Skip to main content
Phonak Roger Table Mic-mikrofon till hörapparater.
För arbetsplatsen

Roger™ TableMic II

  • Mikrofon
  • Anslutningsmöjlighet
  • Fokuserat lyssnande

Roger Table Mic II är en trådlös bordsmikrofon som tagits fram särskilt för personer med hörselnedsättning som behöver delta i olika typer av möten. I bullriga situationer, till exempel stora konferenssalar med flera talare och där ljud kommer från många riktningar, gör denna bordsmikrofon att du kan uppfatta och delta fullt ut i mötet. Flera Roger Table Mic II kan även anslutas och fungera tillsammans i ett MultiTalker Network, så att du inte missar något.

  • Hör ljud tydligare på avstånd 

  • Skapa ett mikrofonnätverk och hör flera talare 

  • Anslut till datorer eller telefoner för möten och samtal online

  • Fjärrstyr din enhet diskret 

Roger TableMic II
Roger On- och Roger Table Mic-användning vid ett kontorsmöte

En mikrofon som samarbetar med dig

Roger Table Mic II har utformats för att hjälpa dig i jobbet i situationer med buller eller när du sitter på avstånd från talaren. Den har den unika förmågan att fokusera på en talare i en grupp och anpassas automatiskt efter växlande bakgrundsbuller, vilket skapar en idealisk situation för möten, föreläsningar och presentationer.

MultiTalker Network

Till skillnad från andra hörsellösningar gör Phonaks Roger-teknik att du kan skapa eller ansluta till ett MultiTalker Network som gör att flera Roger-mikrofoner kan användas tillsammans för att ge åtkomst till flera talare, presentatörer och mediaenheter på en gång. Du får både tal och ljud direkt till dina öron för optimala lyssningsresultat.

Flexibel på arbetsplatsen

Om mikrofonen placeras mitt på mötesbordet övergår den automatiskt från en talare till en annan, så att du kan ha fullt fokus och höra alla dina kollegor.1 Vid större möten kan du använda flera Roger Table Mic II-enheter på ett bord i ett MultiTalker Network.   

Hör både presentatör och mötesdeltagare

Möjligheten att ansluta Roger Table Mic II till andra mikrofoner stärker din förmåga att delta under presentationer, eftersom du kan höra tal från både presentatören och deltagarna, oavsett hur långt bort talaren befinner sig.

Online-samtal och telefonsamtal

För användare som ringer jobbsamtal, antingen via nätet eller med fasta telefoner gör ljudingången att du enkelt kan ansluta till din dator, laptop, surfplatta eller smartphone för att närvara vid och kommunicera under video- och konferenssamtal.

Lång batteritid   

16 timmars batteritid innebär att batteriet räcker hela arbetsdagen, och längre än så.

Snabb styrning med fjärrkontroll

För att undvika omgivande buller under ett möte, till exempel prassel från papper, kan du använda den medföljande fjärrkontrollen för att minska upptagningsområdet och fokusera bättre på samtalet. Du kan också använda den för att sätta mikrofonen i tyst läge under mötespauser.

 

Att höra bättre på jobbet är inte bara bra för din arbetsprestation. Det kan också påverka din mentala hälsa och självkänsla. När lyssningsansträngningen blir mindre minskas också stress och lyssningsutmattning.²

69%

förbättrad taluppfattning med Roger Table Mic II i mötesliknande situationer jämfört med att använda enbart hörapparater.²

360°%

tal analyseras av vår innovativa MultiBeam Technology i Roger Table Mic II

Jag är omgiven av teknikertyper och de kan ofta vara svåra att övertyga. Men när jag visar dem vad utrustningen kan göra blir till och med de yngre imponerade.

Jan Graverson – Phonak Roger TableMic II-användare.
Jan Graverson Roger TableMic II-användare
Jan Graverson – Phonak Roger TableMic II-användare.

Ansökan om arbetshjälpmedel

Du kan ansöka om bidrag för de Roger-produkter du behöver på arbetet. Läs mer om dina möjligheter.

Ansökan om arbetshjälpmedel
Phonak Roger Table Mic-mikrofon till hörapparater.

Anslutningsmöjligheter och kompatibilitet

Roger TableMic II är kompatibel med nästan alla hörapparater och cochleaimplantat på marknaden när den används med någon av dessa mottagare.

RogerDirect™

Denna funktion finns i Phonak hörapparater och installerar mottagare i dina hörapparater, så att alla Roger-mikrofoner kan sända ljud direkt till hörapparaterna utan behov av en extern mottagare. 

Designintegrerade Roger-mottagare

Dessa mottagare passar designen på Phonaks hörapparater och ljudprocessorer för cochleaimplantat och finns i matchande färger.  

 

Roger X

Roger X är en universell miniatyrmottagare som är kompatibel med i stort sett alla hörapparater och talprocessorer för cochleaimplantat på marknaden.

Roger NeckLoop

Roger Neckloop är en universell mottagare med halsslinga som är kompatibel med alla hörapparater och cochleaimplantat som har en telespole. 

 
Roger Table Mic II

Frågor och svar

Roger Table Mic II kan användas i alla mötessituationer som sker kring ett bord, inklusive Skype-möten. 

Affärsmöten är oftast mer uppstyrda situationer än sociala sammankomster, och behovet av att styra riktmikrofonerna manuellt är mindre. Om användaren störs av orelaterade samtal eller samtal på avstånd kan fjärrkontrollen användas för att minska upptagningsområdet eller sätta mikrofonen i tyst läge.

Hitta en hörselspecialist

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig. 

 

Hitta rätt Roger-produkt för dig

Alla har olika hörselbehov och därför erbjuder vi en rad olika hörsellösningar så att du kan hitta den som passar just dig.

Happy business people having discussion in meeting

Fotnoter

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG.

 1. Thibodeau L. M. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411. https://doi.org/10.3766/jaaa.19060.

2. Lejon, A., (2019). Significant improvement in speech intelligibility and listening effort in meetings with RogerDirect™ and Roger Table Mic II. Phonak Field Study News, hämtat från www.phonakpro.com/evidence, den 13 mars 2020.