Därför behöver du mer än hörapparater

Med dagens teknik har hörapparater gjort det enkelt att uppfatta tal i de flesta situationer. Men, 31% av hörapparatsanvändarna säger att de fortfarande har svårt att höra i situationer med bakgrundsljud.1 Det är här Roger verkligen utmärker sig.

Roger-lösning

Roger har utformats för att förbättra hörseln i sammanhang med bakgrundsbuller eller där talaren befinner sig på avstånd. Mikrofonen fångar upp talarens röst och överför den trådlöst till dig.

 
 
Paradise_HA_plus_Roger_On_Roger_Table_Mic_II
 

Överför talet

Roger-sortimentet med mikrofoner och mottagare ger bättre taluppfattning på avstånd och i bullriga miljöer2,3. Vår teknik minskar bakgrundsbullret och överför talarens röst direkt till dina hörapparater.

Paradise_HA_plus_Roger_On_Roger_Table_Mic_II
 Roger för dig...

 

Roger-lösningar

...oavsett ålder

 

...oavsett grad av hörselnedsättning 

 

...oavsett typ av hörsellösning 

 Har du rätt till bidrag?    


Du kan vara berättigad till bidrag för Roger-produkter som hjälper dig med dina hörselproblem på arbetsplatsen eller på högskolan. En hörselnedsättning ska inte påverka din förmåga att må bra. Kontakta din audionom om du vill veta mer.

Har du svårt att höra dina kollegor?

En modern arbetsplats har ett högt tempo och stora krav – nyckeln är kommunikation. Dessvärre är många lyssningsmiljöer krävande på grund av avstånd, samtal vid sidan om och omgivningsbuller. Läs om hur Roger-mikrofoner kan hjälpa dig att delta på arbetet och se om du kan få ersättning för produkten.

 
Phonak-Kinnarps12-web.jpg
 
Roger On Higher Education
 

Missar du delar av lektionen?

Som student är kommunikation avgörande för att nå framgång. Men du kanske missar delar av föreläsningarna och samtalen på grund av avståndet eller bakgrundsbuller. Läs om hur Roger-mikrofoner kan hjälpa dig på föreläsningen och i gruppsamtal och se om du kan få bidrag för de produkter du behöver för dina studier.

Roger On Higher Education
 Roger har bevisats vetenskapligt att hjälpa
 

Förbättrad taluppfattning

En studie visar att hörapparatanvändare uppfattar upp till 62 % mer tal i buller och på avstånd än personer utan hörselnedsättning3 när hörapparater används tillsammans med Rogermikrofoner.

 

 
62 percent illustration
 
61 percent illustration
 

I gruppsamtal

Dr Linda Thibodeaus studie visar att taluppfattningen ökar med upp till 61 % i gruppsamtal i 75 dBA buller när hörapparater används tillsammans med Roger Select och MultiBeam Technology, jämfört med endast hörapparater3.

61 percent illustration
 Phonak-bockikon  


Anpassar sig efter ljud
 

Om nivån på bakgrundsljudet ökar anpassar sig Roger automatiskt, så att talarens röst hörs över bakgrundsbullret.

 

Phonak-bockikon


Gruppsamtal

Med MultiBeam Technology får du en mycket bättre taluppfattning vid gruppsamtal i buller2.
 

 

Phonak-bockikon  


Möjlighet att höra flera personer som talar

I ett MultiTalker Network är det möjligt att använda flera Roger-mikrofoner tillsammans, vilket gör att du kan höra flera talare.

 


Roger-produkter

Roger On™

Roger On är en mikrofon som är avsedd för alla samtal där bakgrundsbuller förekommer eller där det finns ett avstånd till talaren.
 

 

Roger Table Mic II

Dessa mikrofoner har utvecklats för gruppdiskussioner och flera mikrofoner används tillsammans i ett MultiTalker Network för att täcka stora grupper.
 

 

Roger Select™

En mångsidig mikrofon som kan bäras av den som talar eller placeras på ett bord. När flera samtal äger rum samtidigt kan lyssnaren manuellt välja vem han eller hon vill lyssna på.

 
Packshot_Phonak_Audeo_P-R_SReceiver_050-0771-P5.jpg

Hörapparat med RogerDirect™

Gör det möjligt för Rogermikrofoner att streama direkt till hörapparater med RogerDirect utan att en extern mottagare behöver anslutas.

 
PH_Packshot_Roger_NeckLoop_lying_042-4001-P5.jpg

Roger
NeckLoop

Roger NeckLoop är en universell mottagare kompatibel med alla hörapparater eller cochleaimplantat med telespole.
 

 
Packshot_Roger_20_Nucleus7_L9.jpg

Roger designintegrerade mottagare

Den finns i samma färger och är ett perfekt komplement till utvalda Phonak-hörapparater eller cochleaimplantat.

 

Hitta en hörselspecialist nära dig

Hitta en specialist nära dig

Ta nästa steg och bli undersökt av en hörselspecialist

Hitta en specialist

Fotnoter

1. Abrams, H. B. och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.

2. Thibodeau, L. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings J Am Acad Audiol. 2020 juni, 31(6): 404–411

3. Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM remote microphone hearing assistance technology by listeners who use hearing aids. American journal of audiology, 23(2), 201-210.