Skip to main content

Certifikat

Sonovas enheter regleras av statliga myndigheter, hälsovårdsmyndigheter och andra tillsynsorgan världen över. Dessa organisationer bekräftar att vi under våra produkters hela livscykel uppfyller kraven för tillämpliga hälso- och säkerhetsföreskrifter. Vi åtar oss att upprätthålla transparenta, konstruktiva och professionella relationer med alla tillämpliga tillsynsmyndigheter vad gäller policy, produktansökningar, efterlevnad och produktprestanda. Varje nationell hälsovårdsmyndighet ställer specifika krav på produkter som erbjuds på dess marknad, och dessa krav måste respekteras. Här finns den fullständiga texten från EU-försäkran om överensstämmelse.

Försäkran om överensstämmelse för radioutrustning