Skip to main content
Three-generation family taking care of dog; Shutterstock ID 1028690542; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hör bättre – må bättre

Hörselhälsa handlar om så mycket mer än bara dina öron – det kan påverka ditt socioemotionella, kognitiva och fysiska välbefinnande. Ökande evidens visar att dessa tre dimensioner inte bara är sammanlänkade, utan att rehabilitering av hörseln kan ge positiva effekter på det allmänna välbefinnandet.¹ Det är därför du kan påverka din livskvalitet och kontakt med världen genom att prioritera din hörselhälsa och behandling. Phonak kan hjälpa dig att blomstra med hörselnedsättning – vare sig det gäller dig, en anhörig, en elev eller kollega.


Phonaks filosofi Hör bättre – må bättre

2019 samlade Phonak en grupp forskare och experter för att formulera forskning som syftade till att förbättra livskvaliteten för människor med hörselnedsättning. Resultatet var att man gjorde ett ställningstagande kring uttrycket Hör bättre – må bättre, en filosofi med grunderna i de tre dimensionerna socioemotionellt, kognitivt och fysiskt välbefinnande.

Father holding daughter and playing on a tablet
Happy Family sitting On floor Playing With The Wooden Blocks At Home; Shutterstock ID 1887473806; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Varför hörselhälsa är viktigt

Många människor underskattar effekten av hörselnedsättning och ser det bara som ett sensoriskt problem. I verkligheten kan hörselnedsättning ha en stor påverkan på vår förmåga att kommunicera med andra och få kontakt med dem. Det är därför det är så viktigt för den allmänna hälsan att man hör bra och att man vidtar åtgärder för att skydda sitt välbefinnande.

 
Happy team of high school girls and guys studying together. Group of multiethnic classmates smiling in university library. Group of young people sitting at table working on school assignment.; Shutterstock ID 1892185096; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Running small business. Two curly concentrated female entrepreneurs in aprons working in their store

Livet med hörselnedsättning

När du har levt med hörselnedsättning ett tag kanske du blir förvånad över alla nya upplevelser du kommer att ha när du använder hörapparater för första gången. Men med några praktiska tekniker kan du få ut det bästa av dina upplevelser.

Du och din audionom

Relationen mellan dig och din audionom gäller mer än bara några besök då och då. Det ska vara ett pågående samarbete som hjälper dig att åstadkomma en långsiktig hörselhälsa. Ju bättre din audionom lär känna dig, desto större blir förståelsen för de behov som din livsstil innebär och audionomen kan då tillhandahålla lösningar som hjälper dig att leva ett engagerat och delaktigt liv.

Hörselnedsättning på arbetet och i skolan

Nedsatt hörsel ska inte vara ett hinder för att kunna prestera fullt ut. Läs mer om vad det finns för hjälpmedel för att komplettera dina hörapparater och vilka möjligheter som finns att ansöka om bidrag till de produkter du behöver på jobbet och i skolan.

 
Medelålders kvinna som sitter hemma i sin vardagsrumssoffa och samtalar med en yngre kvinna. Mor och dotter som tillbringar tid tillsammans och samtalar
Mother and son playing on a tablet together

Hjälp dina anhöriga

Det kan vara svårt när en anhörig upptäcker att de har en hörselnedsättning, men det är viktigt att erbjuda stöd som fungerar för dig, din anhörige och hela familjen. Phonak kan hjälpa dig att uppmuntra din anhörige under resan mot bättre hörsel.

Barn med hörselnedsättning

Att lära sig mer om barns hörselbehov kan hjälpa dig att fatta de bästa besluten för ditt barns framtid. Med femtio års erfarenhet kan vi mycket om hörselvård för barn och samarbetar nära med ledande audionomer för att erbjuda holistiska lösningar för dig och dina barn.

Uppmuntra behandling

Även om det kan kännas svårt att ta upp ämnet hörselnedsättning med en anhörig, särskilt om denne är motvillig, är ditt stöd viktigt för att hjälpa till att inleda resan mot bättre hörsel. Phonak kan lära dig några empatiska och tålmodiga sätt för att uppmuntra din anhörig att söka behandling.

 

HearingLikeMe

På Phonak HearingLikeMe samlar vi människor från hela världen och delar inspirerande berättelser, nyheter och användbara tips för människor med hörselnedsättning samt deras vänner och familjer. Tillsammans kan vi lära oss att göra det enklare att leva med hörselnedsättning och tala om hörselnedsättning på ett mer meningsfullt sätt.

Father and daughter using laptop
Stående kvinna med en laptop i handen.

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig.

Fotnoter

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Hör bättre – må bättre. Hearing Review, 27(3), 18–22.