Audéo L-R Receiver-in Canal hearing aid between fingers of a female in her 60s

Skötsel och rengöring

När du fick dina hörapparater anpassade visade din audionom hur du hanterar och sköter dem. Du hittar också viktig information i hörapparaternas bruksanvisning. Genom att utföra regelbundet underhåll säkerställer du att du hör ordentligt och förlänger livslängden för dina hörapparater.


Hörapparater

Appar

Trådlösa Roger-mikrofoner