Skip to main content

Alla samtal glänser

med Phonak Lumity

Samtal är själva kärnan i livet. Ett spädbarn som hör sina föräldrars vaggvisor, ett barn som får en fråga i klassrummet, en affärskvinna som hör viktiga frågor under ett möte eller ett äldre par som minns en älskad film tillsammans. Våra hörsellösningar öppnar dörren till en värld där alla kan skapa meningsfulla relationer och få bättre socialt, känslomässigt, kognitivt och fysiskt välbefinnande.

Hör bättre – må bättre

Genom att ändra samtalet från att handla om hörselnedsättning som ett sensoriskt problem till att handla om hörselvård som en del i en hälsosam livsstil, kan vi på ett bättre sätt hjälpa dig att knyta an socialt och utvecklas mentalt och emotionellt.

Happy daughter embracing senior mother in a park.

Hörselnedsättning och kognition

Nya fynd visar på att hörselvård och användning av hörapparater kan minska risken för kognitiv försämring.

Vi hjälper audionomer att främja kognitivt välbefinnande hos sina klienter.

Happy senior couple relaxing sitting back to back in park reading newspaper and take write notes to Diary book  to together . old people in the summer park . Elderly resting .mature relationships .
Phonak Lumity-sortimentet

Phonak Lumity

För att till fullo kunna delta i samtal är det viktigt att höra vad som sägs, i alla lyssningssituationer. Med vår banbrytande Phonak SmartSpeech™ Technology prioriterar Phonak Lumity taluppfattning och gör att du kan delta i samtal utan besvär. Den finns nu i vårt utökade Lumity-sortiment för ett större åldersspann och fler grader av hörselnedsättning med den senaste Lumity-tekniken.

 

Utforska Lumity-modellerna

Bättre hörsel åstadkoms tillsammans

Lösningar som utmanar vad som är möjligt

Vi arbetar ständigt med att bygga ett brett sortiment av hörsellösningar med senaste teknik som utmanar teknikens gränser och hjälper människor i alla åldrar och med alla grader av hörselnedsättning att leva livet fullt ut.

Phonak Lumity-hörapparat

Hörapparater

Phonaks breda utbud av hörapparater är gjort för att tillgodose varje enskild persons specifika behov och livsstil. 

Phonak Roger On hearing aid microphone.

Trådlösa Roger™-mikrofoner

Roger-sortimentet gör det möjligt för människor med hörselnedsättning i alla åldrar att delta fullt ut i skolan och på arbetet, även i bullriga eller svåra lyssningssituationer. 

Huvudskärmen i myPhonak app

Appar

Phonaks användarvänliga kostnadsfria app för smartphones ger en förbättrad användarupplevelse, så att du kan få ut det mesta möjliga av dina hörapparater.

Phonak TV Connector hearing aid accessory - front view.

Tillbehör

Phonaks breda sortiment av hörapparattillbehör är utformat för att komplettera dina hörapparater, oavsett om du tittar på TV eller för ett samtal på tu man hand.

Phonak Serenity Choice Comfort earplugs

Serenity Choice™ hörselskydd

Serenity Choice hörselskydd är avancerade hörselskydd utformade för att dämpa buller och starka ljud samtidigt som örat får andas och relevant ljud och tal bevaras.

HearingLikeMe

På Phonak HearingLikeMe samlar vi människor från hela världen och delar inspirerande berättelser, nyheter och användbara tips för människor med hörselnedsättning samt deras vänner och familjer. Tillsammans kan vi lära oss att göra det enklare att leva med hörselnedsättning och tala om hörselnedsättning på ett mer meningsfullt sätt.

 HearingLikeMe blog

Fotnoter

* Du måste skapa ett konto i myPhonak app för att få åtkomst till hälsodata

iOS är ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Cisco Systems, Inc. och/eller dess dotterbolag i USA och vissa andra länder.
Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova sker på licens.