Skip to main content

Publikationer av Phonak

Ett bibliotek över publikationer och evidens relaterat till familjecentrerad vård som omfattar vetenskaplig forskning som är relevant för området.  

Artiklar

Infographic- Managing differing perceptions

What to do when the patient's and the family member's views of the hearing loss and the outcome differ