Skip to main content
Father and daughter sitting on sofa watching tv together
Happy child riding balance bike. Male toddler kid in helmet learning to ride on run bicycle at skate park.; Shutterstock ID 2167754077; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Cute little boy playing with a railroad train toy; Shutterstock ID 1248242851; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Pediatrisk hörselvård

I takt med att universell neonatal hörselscreening blir allt vanligare får barnaudionomer uppdraget att anpassa hörapparater på spädbarn vid väldigt ung ålder och med en ambitiös tidslinje. Att välja ut och anpassa hörapparater på spädbarn och barn kräver annorlunda lösningar, men även tonåringar behöver särskild hänsyn eftersom de genomgår ett betydande mentalt utvecklingssprång och står inför unika frågor och beslut under sin hörselresa. Phonak har sammanställt resurser och verktyg för att hjälpa audionomer att ge sina unga klienter bästa möjliga vård.

  • Verktyg för hörselbedömning
  • Lyssningskontroll
  • Forsknings- och tidskriftsartiklar
  • Ensidig hörselnedsättning

Verktyg för hörselbedömning av barn

Det finns olika bedömningar som gör att barnaudionomer och hörselresurslärare kan utvärdera ett barns individuella hörsel- och lyssningsförmåga, svårigheter, beteenden och användning av hörselteknik.

Interaktiva bedömningar

Du kan använda verktygen för interaktiv bedömning på din dator genom att fylla i de uppgifter som behövs i varje fält. Verktygen beräknar sedan resultaten automatiskt baserat på dina inmatningar. De kan också delas elektroniskt med lärare eller föräldrar så att de kan fylla i uppgifterna och skicka tillbaka dem via e-post.

Utvärdering av funktionellt lyssnande

The purpose of this evaluation is to determine how a patient's listening abilities are affected by noise, distance, and visual input in an individual's natural listening environment. By Cheryl DeConde Johnson, Ed.D.

CHAPS (Skala för barns auditoriska prestanda)

Use the CHAPS to systematically collect and quantify listening behaviors observed in children age seven and older. By Walter J. Smoski, Ph.D., Michael A. Brunt, Ph.D. & J. Curtis Tannahill, Ph.D.

Taltest

Ling-6-testet är ett snabbt och enkelt test som kan användas för att kontrollera ett barns tillgång till den minsta mängden ljud som krävs för att höra, förstå och lära sig tal. Ling-6 täcker sex språkljud som sträcker sig från låg till hög frekvens. Testet kan användas både av audionomer och föräldrar. Kontakta Phonak för att få ett exemplar av CD-skivan eller mer information.

Ling-6(HL) instructions

Instruktioner

Small little kid child toddler infant newborn baby gnawing toy ring. Teething process, milk baby teeth tooth concept. Playing games with child. Babycare and motherhood; Shutterstock ID 2007312047; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Ensidig hörselnedsättning

För att utveckla behandlingsmetoden vid ensidig hörselnedsättninsammang sammanförde Phonak en internationell panel med experter för att diskutera bästa praxis och de fastställde följande rekommendationer för barn med ensidig hörselnedsättning:

  • Insatser från 6 månaders ålder är nödvändiga eftersom ensidig hörselnedsättning kan ha en negativ påverkan på barns utveckling som taluppfattning, kognition och tal-/språkutveckling
  • Det finns flera olika hörseltekniker att överväga som en del i en tidig insats för barn med ensidig hörselnedsättning
  • Audionomer spelar en viktig roll för att bidra med stöd, information och resurser till familjer under barnets resa mot bättre hörsel
 

Ensidig hörselnedsättning

Forsknings- och tidskriftsartiklar

Utforska Phonaks omfattande bibliotek som består av publikationer och evidens relaterat till barnaudiologi, inklusive vetenskaplig forskning som är relevant för fältet.