Skip to main content
För audionomer

Phonak Virto™ Marvel

Virto Marvel M 10 NM O

Phonak Virto B 10 Omni hearing aid
Anpassningsområde


Virto Marvel M 312 NW O

Phonak Virto M 312 Omni-hörapparat
Anpassningsområde


Virto Marvel M 312

Phonak Virto M 312-hörapparat
Anpassningsområde


Virto Marvel Titanium

Phonak Virto M Titanium-hörapparat
Anpassningsområde

Modell av aktustiskt optimerad vent.

Akustiskt optimerad ventilation (AOV)

Phonaks upphovsrättsskyddade AOV är en algoritm som tar hänsyn till de unika egenskaperna hos varje klient. AOV tar med de unika egenskaperna hos varje klient i beräkningen, inklusive den audiometriska konfigurationen, risken för återkoppling, sannolikheten för ocklusion, fördelarna med direkt ljud och behovet av förstärkning av låga frekvenser. Den upphovsrättsskyddade formeln skapar sedan en individuell storlek på ventilen för varje klient.

Vad är AOV?

  • AOV har utformats för att ge klienterna den perfekta kombinationen av akustisk prestanda och komfort utifrån deras egen unika hörselnedsättning och en hörapparatkonfiguration som baseras på deras öronanatomi.
  • Genom att välja AOV elimineras behovet av att manuellt välja rätt ventilationsstorlek för varje klient. Det kan leda till en mindre och mer diskret hörapparat
  • Audionomer gynnas av att välja AOV. En granskning av interna data visar att hörapparater med AOV returneras mindre ofta än de som byggts med en manuellt vald ventilation.1

Hur används den?

  • AOV är en standardventilation som väljs till alla i-örat apparater och öroninsatser som beställs från Phonak. Det innebär att du bara behöver välja AOV på beställningsformuläret för att få fördelarna med en individuell ventilation till din klient.
 
Modell av aktustiskt optimerad vent.

Titanium FitGuide för Virto M-Titanium

Tack vare vår nya Titanium FitGuide får över 50 % av användarna en mindre Virto M-Titanium med i genomsnitt 2,5 mm. Det är skillnaden mellan diskret och superdiskret.

Vi tar superdiskret till nästa nivå

Vår Titanium FitGuide anger hur djupt hörapparaten kan placeras i örat.

Hur fungerar den?

Avtryck är statiska, men hörselgångar är flexibla. Vår nya Titanium FitGuide tar med denna flexibilitet i beräkningen och fastställer hur djupt i hörselgången hörapparaten kan placeras.

 

Fotnoter

1 Leuthold, N. (2019). Intern Phonak-rapport. Kontakta claims@phonak.com om du vill få mer information.