Skip to main content
Roger On, Roger Select and Roger Table Mic hearing aid microphone

Trådlösa Roger-mikrofoner

Svårigheter att kommunicera i bullriga miljöer och/eller på avstånd är de situationer som personer med nedsatt hörsel upplever som svårast¹ ². Det finns ett antal faktorer som påverkar talet, inklusive nivån på bakgrundsljudet, avståndet till den som talar, omgivningens akustik och efterklang.

Att placera en trådlös mikrofon som Roger nära den som talar ger ett antal viktiga fördelar:

  • Det förbättrar taluppfattningen i buller och på avstånd3
  • Det minskar avståndet mellan talare och lyssnare
  • Det kompenserar för den inverkan som bakgrundsbullret och efterklangen har

Roger On hearing aid microphone

Vad är Roger-teknik?

Roger är en smart trådlös teknik som överför tal direkt till hörapparater och cochleaimplantat, vilket hjälper vid avstånd och buller. Roger hjälper personer med hörselnedsättning att följa med i diskussioner på arbetet, höra den som talar, även på avstånd, och fokusera en hel arbetsdag – ett stort steg mot att vara mer delaktig på arbetsplatsen. Roger-tekniken gör att en talares röst överförs från en trådlös Roger-mikrofon till en lyssnares hörapparat eller cochleaimplantat via Roger-mottagare.

 

<62 %%

Upp till 62% bättre uppfattning av tal i buller och på avstånd vid användning av hörapparater i kombination med Roger-mikrofoner, jämfört med personer utan hörselnedsättning.¹

Roger On, Roger Select and Roger Table Mic hearing aid microphones

Roger™-mikrofoner

Roger är en smart trådlös teknik som överför tal direkt till hörapparater och cochleaimplantat, vilket hjälper vid avstånd och buller. Roger hjälper personer med hörselnedsättning att följa med i diskussioner på arbetet, höra den som talar, även på avstånd, och fokusera en hel arbetsdag – ett stort steg mot att vara mer delaktig på arbetsplatsen. Roger-tekniken gör att en talares röst överförs från en trådlös Roger-mikrofon till en lyssnares hörapparat eller cochleaimplantat via Roger-mottagare.

Small group of students sitting and talking. One of them has Roger On clipped to her notepad.

Vem är Roger-mikrofoner till för?

Roger har utformats för att passa alla åldrar, alla grader av hörselnedsättning och alla lyssningssituationer⁴. Den hjälper:

  • Hörapparatanvändare och bärare av cochlearimplantat att höra i situationer med störande bakgrundsljud
  • Personer som upplever att det är svårt att höra på jobbet och behöver hörselprodukter för att höra allt som sägs
  • Personer som har en aktiv livsstil
  • Föräldrar som behöver hörsellösningar för sina barn för att kunna ge dem bästa förutsättningar att höra
  • Elever som behöver höra i och utanför klassrummet
  • Tonåringar att följa med och vara delaktiga i diskussioner i klassrummet, såväl som i sociala sammanhang och på fritidsaktiviteter
 
Roger On and Roger Table Mic used during an office meeting

Mångsidiga Roger

Du känner dig mer bekväm i alla lyssningssituationer med hjälp av Roger-teknik, från klassrummet till arbetsplatsen.

På jobbet 

Den moderna arbetsplatsen är mycket krävande, särskilt när det gäller människors förmåga att delta i samtal. Med Roger kommunicerar du effektivt så att du kan vara som mest produktiv och kreativ. Tack vare den nya funktionen kan Roger On V2 även användas som ett headset vid onlinesamtal m.m.

I skolan

Buller, avstånd och dålig akustik i klassrum kan orsaka svåra inlärningsförhållanden. Lösningarna för Roger i skolan har gjorts för att hantera dessa svårigheter och skapa en optimal inlärningsmiljö för barn.

För högskola och universitet 

Studenttiden är en viktig tid i livet. Det kan vara spännande och roligt, men det kan också vara en svår tid för studenter med hörselnedsättning. Att höra samtal i och utanför klassrummet är nyckeln till framgång i alla delar av studentlivet. 

I olika sammanhang

 

Roger-mikrofoner

Grandmother with her two granddaughters sitting at a table - Phonak Roger on microphone in front of them placed on a table.

Så här fungerar Roger

Roger ger människor med hörapparater och cochleaimplantat den ytterligare nivå av hörselfunktion som de behöver för att kunna leva livet fullt ut, från funktionen att beräkna tal som kommer från 360 grader till kompatibilitet med praktiskt taget alla tillverkare.

Anpassar sig efter ljud 

Phonaks unika teknik ger ett anpassningsbeteende som mäter och analyserar bullernivåer för att göra så att Roger-signalen hörs över bakgrundsbullret. Hörapparatanvändare uppfattar ljud nästan 10 gånger bättre i buller och på avstånd med Roger-teknik än personer med normal hörsel.³

MultiBeam 2.0 Technology 

Denna sofistikerade funktion beräknar tal som kommer från 360 grader genom att använda flera riktmikrofoner i sex olika riktningar och automatiskt välja den riktning som ger bäst signal. Dessutom ger den rumslig information om vilken riktning talet kommer från. Personer med hörselnedsättning kan känna att de har ett starkare stöd under samtal tack vare denna rumsliga information.*

Möjlighet att höra flera personer som talar  

Denna funktion gör att flera Roger-mikrofoner kan anslutas i ett MultiTalker Network och användas tillsammans för att ge personer med hörselnedsättning möjlighet att höra flera personer som talar i olika situationer, vare sig det är under ett stort möte på jobbet, i ett klassrum eller i annan miljö med flera talare.

Kompatibilitet 

Roger är kompatibel med praktiskt taget alla hörapparater och cochleaimplantat med audioingång eller telespole, oavsett om de kommer från Phonak eller en annan tillverkare.

 

Hitta rätt Roger-produkt för dig

Alla har olika liv och olika behov, det är därför vi erbjuder ett utbud av olika hörsellösningar så att du kan hitta den som passar just dig.

Portrait of beautiful senior couple posing in the park
Female doctor writes notes while watching an online medical webinar or training seminar while sitting with a laptop in the workplace. Positive doctor does his best to provide quality medical care

Är du audionom?

Använd Roger Configurator som ett verktyg för att hitta rätt Roger-utrustning till din kund eller besök vår eStore.

Trådlösa Roger-mikrofoner

Frågor och svar

Nej. Roger är en digital trådlös teknikstandard, medan FM är en metod för att sända radio som använder teknik med frekvensmodulering (FM). Roger kan användas världen över och är licensfri, det är därför så många enheter sänder på 2,4 GHz, inklusive Bluetooth och Wi-Fi. Den kan sända på långt avstånd, använder inte mycket batterikraft och har minimal ljudfördröjning. Integriteten upprätthålls med hjälp av det intelligenta adaptiva protokollet och frekvenshoppning säkerställer att problem med störningar undviks.

Överföringsområdet för alla mikrofoner är minst 15 meter, men vissa mikrofoner erbjuder en räckvidd på över 100 meter.

Roger kan anslutas till vilken hörapparat eller vilket cochleaimplantat som helst oavsett märke. Den kräver en av följande mottagare för att fungera. 

Mottagare

Att använda trådlös mikrofonteknik kan ge små barn ökad tillgång till ljud, som är en viktig komponent för deras tal- och språkutveckling. De flesta experter rekommenderar att man introducerar Roger-mikrofoner när barnet börjar röra sig självständigt.

Fotnoter

* Den rumsliga informationen fungerar bara med Roger-mikrofoner som har RogerDirect

1. Kochkin, S. (2011). MarketTrak VIII: Mini-BTEs tap new market, users more satisfied. Hearing Journal, 64(3), 17-24.

2. Abrams, H. och Kihm, J. (2015). An introduction to MarketTrak IX: A new baseline for the hearing aid market. Hearing Review, 22(6), 16-21.

3. Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201–210

4. Kontakta claims@sonova.com om du är intresserad av ytterligare information