Skip to main content
Cropped image of man using smart phone

Sjekk kompatibiliteten med din mobil

De fleste mobilenheter er kompatible med Phonak-høreapparater. Du kan sjekke hvilke høreapparatfunksjoner som er kompatible med din mobilenhet ved å skrive inn produsenten av enheten i feltet nedenfor. Informasjon som kompatibilitet med Bluetooth, telefonsamtaler, streaming og myPhonak app vises. Ekstra brukerstøtte og instruksjoner for hvordan du sammenkobler enheten med høreapparatene vises.

Kompatibilitetsinformasjonen skal bare brukes som referanse. Versjoner og utgivelser av maskinvare og programvare kan variere og en rekke kombinasjoner mellom maskinvare og programvare er mulig. Phonak tar ikke noe ansvar for kompatibiliteten, så det er brukerens ansvar å selv teste produktkompatibilitet før beslutninger om kjøp tas.