Skip to main content
Kvinnlig läkare som sitter vid ett bord på en klinik och använder en bärbar dator.
Kvinnliga läkare som har ett möte i ett konferensrum.
Portrait of a serious doctor using laptop in medical office.; Shutterstock ID 1627196887; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Gratis uppgradering av fast programvara

Phonak Roger Upgrader™

Roger Upgrader™ är ett verktyg som har utformats för att uppdatera den fasta programvaran i dina Roger-enheter, för maximal effektivitet. Kan användas för att uppgradera Roger Touchscreen Mic, Roger On, Roger Select med flera. Den fungerar även för Roger-högtalare, som till exempel Roger DigiMaster.

  • Hjälper till att uppgradera den fasta programvaran, automatiskt eller manuellt
  • Ger information om Roger-enheters kompatibilitet
  • Tillhandahåller en anpassningsbar förteckning
Two female coworkers looking at laptop

Det här kan Roger Upgrader göra för dig

Uppgradera automatiskt

Välj [Automatisk uppgradering] om du vill uppgradera en Roger-enhet till den senaste tillgängliga versionen. 

Uppgradera manuellt

Välj [Manuell ändring av fast programvara] som du redan vet vilken version en enhet kräver.

Läs enhetens data

Välj [Läs enhetsdata]  för att få veta mer om en specifik Roger-enhet (till exempel version av den fasta programvaran, serienummer osv.). 

Kontrollera vilka enheter som är kompatibla

Välj [Kompatibilitetsguide] för att ta reda på vilka enheter (dvs. versioner av fast programvara) som kan användas i samma Roger-nätverk. 

Hantera flera enheter

Skapa en anpassningsbar förteckning över dina Roger-enheter med [Utrustningshanteraren].

 
Woman standing with her laptop in hand.

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig. 

Ladda ner Roger Upgrader