Roger Clip On Mic för hörapparater
För samtal på tu man hand

Roger™ Clip-On Mic

  • Roger-kompatibel
  • Bärs av samtalspartnern
  • Användarvänlig

Roger™ Clip-On Mic är en liten mikrofon med klämma som har utformats för att göra samtal på tu man hand enklare i bullriga miljöer och på avstånd. Med riktmikrofon kan användaren ha tydligare samtal med sin samtalspartner. Denna enkla trådlösa mikrofon är mycket användarvänlig.

  • Bättre taluppfattning i bullriga miljöer och på avstånd*¹
  • Justeras automatiskt efter bullernivåer och talare omkring dig
  • Använd multimediaenheter genom att ansluta till ljudkällor  

 

Roger Clip-On Mic
Businessman sharing ideas with female colleague while sitting on couch at conference

Enklare samtal

Roger Clip-On Mic har en rad olika funktioner som kan göra det lättare att föra ett samtal i bullriga miljöer och på avstånd.

Fokusera på samtalspartnerns röst

Avancerade trådlösa mikrofoner fångar upp samtalspartnerns röst och streamar den direkt till dina hörapparater 

Anslut till multimediaenheter

Ljudingången möjliggör anslutning till multimediaenheter

MultiTalker Network

Anslut till flera Roger-hörapparatmikrofoner i ett nätverk

 

Roger-tekniken har vetenskapligt bevisats hjälpa hörapparatanvändare uppfatta samtal bättre i bullriga miljöer och på avstånd¹

10 x %

bättre hörsel för Roger- användare jämfört med personer med normal hörsel¹

Trådlös Roger Clip On Mic-mikrofon

Så funkar det

Roger Clip-On Mic överför talarens röst direkt till dina öron med hjälp av trådlös Roger™-teknik och måste användas tillsammans med dina hörapparater och Roger-mottagare. Clip-On Mic fungerar inom 10 m räckvidd, men den fungerar bäst inom synhåll, eftersom människor och väggar kan blockera överföringen.

Roger Clip-On Mic kan bäras på två sätt:

  • Fäst uppåt i kläder
  • Fäst åt sidan mellan knapparna på en skjorta 

 

 

Anslutningsmöjligheter och kompatibilitet

Roger Clip-On Mic är kompatibel med nästan alla hörapparater, men kräver en av följande mottagare för att vara helt funktionell.

Roger Clip-On Mic

Frågor och svar

Roger Clip-On Mic är kompatibel med hörapparater och cochleaimplantat från alla tillverkare när den används tillsammans med en Roger-mottagare och volymen anpassas efter bullernivån. PartnerMic är bara kompatibel med Phonak-hörapparater och har inte denna funktion.

Hitta en hörselspecialist

Hitta en hörselspecialist

Om du vill ha hjälp med hörselnedsättning eller vill få hörapparater anpassade kan vi hjälpa dig att hitta en audionom nära dig.

Hitta rätt Roger-produkt för dig

Alla människor har olika hörselbehov. Därför erbjuder vi ett brett sortiment av hörsellösningar som gör att du kan hitta rätt lösning för just dig.

Happy business people having discussion in meeting

Fotnoter

*Jämfört med bara hörapparater

  1. Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. American Journal of Audiology, 23(2), 201–210