Skip to main content

Internetförsäljningspolicy

På Phonak tycker vi att användarna förtjänar den bästa hörselupplevelsen som går att få idag. Den rekommenderade behandlingen för personer med hörselnedsättning är hörselvård som tillhandahålls av legitimerade audionomer. Legitimerade audionomer har en 3-årig utbildning i hörselvård vid universitet. Dessa audionomer utbildas också direkt av Phonak vad gäller anpassning och programmering av alla våra produkter.

Vi anser att relationen till din audionom ska vara personlig och unik. Oräkneliga studier världen över har visat att utvärdering, urval, anpassning och återbesök som utförs ansikte mot ansikte ger mycket nöjdare användare som också använder hörapparaterna mer. Det är därför som vi anser att den bästa hörselupplevelsen omfattar kontinuerlig vård och expertis från en audionom.

Var noggrann

Att köpa hörselvårdsprodukter via internet eller annan postorder kan leda till att du får en lägre standard vad gäller anpassning och återbesök.

Var försiktig med alla webbplatser som erbjuder Phonak-hörapparater utan att en legitimerad audionom är inblandad. Om du köper Phonak-hörapparater eller -tillbehör från någon av dessa obehöriga återförsäljare på nätet eller via postorder kommer garantin att ogiltigförklaras.

Obehöriga återförsäljare

Phonak förbehåller sig rätten att neka att tillhandahålla hörselprodukter till kliniker och företag som inte inbegriper legitimerade audionomer. Köp av en Phonak-produkt från en obehörig återförsäljare på nätet ogiltigförklarar garantin.