Skip to main content
Office workers sharing a laugh in a meeting
Man at podium introducing panel of motivation speakers at conference
Happy male and female business people talking while standing in office

Evenemang och utbildning

Få kontakt med Phonak och kollegor i branschen vid kommande evenemang och webinar.

Phonak-konferenser

Här kan du läsa mer om och anmäla dig till kommande event. Håll utkik!

Webinar

Titta på livesända eller inspelade webinar och lär dig mer om våra produkter.

Business video conferencing. Young man having video call via computer in the home office. Multiethnic business team. Virtual house party. Online team meeting video conference calling from home; Shutterstock ID 1725467707; buyer: -; po: -; job: -; end: -