Skip to main content
Young white boy running under the water from the sprinkler in garden

Barn med hörselnedsättning

Att lära sig mer om barns hörselbehov kan hjälpa dig att fatta de bästa besluten för ditt barns framtid. Med femtio års erfarenhet kan vi mycket om hörselvård för barn och samarbetar nära med ledande audionomer för att erbjuda holistiska lösningar för dig och dina barn.


Tidiga åtgärder

Kopplingen mellan öra och hjärna

De flesta tror att vi hör med öronen, men vi hör egentligen med hjärnan.¹ Det innebär att när ljud inte når fram till ett barns hjärna, så är det inte bara svårt för dem att höra, utan de utvecklar inte heller de nervbanor som är nödvändiga för deras utveckling. 

 

Hjärnan utvecklas snabbt under livets första år, och därför är det så viktigt att föräldrar agerar tidigt. Det är ännu viktigare att agera snabbt med spädbarn med hörselnedsättning, eftersom de redan har förlorat flera veckor av den normala utvecklingen av nervbanorna vid födseln. 

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

2–3%

spädbarn per 1 000 födda barn påverkas av hörselnedsättning i USA.²

Den mänskliga hjärnan är programmerad för att lära sig språk under livets första sex år... I takt med att barnet blir äldre blir det allt svårare för barnet att lära sig språk utan några åtgärder.

 

 

Ung pappa som leker med sin lilla dotter med enkla musikinstrument inomhus.
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (AG Bell)
Ung pappa som leker med sin lilla dotter med enkla musikinstrument inomhus.
little girl looking through the otoscope on the toy's ear. Pediatrician communicates with the child. Kid ear check-up; Shutterstock ID 1805522785; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hörselundersökningar för barn

När ditt barn genomgår en hörselundersökning kan det visa om barnet har en hörselnedsättning, om det ena eller båda öronen är påverkade och om hörselnedsättningen kan behandlas medicinskt eller med hjälp av hörselteknik. Det finns flera olika hörselundersökningar och screening.

Hörselscreening

Dessa screening går snabbt, de är tillförlitliga, de gör inte ont och de visar om barnets hörsel ligger på normal nivå eller inte. Om en hörselnedsättning upptäcks under en screening remitteras barnet till en audionom för en mer detaljerad bedömning. 

Objektiva hörselundersökningar 

Dessa undersökningar har utformats för att kontrollera innerörats respons med hjälp av vibrationer eller lufttryck och barnet behöver inte svara eller medverka på något sätt när ett ljud hörs. 

Beteendemässiga hörselundersökningar 

Under dessa undersökningar registrerar en audionom hur barnet hör och reagerar på ljud på olika frekvenser som ritas in i ett diagram.

 
Kvinde, som står indenfor med hendes laptop i hænderne.

Hitta en hörselspecialist

Vi kan hjälpa dig att hitta en audionom nära dig så att ditt barn kan genomgå en hörselundersökning så snabbt som möjligt. 

Hörsellösningar för barn

Hörapparater är viktiga för att kompensera för hörselnedsättning, men den bästa hörsellösningen för barn kan vara en kombination av hörapparater, trådlösa tillbehör och appar.

About 7 years old girl smiling and watching something on her tablet while sitting at a desk.

myPhonak Junior app

Branschens enda dedikerade pediatriska app med 4 ⭐ – utformad att underlätta för barn och prioritera deras hörselfunktion. Den ger tillgång till Remote Support och fjärrkontroll, medan föräldrakontrollen gör det möjligt att skräddarsy barnens upplevelser efter deras utvecklingsnivå och självständighet.

 
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Father and son learning to ride a bicycle at the beach having fun together; Shutterstock ID 170208299; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Lösningar för barn med ensidig hörselnedsättning

Ensidig hörselnedsättning innebär att man har nedsatt hörsel på ett öra, medan det andra är normalt. Hörselnedsättningen på det påverkade örat kan vara allt från lätt till grav i omfattning. Det påverkar upp till 6,3 % av barn i USA³ och det är fem gånger mer sannolikt att barn med ensidig hörselnedsättning behöver olika stödtjänster.³ En unik kombination av lösningar behövs för att ge ett barn med ensidig hörselnedsättning den bästa möjliga hörselupplevelsen.

Lösning 1: Phonak Sky Lumity

Hörapparatfamiljen Phonak Sky™ Lumity är en lösning som rekommenderas för barn med en hörselnedsättning på ena sidan som kan avhjälpas med hörapparat. Operativsystemet AutoSense Sky anpassas automatiskt efter barnets lyssningsbehov i vardagen.

Lösning 2: Phonak CROS med Phonak Sky

För ett barn med grav till mycket grav ensidig hörselnedsättning kan Phonak CROS hjälpa till att ta upp ljud från sidan med hörselnedsättning och skicka ljudet till det normalhörande örat som har en liten Sky hörapparat.

Lösning 3: Roger Focus II-system 

En annan lösning för ett barn med ensidig hörselnedsättning som inte kan avhjälpas med hörapparat är att använda Roger Focus II-systemet, som tillsammans med en Roger-mikrofon skickar ljudet direkt till barnets normalhörande öra, så att det blir enklare att höra lärarens röst i ett vanligt klassrum.6

 

Roger-teknik

Roger-produkter kan användas i vardagens lyssningssituationer tillsammans med hörapparater, ljudprocessorer i cochleaimplantat eller Roger Focus II, och skickar talarens röst direkt till barnets hörapparat. Barnen gynnas av denna teknik när de lyssnar i bullriga miljöer eller när de ska lyssna på någon som talar på avstånd.  

Toddler with a hearing aid sitting on his father's lap playing on a drum.

Hemma

En studie visade att när Roger-teknik används i hemmet exponeras barn för nästan 5 300 fler ord under en åttatimmarsdag,⁴ jämfört med när de bara bär hörapparater. Samma studie visade att 80 % av familjerna rapporterade bättre gensvar och 35 % rapporterade mindre frustration hos barnen⁴ när de använde Roger-systemet.

Female teacher helping one of her pupils in a classroom.

I skolan

Ett Roger-system i skolan hjälper barnen att anpassa sig till moderna klassrum, som är allt mer dynamiska och interaktiva. Det hjälper dem att få det tydliga ljud de behöver för att delta i aktiviteter, svara på frågor, umgås med vänner och använda multimediaenheter.

 

 

Young ballet instructor teaching girls in ballet studio

Vikten av kommunikation

Genom att exponera barnen för olika typer av kommunikation varje dag kan du hjälpa dem att utveckla de relationer och förmågor de behöver för att leva livet fullt ut, något som kommer att påverka deras välbefinnande på ett positivt sätt. Här kommer några saker som du kan göra för att hjälpa dem att lära och socialisera:

Se till att hörapparaterna används hela tiden 

Barn med väl anpassade hörapparater har bättre tal- och språkresultat.4

Prata med dem ofta 

Barn som hör mer talat språk under de tidiga åren är bättre förberedda för skolan och språkkraven när de växer upp.5

Skapa en språkrik miljö 

Exponera dem för så många ord som möjligt genom att sjunga, prata, läsa sagor, lyssna på musik med mera.

Läs högt för dem 

Att läsa hjälper barnen med deras ordförråd och gör att de kan lära sig nya begrepp och bygga upp sin förmåga att samtala.

Lyssna på musik tillsammans

Musik hjälper den tidiga förmågan att lyssna och utvecklar de hörselcenter i ett barns hjärna som ansvarar för språk och inlärning. Det kan också förbättra deras förmåga att lyssna i buller.

 
Boy playing with bubble wand while sitting on mother's lap during sunny day

HearingSuccess

En användbar online-portal som ger barn och föräldrar tillgång till material för att träna upp den auditoriska förmågan och har utformats för barns utveckling av lyssningsförmågan och det talade språket.

 
Barn med hörselnedsättning

Frågor och svar

Det finns några olika anledningar till varför ditt barn bör få sin hörsel undersökt: 

  • Barnet klarade inte hörselscreeningen för nyfödda eller i skolan 

  • Barnet verkar inte reagera på vissa ljud i hemmet 

  • Du, dina anhöriga eller barnets lärare är oroliga för att barnet har svårt att höra eller följa anvisningar 

  • Ditt barn uppger själv att det är svårt att höra 

  • Barnet behöver höja volymen på till exempel TV, musik eller spel 

  • Barnet genomgår öronkirurgi 

  • Barnet använder läkemedel som kan påverka hörseln

Statusen för barnets hörsel kan förändras över tid. Vissa hörselnedsättningar är tillfälliga och kan behandlas medicinskt, medan andra hörselnedsättningar är permanenta. Dessutom kan graden av hörselnedsättning förändras och kan bli bättre eller sämre över tid, medan andra hörselnedsättningar förblir stabila över tid. Därför rekommenderas det att barn med fastställd hörselnedsättning genomgår en hörselundersökning minst en gång om året för att man ska få en aktuell bild av barnets hörsel. Om barnet är yngre, eller om hörselundersökningarna har varit ofullständiga kan man behöva genomföra flera hörselundersökningar under ett år. 

Fotnoter

Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

1.  Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, hämtat från www.phonakpro.com/evidence, den 19 februari 2018.

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Identifying infants with hearing loss - United States, 1999-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 59(8): 220–223. Vohr B. Overview: infants and children with hearing loss—part I. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003;9:62–64

3.  Vila PM, Lieu JE. Asymmetric and unilateral hearing loss in children. Cell Tissue Res. 2015 Jul;361(1):271-8. doi: 10.1007/s00441-015-2208-6. Epub 2015 26 maj. PMID: 26004144; PMCID: PMC4490007.

4.  Benítez-Barrera, CR, Angley G., och Tharpe, A.M. (2018). Remote Microphone System Use at Home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399–409

5. McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., och Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

6. Nelson, J. och Dunn, A. (2021). Roger Focus II in children with Unilateral Hearing Loss. Phonak Field Study News, hämtat från www.phonak.com/evidence, i oktober 2022  

7. https://www.phonak.com/content/dam/phonak/en/evidence-library/fieldstudies/PH_FSN_Roger_Focus_II_in_children_with_%20UHL_210x280_EN_V1.00.pdf