Skip to main content
Hearing care professional hearing room

Hörapparater och AI

Phonak utvecklar hörsellösningar som ger verkliga fördelar för personer med hörselnedsättning. Vår drivkraft är att förbättra ljudkvaliteten och tillgången till tal i våra hörapparater genom kontinuerlig teknisk innovation.

Sedan 2000 har vi tagit hörselvården till nästa nivå med artificiell intelligens, AI-baserad maskininlärning i våra hörapparater.

Med den kontinuerliga utvecklingen av AI-teknik kan audiologiområdet förutse uppkomsten av ännu mer innovativa applikationer som kommer att gynna både audionomer och användare.

Vill du veta mer? Scrolla ner för att lära dig mer om användningen av AI inom hälso- och sjukvård, hörselvård och hörapparater.


Smiling female doctor gesturing and explaining patient in medical practice

De senaste framstegen inom AI omvandlar hörselvården

Traditionellt har hörapparater erbjudit statiska inställningar, men maskininlärning har förändrat grunderna mot en mer dynamisk, personlig och avsiktlig lyssningsupplevelse. Även om potentialen för AI inom audiologi är obestridlig, kan man vara förståeligt försiktig och ha frågor när den här tekniken utvecklas:

  • Hur ser framtiden ut för AI inom hörapparater och hörselvård?
  • Hur kan jag lära mig mer om AI-drivna hörapparater?
  • Ska jag överväga AI-aktiverade funktioner när jag väljer hörapparater?

Att ta itu med dessa frågor kommer att vara avgörande för att säkerställa att AI integreras ansvarsfullt och effektivt i audiologiområdet.

 

Videor

Är du intresserad av att lära dig mer om framtiden inom hörselteknik? Med ett engagemang för att tänja på gränserna för hörselteknik, utvecklar Phonak nästa generations hörapparatfunktioner som lovar ännu mer personliga lyssningsupplevelser. Utforska hur vi formar framtiden för hörselvård.
(Videorna är på engelska)

Utnyttja AI för att förbättra användarens upplevelse

Phonak ger användarna möjlighet att höra sitt bästa, med 24 års erfarenhet av AI-baserad maskininlärning. AutoSense™ OS 5.0 i våra Lumity-hörapparater, är ett exempel på AI-baserad maskininlärning som ger fördelar för användarna:

  • AutoSense 5.0 styr SmartSpeech™-teknik för förbättrad taluppfattning - i tysta miljöer, i buller, på avstånd och var man än är.1-5
  • AutoSenseOS™ 5.0 utnyttjar styrkan i maskininlärning för att exakt identifiera och anpassa sig till användarens olika ljudmiljöer – automatiskt när man behöver det, personligt var och när man vill ha det.6

Podcast

Hur gynnar AutoSense OS användarna? Få svaret på den här frågan och mer genom att lyssna på det här avsnittet med Davina Omisore, Audiology Manager, och Chase Smith, Sales Audiology Manager. I över 75 år har Phonak utvecklat innovativ teknik som förbättrar taluppfattning och ljudkvalitet. Få en djupare insikt i våra evidensbaserade funktioner.

AutoSense™ OS 5.0

Vårt automatiska operativsystem har tränats med AI-baserad maskininlärning för att exakt identifiera en ljudmiljö.

Worldof Hearing Products

Bloggposter

AI inom hörselvården

AI hittar gradvis sin plats i hörselvården och erbjuder värdefulla verktyg till audionomer och förbättrar potentiellt resultatet av en hörapparatanpassning.  Även om svårigheter kvarstår, utvecklas AI från modeord till ett användbart verktyg för dig och användarna.

Personlig förstärkning

AI hjälper till att anpassa hörapparater efter individuella behov. AI kan också analysera unika användarbehov, preferenser och lyssningsmiljöer för att finjustera hörapparaten i realtid, vilket optimerar lyssningsupplevelsen. Phonak AutoSense™ OS är ett utmärkt exempel på hur AI-baserad maskininlärning förbättrar taluppfattningen och minskar lyssningsansträngningen.

Audiologist at work
Tidigare upptäckt

AI-algoritmer analyserar otoskopiska bilder, audiogram och till och med genetiska data för att identifiera hörselnedsättning tidigare och med större precision. Föreställ dig att AI upptäcker tidiga tecken på presbyacusis eller Ménières sjukdom, vilket möjliggör snabb intervention.

Female client in audiologist’s office
Hantering av hörselhälsa

AI-drivna appar ger användarna möjlighet att ta en mer aktiv roll i hanteringen av sin hörselhälsa, och kompletterar professionell audiologisk vård. Till exempel kan en AI-driven tinnitusapp lära sig unika tinnitusmönster och skapa personliga ljudterapier för att maskera tinnitus. Det kan också inkludera kognitiv beteendeterapi för att hjälpa till att hantera stress och ångest i samband med tinnitus, vilket i slutändan förbättrar det övergripande välbefinnandet.

Middle aged couple exercising near a mountain lake

Vanliga frågor

Vad är AI och hur används det i hörapparater? Denna sektion syftar till att svara på frågor och ge information om AI-drivna hörsellösningar.

Generell AI och hörapparater

Vanliga frågor

Artificiell intelligens definieras som maskiners förmåga att imitera mänskligt beteende. Konversationsmässigt används artificiell intelligens och maskininlärning omväxlande.7

Maskininlärning är en delmängd av artificiell intelligens där ett system lär sig automatiskt och förbättrar sin prestanda genom analys av tillhandahållen data.7

Phonak hörapparater har använt artificiell intelligens i 24 år. Under många år har AI-teknik som använder maskininlärning använts i hörapparater för att utföra två uppgifter: 1) klassificering av ljudmiljöer och 2) tillämpning av parametrar för ljudbehandling.

Phonaks senaste implementering är användningen av maskininlärning för att träna våra hörapparaters operativsystem, AutoSense OS. Denna teknik utvecklades och tränades med hjälp av tusentals verkliga ljudinspelningar. Resultatet är en verkligt personlig hörselupplevelse.

En avancerad delmängd av maskininlärning som använder intrikata algoritmer, som djupa neurala nätverk (DNN), för att nära emulera den mänskliga hjärnan, vilket gör det möjligt för systemet att lära sig och svara på information med ökad komplexitet och precision.⁷

Djup inlärning genom ett djupt neuralt nätverk är den mest kraftfulla maskininlärningsalgoritmen.⁷

Phonak erkänner AI som en viktig katalysator för innovation inom vissa aspekter av hörapparatteknik. AI/Deep Learning är dock inget nytt, det har funnits sedan 1990-talet, men har varit begränsat på grund av de otroliga mängder processorkraft som krävs för att det ska fungera. En av svårigheterna ligger alltså i att förse hörapparaten med stabil batteritid, utan att påverka storleken för mycket.

Samtidigt som Phonak omfamnar spänningen kring AI-teknik, är Phonak fast i tron att transparens är nyckeln. Det är viktigt att öppet erkänna de nuvarande begränsningarna med AI och undvika att göra överdrivna påståenden fyllda med modeord helt enkelt för trendighetens skull.

Vi erkänner också vikten av andra tekniska framsteg för att möta behoven hos audionomer och användare. Vi strävar efter att förbättra hörselupplevelsen i verkliga situationer, särskilt i besvärliga miljöer med bakgrundsljud.

När det gäller hörapparater tror Phonak att integrationen av AI och dess delmängder, som maskininlärning och djupa neurala nätverk (DNN), har en enorm potential. När man förstår effekten av AI och DNN är det viktigt att notera att storleken har betydelse. En "liten DNN" kommer inte nödvändigtvis att uppnå bättre resultat än klassisk maskininlärning.

Vårt mål är att tillhandahålla praktiska och effektiva lösningar som verkligen gynnar våra användare, oavsett vilken teknik som används.

På Phonak inser vi hörselvårdspersonalens avgörande roll för att uppnå bästa resultat. Medan AI-tekniken fortsätter att utvecklas är det viktigt att understryka betydelsen av de kombinerade ansträngningarna av innovation och skickliga hörselspecialister. Integrationen av avancerad teknik med expertvård och vägledning säkerställer optimalt utnyttjande av AI-kapacitet i hörapparater, vilket i slutändan gynnar användaren.

Referenser

1. Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence 
2. Latzel, M., & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence. 
3. Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411. 
4. Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence 
5. Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023). Speech Enhancer significantly reduces listening 

effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence

6. RIC: 
Usability PDL-14751 
PDL-18247 (Func. Behavior) 
PDL-18770 (Hear. Perf.) 
BTE: 
Usability PDL-14720 
Hearing Performance verification report: PDL-18771 
Functional verification report: PDL-18246

7. https://nix-united.com/blog/artificial-intelligence-vs-machine-learning-vs-deep-learning-explaining-the-difference/