Laughing mature and multiethnic sports people at park. Happy group of men and women smiling and stacking hands outdoor after fitness training. Mature sweaty team cheering after intense training.; Shutterstock ID 1999270211; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
ENT doctor checking African female kid's ear using an otoscope. Hearing exam for children
Happy mature mid age couple using laptop sit on sofa doing ecommerce shopping online on website. Smiling senior old adult man and woman looking at computer buying insurance browsing internet at home.

Support

Vi på Phonak finns till för att hjälpa dig, men om du inte hittar det du letar efter ska du i första hand kontakta din audionom, som kan hjälpa dig vidare.

Det är viktigt att du aldrig försöker laga din apparat hemma – överlåt reparationerna till experterna. Apparaterna är väldigt känsliga, så skruvmejslar, olja och försök till hemmareparationer kommer troligen att orsaka skador som inte går att laga.

Support

Frågor och svar

Om hörapparaten inte verkar starta och du har testat att byta batteri, eller om ljudet från hörapparaten är förvridet, dämpat eller bara hörs då och då kan hörapparaterna behöva repareras.

I de allra flesta fall täcks kostnaden av din sjukvårdsregion. En del reparationer täcks av produktens garanti, om produkten skötts enligt anvisningarna. Garantitiden kan variera beroende på vad som är avtalat med din sjukvårdsregion. Om du tror att hörapparaten behöver repareras, ska du alltid ta kontakt med din audionom.

  1. Gå till hemskärmen på din iPhone och tryck på ikonen ”Inställningar”.  
  2. Tryck på Bluetooth®-ikonen i inställningsmenyn.
  3. Tryck på skjutreglaget för att aktivera Bluetooth.
  4. Öppna först batteriluckorna i fem sekunder och stäng dem sedan, eller stäng av hörapparaterna och starta dem igen, om du har uppladdningsbara hörapparater.
  5. Efter några sekunder visas namnet på dina Phonak-hörapparater på iPhone-skärmen.
  6. Välj hörapparaten från listan över Bluetooth-aktiverade enheter.
  7. En ljudsignal från hörapparaten bekräftar att parkopplingen har lyckats.  

Din iPhone är nu ansluten till dina hörapparater.

 

Söker du fortfarande efter svar?