Skip to main content
Hörselnedsättning på arbetet

Hörselnedsättning på arbetet

Personer med nedsatt hörsel kan uppleva att vissa jobbsituationer är svårare än andra, till exempel telefonsamtal, möten och presentationer. För att kompensera för hörselnedsättningen kanske man undviker sådana situationer helt och hållet. Men det behöver inte vara så. Vår avancerade hörapparatteknik gör ett utmärkt jobb med att hjälpa människor att höra sina kollegor och vänner på arbetet. När det handlar om andra lyssningsmiljöer som är mer krävande på grund av avstånd, samtal vid sidan om och i situationer med mycket omgivningsbuller har dock även de mest kraftfulla hörapparaterna begränsningar. Det är därför vi har utvecklat Roger – avancerade trådlösa mikrofoner som enkelt ansluts till hörapparaten för att hjälpa dig att vara fullt delaktig på arbetet. När mikrofonerna placeras på ett bord eller fästs vid talarens kläder överförs talet tydligt, oavsett var samtalet äger rum. Roger fungerar även utmärkt vid onlinemöten.

Hörselnedsättning i skolan

Hörselnedsättning i skolan

I skolan måste det säkerställas att barnen med nedsatt hörsel hör både lärare, klasskamrater och multimediaenheter som finns i klassrummet. Phonak har lättanvända, pålitliga hörapparater och hörsellösningar som möter alla barns behov, vilket gör att de kan vara fullt delaktiga i all undervisning.

 
Hörselnedsättning på högskola och universitet

Hörselnedsättning på högskola och universitet

Nedsatt hörsel ska inte vara ett hinder för att läsa vidare efter gymnasiet och även kunna fullfölja sin utbildning, men det är väsentligt att ta till sig det som kommuniceras för att lyckas med studierna. Förutom hörapparater kan det vara fördelaktigt att använda Roger-mikrofoner för att höra bättre i svårare lyssningssituationer. Våra hörselprodukter är utformade för att hjälpa dig att höra bättre i undervisningsmiljön där det ofta är ett avstånd till föreläsaren eller vid grupparbete när man sitter i miljöer med störande bakgrundsljud.

 
Roger SoundField – ljudutjämningssystem för både lärare och elever

Roger SoundField – ljudutjämningssystem för både lärare och elever

I ett klassrum är det ofta mycket ljud och det kan vara svårt att nå ut till alla elever. Lärarnas röster ska dessutom hålla för att undervisa i många år. Med ett ljudutjämningssystem i klassrummet kan alla elever höra tydligt vad som sägs, oavsett var de sitter. Lärarna slipper anstränga rösten och kan hålla en jämn samtalston under lektionerna.