Skip to main content
Female business executives meeting at a networking event
Focused young man businessman company worker employee in glasses wearing wireless headphones, watching educational webinar lecture seminar on laptop online, writing down notes in modern office.; Shutterstock ID 1653287650; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Man at podium introducing panel of motivation speakers at conference

För audionomer

Phonak vet att varje resa mot bättre hörsel börjar med dig. För att hjälpa dig till framgång erbjuder vi en rad olika produkter, tjänster och resurser som underlättar arbetet för audionomer varje dag.

  • Verktyg och resurser

  • Innovativa hörsellösningar

  • Omfattande resursbibliotek

  • Evenemang och konferenser

  • Produktutbildning

Kontakt

Frågor om beställningar, leveranser och om eStore: order@phonak.se

Frågor om beställningar, offerter och övrigt om Roger-produkter: order.halmstad@phonak.se

Produktsupport och övriga frågor: info@phonak.se

Telefonsupport : 08-546 20 900, vardagar kl. 8-17

Produkter för service sänds till:

Sonova Nordic AB
Box 1039
171 21 Solna

eStore för audionomer

Beställ Phonak-produkter i vår eStore.

eStore för audionomer

Audiologicenter

Phonak finns där för att hjälpa audionomer att tillhandahålla banbrytande tjänster med innovativ teknik, högkvalitativ forskning och kliniska resurser för bästa praxis.

Smiling doctor and female patient shaking hands, healthcare professionals concept

Hörsel och allmänt välbefinnande

När du inte bara ser på hörselnedsättning som ett sensoriskt problem, utan som en viktig del i det allmänna välbefinnandet, så kan du få dina klienter att blomstra, både socialt, emotionellt, kognitivt och fysiskt.

Familjens roll i behandlingen

Phonak erbjuder audionomer resurser för att använda sig av familjecentrerad vård i sitt dagliga arbete. Familjecentrerad vård är ett sätt att använda sig av hälsovård som erkänner hur viktig roll familjen spelar i behandling och rehabilitering.  

Grav till mycket grav hörselnedsättning hos vuxna

För att hantera bristen på riktlinjer för vuxna med grav till mycket grav hörselnedsättning samlades en grupp branschexperter för att undersöka evidens och sammanställa rekommendationer för audionomer om den bästa audiologiska hanteringen av grav till mycket grav hörselnedsättning hos vuxna.

Pediatrisk audiologi

Vi känner starkt för att hjälpa audionomer att erbjuda bästa möjliga lösningar för barn, och det är därför vi har sammanställt en pediatrisk rådgivande nämnd, skapat relationer med branschexperter och utvecklat innovativa produkter som hjälper barn att få bättre lyssningsupplevelser. 

Teknik som stöds av forskning

För Phonak är evidensbaserad forskning kärnan i varje ny produkt, vilket ger banbrytande hörsellösningar. 

Innovationer inom hörselvård

Phonak erbjuder ett brett urval av innovativa hörapparater, alla designade med välbefinnandet i åtanke. Våra avancerade lösningar erbjuder sofistikerad teknik som gör att människor kan ansluta till sin omgivning och enheter i den.

Glad familj som sitter vid ett matbord i en trädgård tillsammans med en vän

Phonak Target

Phonak Target använder innovativ hörselteknik och audiologi för att erbjuda klienterna en smidigare och mer givande anpassningsupplevelse.

Phonak Binaural VoiceStream

Binaural VoiceStream Technology™ är den exklusiva förmågan hos Phonaks hörapparater att streama hela bandbredden i realtid och i båda riktningarna för förbättrad ljudkvalitet och taluppfattning. Denna unika teknik möjliggör program och funktioner som Speech in Wind, Speech in 360° och DuoPhone.