Audéo L-R Receiver-in Canal hearing aid between fingers of a female in her 60s

Skötsel och rengöring

Din audionom har gett ditt anvisningar om hur du tar hand om dina hörapparater, men kanske du har ytterligare frågor om rengöringen och skötsel. Genom att rengöra hörapparaterna regelbundet kan du förlänga användningstiden för hörapparaterna och säkerställa att du hör ordentligt.


Rengöring

Underhåll

När du fick dina hörapparater anpassade, gav din audionom dig anvisningar om hur du ska underhålla hörapparaterna. Genom att utföra regelbundet underhåll, säkerställer du att du hör ordentligt och förlänger användningstiden för dina hörapparater.