Hörapparater har hjälpt min pappa mycket.
Kayla DeGuire Dotter till DeGuire med grav till mycket grav hörselnedsättning
Hörapparater har hjälpt min pappa mycket.

Inleda samtalet

Det är viktigt att skapa en bekväm miljö som hjälper din anhörig att känna sig avslappnad när ni pratar om hörselnedsättning. 

Ung, äldre, autentisk, riktig, familj, sitta och prata med vuxna barn, barn, med kärlek, dela ögonblick, hemma, vardagsrum, positiv känsla, slappna av, njuta, lyssna på, flicka.

Välja rätt plats

Välj en plats som är ostörd, bekväm och fri från bakgrundsbuller, så att din anhörig hör så bra som möjligt under ert samtal. 

Välj ett bra tillfälle

Välj rätt tillfälle för att sätta er ner och prata öppet med varandra. Det gör det tydligt för din anhörig att du tar upp frågan av omsorg och verklig omtanke. 

Tala tydligt

Se till att din anhörig kan se ditt ansikte när ni pratar och tala tydligt så att det blir lätt att förstå dig. Det här samtalet handlar ju inte bara om den fråga som du tar upp, utan även om att din anhörig har svårt med att kommunicera. 

Visa medkänsla

Det är vanligt att man förnekar sin hörselnedsättning, så det är bra att diskutera hur tekniska framsteg har förändrat hur hörapparater ser ut och fungerar.

Betona vikten av behandling

Det är viktigt att betona hur viktigt det är att söka behandling. Hörselnedsättning påverkar mycket mer än bara människors öron, bland annat deras sociala och emotionella välbefinnande, styrkan i deras relationer och deras kognitiva funktion. Det cirkulerar också många vanliga myter om hörselnedsättning som är bra att diskutera med någon som ska inleda sin resa mot bättre hörsel.

Afroamerikansk kvinna som pratar med en man på ett kafé

Hörselnedsättning är inte bara en del av att bli äldre

Hörselnedsättning kan vara en del av det naturliga åldrandet, men det betyder inte att man ska ignorera det. Tidiga åtgärder kan vara avgörande för att en person ska få tillbaka sitt liv, vars kvalitet kanske redan har försämrats på grund av hörselnedsättningen.

Hörapparater gör inte att hörseln återgår till det normala direkt

Vissa personer kan känna sig frustrerade när de slår på sina hörapparater för första gången, eftersom de inte vet vad de ska förvänta sig. Att använda hörapparat återställer inte den naturliga hörseln, men det gör så att din anhörig kommer att kunna uppleva de förlorade ljuden på ett annat sätt. Det handlar inte om att återställa hörseln helt, utan om ett nytt sätt att säkerställa att din anhörig kan kommunicera och njuta av livet fullt ut. 

Hörselnedsättning påverkar inte bara öronen

Hörselnedsättning är inte bara ett sensoriskt problem, det kan också leda till tillbakadragenhet och depression. Utöver de sociala konsekvenserna kan en ej undersökt hörselnedsättning också påverka den kognitiva och fysiska hälsan.1

Det är enkelt att inleda behandlingen

Det finns många sätt att inleda behandling, och många av dem kanske din anhörig inte ens känner till. Genom att erbjuda ditt stöd och visa dessa alternativ för din anhörig kan du göra det lättare att söka professionell hjälp.

friendly young asian doctor talking to old couple in hospital hallway

Betona hur enkelt det är med ett hörseltest online

Phonaks hörselbedömning online kan utföras hemma. Det är ett enkelt första steg att få din anhörig att börja utvärdera nivån på sin egen hörselnedsättning utan alltför stor press. 

Läs mer om olika hörapparater

Ta reda på mer om de många olika hörapparatalternativen. Det hjälper dig att uppmuntra din anhörig att titta på de olika alternativen och själv se hur hörapparater kan förbättra livskvaliteten.

Följ med din anhörig på besöket för hörselutvärdering

Att följa med till besöket är ett viktigt sätt som du kan stötta din anhörig i början av resan mot bättre hörsel och det rekommenderas varmt i Phonaks forskning inom familjecentrerad vård. Ni kan ta till er informationen tillsammans och diskutera nästa steg öppet. Du kan också hjälpa din anhörig att fatta viktiga beslut, underlätta processen med att prova hörapparater och även vara en del i att göra allt till en lyckad upplevelse. 

Hitta en hörselspecialist

Hitta en hörselspecialist

Vare sig du behöver hjälp med hörselnedsättning eller vill inleda resan mot bättre hörsel kan vi hjälpa till med att hitta en audionom nära dig.

family father and children play a toy railway in the playroom
; Shutterstock ID 1033143271; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Vikten av empati

För förstagångsanvändare av hörapparater är uppmuntran och stöd från familj, vänner och kollegor helt avgörande. Ditt tålamod kommer att lugna dem och hjälpa dem att kommunicera bättre under övergångsperioden. Med några praktiska tips kan du kommunicera bättre med anhöriga som kanske använder hörapparater eller upplever hörselnedsättning för första gången.

Ha tålamod

Ta tid på er och hjälp din anhörig att slappna av om det är svårt att uppfatta vad du säger, särskilt om din anhörig är trött. Precis som våra andra sinnen så försämras hörseln när vi är trötta, så det är viktigt med tålamod.

Tänk på att vara tydlig

Tala tydligt och med normal ljudstyrka. Du behöver inte skrika, det kan istället skapa ljuddistorsion och obehag. 

Var uppmärksam

Tillkalla din anhörigs uppmärksamhet när du vill föra ett samtal och se till att också erbjuda din fulla uppmärksamhet. Innan du börja tala kan du säga din anhörigs namn eller göra en gest. Då är din anhörig redo att lyssna och risken minskar att vissa ord går förlorade.

Placering i rummet

Den bästa placeringen för att kommunicera är att vara ansikte mot ansikte med din anhörig. Håll dig ganska nära, men respektera den personliga sfären. Om du befinner dig för långt borta kan det bli svårare att höra dig ordentligt. Om din anhörig har bättre hörsel på ena örat kan du fokusera på den sidan, men tala inte direkt in i det örat. Var naturlig. 

Omformulera ord

Försök att använda andra ord om din anhörig inte uppfattar vad du säger. Att säga saker på ett annat sätt kan göra det enklare att förstå ordentligt. 

 

Fotnoter:

1. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein, R., och Nondahl, D. M. (2015). Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol, 54(11), 838–844.