Skip to main content

Evidensbibliotek

Hos Phonak ligger evidensbaserad forskning till grund för varje ny produkt och funktion. Titta närmare på dessa resurser för att lära dig mer om vetenskapen bakom vår teknik.

Senaste evidens

Läser in fler resultat