Skip to main content
Äldre par som håller i shoppingkassar promenerar på en gata under vintern.

Hörapparatguide

Att hitta rätt hörapparat beror på ett antal faktorer, men när du har hittat den som passar dig och dina unika hörselbehov kommer du inte bara att höra bättre, utan det kommer också att främja ditt allmänna välbefinnande så att du kan bli mer delaktig i ditt eget liv.


Little boy with his father picking apples in orchard. Child stands on a ladder and sniffs an apple. Harvesting in the domestic garden in autumn.; Shutterstock ID 1585049509; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Vilken hörapparat som är rätt för dig beror på din livsstil

När du träffar din audionom är det viktigt att du talar om i vilka situationer som du vill höra bättre, så att han eller hon kan rekommendera hörapparater som passar för din unika livsstil och dina hörselmål. De bästa hörapparaterna ska göra så att du utan problem ska kunna röra dig från en lyssningssituation till en annan, oavsett om du är hemma, på jobbet eller deltar i sociala sammanhang.

Från att delta i aktiva idrottsaktiviteter till att samlas i grupp i jobb- eller nöjessammanhang, så är det särskilt viktigt att du berättar om dina livsstilsbehov för din audionom, så att du kan få hjälp med att hitta en lösning som passar alla tuffa lyssningsmiljöer.

 
Cheerful smiling Black son enjoying playing with his father while doing bakery at home. Playful African family having fun cooking baking cake or cookies in kitchen together. Single Dad Lifestyle; Shutterstock ID 1950537220; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Äldre par som cyklar på stranden.
Young happy friends drinking beer and having fun at music festival together. Beach party, summer holiday, vacation concept. Friendship and celebration concept.; Shutterstock ID 1724134180; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Olika typer av hörselnedsättning

För att kunna skaffa de hörapparater som passar dig bäst måste man ta reda på din typ och grad av hörselnedsättning, något du kan få hjälp med genom att genomgå en professionell hörselundersökning.

Konduktiv hörselnedsättning

En typ av hörselnedsättning där ljudet inte tar sig igenom hörselgången eller mellanörat – oftast på grund av ett hinder eller en skada. Läkemedel eller operation kan vara en lösning vid denna typ av hörselnedsättning, eftersom den ofta orsakas av vätska, öronvax eller en infektion.

Sensorineural hörselnedsättning

Detta står för cirka 90 % av alla rapporterade fall av hörselnedsättning1 och är den vanligaste typen av hörselnedsättning. Vissa vanliga orsaker till sensorineural hörselnedsättning är åldrande, trauma, bullerskada och genetik. Hörapparater och cochleaimplantat är de mest sannolika lösningarna för denna typ av hörselnedsättning.

Kombinerad hörselnedsättning

Denna typ av hörselnedsättning är en kombination av konduktiv och sensorineural hörselnedsättning.

Medfödd jämfört med förvärvad hörselnedsättning

Medfödd hörselnedsättning är en typ av hörselnedsättning som finns redan vid födseln, medan förvärvad hörselnedsättning utvecklas senare under livet.

Hörselnedsättning på ena örat

Detta kallas också för ensidig hörselnedsättning (UHL) och människor som lider av det hör normalt på det ena örat, men har olika grader av hörselnedsättning på det andra örat. Medan vissa personer kan bli hjälpta av att bära hörapparat på örat med hörselnedsättning, kan andra behöva andra typer av lösningar. Ett alternativ är ett CROS-system: en Phonak CROS P-mikrofon tar upp ljud från det obrukbara örat och sänder det till en hörapparat på det andra örat. Ett annat alternativ är ett Roger Focus II-system: en Roger-mottagare, som bärs på örat med normal hörsel och används med en Roger-mikrofon för att få bättre hörsel och taluppfattning i bullriga situationer.

Tinnitus

Tinnitus brukar också kallas för ”ringningar i öronen” och är ett tillstånd som är vanligt vid nedsatt hörsel, men det klassas i sig inte som en hörselnedsättning. Det orsakar långvariga ljud i öronen och är ofta det mest märkbara symtomet på flera tillstånd. Tinnitus kan bli mycket mindre märkbart om du exponerar dina öron för mer ljud som du kan fokusera på.

 
Leende äldre par som håller i en korg med grönsaker i en livsmedelsbutik.

Olika nivåer av hörselnedsättning

För att kunna hitta en hörapparat som passar dig måste man ta reda på din typ och grad av hörselnedsättning, något du kan få hjälp med genom att genomgå en professionell hörselundersökning.

Lätt hörselnedsättning

Någon med lätt hörselnedsättning kan höra de flesta talljuden, men skulle vilja höra samtal bättre, både i lugna och bullriga situationer. De missar ofta några ord i en mening, vilket gör det svårt att följa med i ett samtal. 

Måttlig hörselnedsättning

Även när någon talar normalstarkt kan en person med måttlig hörselnedsättning ha svårt med att uppfatta vad det är som sägs.

Grav hörselnedsättning

En person med denna typ av hörselnedsättning hör inget tal när någon talar normalstarkt och hör bara vissa starka ljud.2

Mycket grav hörselnedsättning

En person med mycket grav hörselnedsättning hör inget tal alls och endast mycket starka ljud.2

 

Olika typer av hörapparater

Close-up of older person's ear with receiver-in-the-canal hearing aid.

Hörapparater med extern hörtelefon (RIC)

Den här typen av hörapparat sitter bekvämt bakom örat och är lite mer diskret, eftersom hörtelefonen inte är inbyggd i hörapparaten, utan istället sitter inne i örat. Det gör att en RIC-hörapparat är mindre. Phonak-apparater av denna typ:

 
Close-up of female's ear with behind-the-ear hearing aid.

Bakom-örat

Hörtelefonen är den del av hörapparaten som skapar ljud, så när den är inbyggd i hörapparaten innebär det att alla komponenterna i hörapparaten sitter bakom örat och inte inne i hörselgången. Den här typen av hörapparat är tålig och oftast det bästa alternativet för yngre barn. Phonak-apparater av denna typ:

 
Close-up of middle aged male's ear with in-the-ear hearing aid.

I-örat

Denna typ av hörapparat byggs utifrån ditt eget öra. Denna hörapparat har byggts individuellt för att passa perfekt inuti ditt öra och är så diskret som möjligt och ger en utmärkt komfort. Phonak-apparater av denna typ:

 
En grupp äldre människor med slutna ögon som sträcker på armarna utomhus. Mogen yogaklass som gör andningsövningar. Kvinnor och män som gör andningsövningar med utsträckta armar.
Happy coworkers in an architecture firm

Tecken på att det är dags för en ny hörapparat

Efter att ha använt hörapparat en tid, är det en god idé att ta kontakt med din audionom, för att se om den fortfarande är optimal för dig. Hörapparattekniken utvecklas hela tiden, så det är bra att hålla sig uppdaterad på de framsteg som görs.

Din allmänna hälsa

Vissa hälsotillstånd kan påverka ditt behov av hörapparat. Vid artros kan det till exempel vara svårt att byta de små batterierna i hörapparaten, vilket kan motivera dig till att överväga en hörapparat med uppladdningsbara batterier. 

Användning av hörapparaten

Hörapparaterna arbetar ständigt med att hjälpa dig att höra bättre. Det kan vara bra att kontrollera deras prestanda efter några år om de har utsatts för mycket slitage.

Ålder på din nuvarande hörapparat

Sex år är den normala användningstiden för en hörapparat, men det kan bero på typen och hur flitigt den använts. Vissa nyare modeller som är mer tekniskt avancerade kan fungera bättre och vara mer effektiva.

Du byter livsstil

Dina hörselbehov ändras om du ändrar livsstil. Om du till exempel tycker om att lyssna på poddar eller musik när du tränar kanske du ska överväga att välja Bluetooth®-aktiverade hörapparater, som gör det möjligt för dig att ansluta till annan teknik.

Du har svårt att höra

Om du använder hörapparat just nu, men har märkt att det blivit svårare att höra, kan det vara bra att besöka din audionom och kontrollera din hörsel och din hörapparat. Tecken på detta kan vara att du ber folk upprepa sig oftare, att du behöver höja volymen på TV:n, att du inte är lika socialt aktiv som du brukade vara, eller att du blir trött när du försöker hänga med i ett samtal.

 

Fotnoter

* Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och varje användning av sådana märken av Sonova AG sker på licens.

1 Davis, A. (1995). Hearing in Adults: The Prevalence and Distribution of Hearing Impairment and Reported Hearing Disability in the MRC Institute of Hearing Research's National Study of Hearing. UK: Whurr.

2 Degrees of Hearing Loss - Hearing Industries Association (betterhearing.org)