Skip to main content
Kvinnlig audionom som pratar med en medelålders manlig klient som bär hörlurar.

Du och din audionom

Relationen mellan dig och din audionom gäller mer än bara några korta besök. Det ska vara ett pågående samarbete som hjälper dig att åstadkomma en långsiktig hörselhälsa. Ju bättre din audionom lär känna dig, desto större blir förståelsen för de behov som din livsstil innebär och audionomen kan då tillhandahålla lösningar som hjälper dig att leva ett engagerat och hälsosamt liv.


Detta gör audionomer

Utöver att diagnostisera och behandla hörselnedsättning kan din audionom också hjälpa dig med ytterligare hörselvård.

Middle aged woman inserting hearing aid in her right ear.

Anpassar hörapparater

Audionomer är specialutbildade för att ta med dina unika hörselbehov, personliga önskemål och livsstilskrav när de anpassar hörapparater.

Ger råd om produkter för att skydda hörseln

En audionom kan titta på dina hörselbehov och din livsstil för att ge råd om ett brett utbud av olika produkter för att skydda hörseln.

Ger råd vid balansproblem

Utöver att hjälpa till vid hörselnedsättning kan en audionom ge råd du upplever yrsel och balansproblem. 

Hjälper till vid tinnitus

En audionom kan ge rekommendationer vid tinnitus, ett vanligt problem som innebär att man hör tjut eller andra ovälkomna ljud i ena eller båda öronen.

Happy family lying on couch- using laptop

Egenskaper hos en bra audionom

Det finns några saker att tänka på innan man träffar en audionom för att se till att du får en partner som kan hjälpa dig att uppnå hörselhälsa och välbefinnande. Audionomen bör:

  • Föreslå och utföra lämpliga hörseltester, inklusive taltester och tester av tal i buller och använda Real Ear-utrustning för att kontrollera dina hörapparaters inställningar
  • Rekommendera att du tar med dig en närstående till besöket som stöd och för att bidra med mer information om din situation
  • Vara någon du känner förtroende för
  • Tycka om sitt arbete, uttrycka varför han eller hon gillar det de gör och framföra hur planen ser ut för samarbetet med dig under hela din resa mot bättre hörsel
 
Ung audionom av blandad härkomst som samtalar med en kvinnlig patient på sin mottagning. Behandling av hörselnedsättning hos vuxna

Mervärdet med en audionom

För att få den bästa hjälpen ska du kontakta en legitimerad audionom och inte försöka lösa dina hörselproblem på egen hand.

  • Expertis: olika människor utvecklar och upplever hörselnedsättning på olika sätt och en lyckad resa mot bättre hörsel börjar med en korrekt och professionellt ställd diagnos
  • Anpassning: för perfekt komfort och funktion måste hörapparaterna anpassas individuellt och programmeras av en audionom så att de passar din lyssningslivsstil
  • Samarbete: bra hörsel är ett livslångt åtagande och en audionom finns där från början för att hjälpa dig på vägen
 
Hearing exam for a woman. Diagnosis of impairment and hearing testing in adults. Patient woman during an ear check-up with an audiologist; Shutterstock ID 2129830616; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Vad du kan förvänta dig vid det första besöket

Ditt första besök är början på att bygga upp en relation med din audionom. Audionomen kommer att lära känna dig, utföra tester och diskutera resultaten med dig. Många audionomer rekommenderar att du tar med en vän eller anhörig till besöket som ett extra stöd.

Få svar på dina frågor

Du och din audionom kommer att börja med att prata om dina upplevelser, dina behov och dina mål för att komma fram till vilka åtgärder som behövs för att du ska kunna höra bra igen.

Genomgå tester

När du har delat med dig av dina upplevelser kommer du att genomgå ett antal tester för att se vad du hör och fastställa omfattningen av din hörselnedsättning. 

Få resultat

Din audionom kommer att ta dina resultat och jämföra dem med dina uppgifter för att säkerställa att alla data matchar dina upplevelser och kommer sedan att komma med rekommendationer för din behandling. 

 
Audionomer som testar en kvinnas hörsel. Klienten sitter med hörlurar bakom en vägg med ett fönster.

Olika typer av tester

Hörseltest på kliniken (Ren tonaudiometri)

Det vanligaste testet utförs i ett ljudisolerat rum där du anger att du hör olika toner som presenteras genom hörlurar. Syftet är att se hur bra du hör på olika frekvenser.

Test av taluppfattning (Talaudiometri)

Test av talaudiometri ger en mer reell indikation på hur omfattande din hörselnedsättning är. De används också när man anpassar hörapparater och diagnostiserar besvär i innerörat.

Tympanometri

Ett tympanometritest används ofta för att fastställa tillståndet i mellanörat. Det kan identifiera om det förekommer vätska i mellanörat eller om trumhinnan är skadad.

Test för spädbarn

Eftersom spädbarn inte kan kommunicera som äldre barn och vuxna finns det särskilda hörseltest som har utvecklats för dem, som är säkra och bekväma, till exempel OAE-test (otoakustiska emissioner) och ABR-test (hjärnstamsaudiometri).

Gratis hörseltest online

I ett screening-test online bedömer man hur bra du hör olika toner och du får svara på frågor om hur du hör i olika situationer. Det ger en initial indikation på om du har en hörselnedsättning. Din audionom kan diskutera dina resultat och fastställa om du skulle behöva genomgå professionella, diagnostiska tester. 

 
Happy senior old family couple clients make financial insurance estate business deal handshake agent lawyer, satisfied mature customers shake hand meeting bank manager agree on investment contract

Anpassning av hörapparaten

Varje hörapparat anpassas separat för att passa dina hörselbehov och anpassningen sker oftast några veckor efter din första bedömning. Du får ta med dig dina hörapparater efter anpassningsbesöket och testa dem hemma i några veckor. Din audionom kommer sedan att kontrollera hur det går för dig med hörapparaterna och göra eventuella finjusteringar om det skulle behövas. När du är nöjd med anpassningen och ljudet i dina hörapparater får du behålla dem och komma tillbaka till audionomen regelbundet för att kontrollera att de fortfarande uppfyller dina behov. De flesta hörapparater håller i mellan tre och sju år innan de behöver uppgraderas.

 
En kvinna står och håller i en laptop.

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig.