Skip to main content
Loving senior asian couple using a laptop computer together.;

Bilder och logos

Här finner du produktbilder och logos som du kostnadsfritt kan använda för din marknadsföring.

VIKTIGT: Dessa filer är stora, högupplösta grafikfiler som bör användas av interna grafikavdelningar, tidningsdesignavdelningar eller tryckerier. Det är inte alla av dessa filer som är kompatibla med vanliga ordbehandlingsprogram. Vissa måste öppnas bildredigerings-/layoutprogram, som Photoshop, Illustrator, InDesign och liknande.

Roger logo CMYK

.png (67.7kb)

Phonak logo - Pantone

.eps (505 KB)

Phonak logo - CMYK

.eps (506 kb)

Phonak logo - RGB 300dpi

.jpg (177 kb)

Terra and Terra+

Images were packed into a single ZIP file (100 mb)

Sky Lumity

Images were packed into a single ZIP file (555 mb)

CROS Lumity

Images were packed into a single ZIP file (70 mb)

Naida Lumity

Images were packed into a single ZIP file (60 mb)

Audéo Lumity

Images were packed into a single ZIP file (320 mb)

Audéo Life

Images were packed into a single ZIP file (125 mb)

Audéo Fit

Images were packed into a single ZIP file (98 mb)

Virto Paradise

Images were packed into a single ZIP file (160 mb)

Naída Paradise

Images were packed into a single ZIP file (3.7 mb)

Audéo Paradise

Images were packed into a single ZIP file (4.9 mb)

Naída Link Marvel

Images were packed into a single ZIP file (0.5 mb)

Sky Link M

Images were packed into a single ZIP file (1.6 mb)

Sky Marvel

Images were packed into a single ZIP file (7.87 mb)

Bolero Marvel

Images were packed into a single ZIP file (1.13 mb)

Virto Marvel

Images were packed into a single ZIP file (89.6 mb)

Naída Marvel

Images were packed into a single ZIP file (77.1 mb)

Roger On

Images were packed into a single ZIP file (1.0 mb)

Roger NeckLoop

Images were packed into a single ZIP file (1.0 mb)

Phonak™ RemoteControl

Images were packed into a single ZIP file (0.5 mb)

Phonak™ PartnerMic

Images were packed into a single ZIP file (0.5 mb)

TV Connector

Images were packed into a single ZIP file (4.35 mb)

Roger Select

Images were packed into a single ZIP file (15.7 mb)

Roger Table Mic II

Images were packed into a single ZIP file (11.2 mb)

Roger DigiMaster X

.tif (6.3 mb)

DigiMaster V2 Floor Stand

.tif (8.0 mb)

Roger Clip On Mic Front

.tif (4.5 mb)

Söker du något annat?

Tillåten användning

Det är tillåtet att visa och använda materialet för att marknadsföra Phonak-produkter och informera om tjänster relaterade till produkterna.

I samband med detta vill vi påpeka att den häri givna tillåtelsen inte omfattar olaglig användning i vilseledande eller bedräglig marknadsföring av medicintekniska produkter. Dessutom förbinder du dig att strikt följa gällande lagar och bestämmelser, samt etik och uppförandekoder, i samband med användning av materialet, i synnerhet när det gäller marknadsföring av medicintekniska produkter. Med anledning av detta rekommenderar vi att lagenlig annonsering idkas, i enlighet med bestämmelserna för respektive område.

Begränsad användning

Vissa material är föremål för begränsningar. Läs noga igenom respektive förklaringar för att säkerställa efterlevnad av dessa begränsningar.

Otillåten användning

Ändringar av materialet är endast tillåtna om de är i linje med våra riktlinjer för varumärket. Material får inte användas på ett sätt som förvränger innebörden, är diskriminerande eller skadar Phonaks och dess dotterbolags intressen. Det är inte tillåtet att skicka, posta eller vidarebefordra material till extern tredje part.

Utfästelser och garantier

Materialet tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan garantier av något slag för att materialet kommer att uppfylla dina krav eller att dess användning kommer att vara oavbruten eller felfri. Hela risken vad gäller materialets kvalitet och funktion ligger hos dig. Du, som användare av det material som finns på denna webbplats, accepterar allt ansvar som härrör från sådan användning, ingen garanti ges för materialets användbarhet eller webbplatsens tillgänglighet.