Skip to main content

Bluetooth-oppkobling

Gjelder Phonak Marvel-, Paradise- og Lumity høreapparater.

Førstegangsoppkobling for lydoverføring til mobiltelefon via bluetooth - iPhone:

1. Åpne Innstillinger på din mobiltelefon.

2. Trykk deg inn på Bluetooth, slik at du åpner Bluetooth-menyen (Bluetooth må være på).

3. Skru dine høreapparater av og på:

-Oppladbare*; Sett dine høreapparater i laderen til de lyser opp. Ta dem så ut igjen.

-Batteri; batteriluken åpnes i ca. 5 sekunder, før du lukker den igjen.

4. Trykk på H-Phonak høreapparat** som dukker opp i listen under Andre enheter.

5. Trykk på Koble til når du får beskjeden «forespørsel om Bluetooth-sammenkobling».

Høreapparatene er nå koblet til din iPhone for streaming/lydoverføring.

 * Ved oppladbare høreapparater kan du også bruke knappen på høreapparatet for å skru høreapparatene av og på. Dette gjør du ved å holde inne knappen som er lengst vekk fra ledningen i 5 sekunder til du får rødt lys. Slipp knappen. Deretter holder du inne knappen en gang til i 3 sekunder til du får grønt lys. Slipp knappen.

** H-Phonak høreapparat vil streame lyd til både høyre og venstre side. H-Phonak høreapparat kan også ha andre navn, eksempelvis V-Phonak Høreapparat, L-Phonak Hearing Aid. Dette avhenger av programmeringen i høreapparatet.

Ønsker du å benytte deg av myPhonak app?

Se våre instruksjonsvideoer om tilkobling for lydoverføring eller guide for myPhonak app oppkobling.

NB! Du trenger ikke myPhonak app for å koble mobilen til høreapparatet. Appen er fin å bruke for å få tilgang til tilleggsfunksjoner, men er ikke nødvendig for å få telefonsamtaler eller lyd fra mobilen inn i høreapparatet. Du kan også justere volum uten å ta i bruk appen.

Førstegangsoppkobling for lydoverføring til mobiltelefon via bluetooth – Android:

Denne instruksen er basert på en Samsung-telefon.

1. Åpne Innstillinger på din mobiltelefon.

2. Trykk på Tilkoblinger > Bluetooth > Tilgjengelige enheter.

3. Sett din mobiltelefon i tilkoblingsmodus:

4. Dette gjør du ved å skru Bluetooth av og på en gang, eller trykk på søk.

5.  Skru dine høreapparater av og på:
-Oppladbare*; Sett dine høreapparater i laderen til de lyser opp. Ta dem så ut igjen.
-Batteri; batteriluken åpnes i ca. 5 sekunder, før du lukker den igjen.

6. Trykk på H-Phonak Høreapparat** som dukker opp i listen under Tilgjengelige enheter, og godkjenn forespørsel om sammenkobling.

Høreapparatene er nå koblet til din Android for streaming/lydoverføring.

* Ved oppladbare høreapparater kan du også bruke knappen på høreapparatet for å skru apparatet av og på. Dette gjør du ved å holde inne knappen som er lengst vekk fra ledningen i 5 sekunder til du får rødt lys. Slipp knappen. Deretter holder du inne knappen en gang til i 3 sekunder til du får grønt lys. Slipp knappen.

** H-Phonak høreapparat vil streame lyd til både høyre og venstre side. H-Phonak høreapparat kan også ha andre navn, eksempelvis V-Phonak Høreapparat, L-Phonak Hearing Aid. Dette avhenger av programmeringen i høreapparatet. 

Ønsker du å benytte deg av myPhonak app?

Se våre instruksjonsvideoer om tilkobling for lydoverføring eller guide for myPhonak app oppkobling.

Gjenopprette lydoverføring til mobiltelefon - iPhone:

Denne instruksjonen er for deg som opplever problemer med streaming/lydoverføring fra mobiltelefonen til dine høreapparater etter førstegangsoppkobling.

Fjern først sammenkoblingen mellom Phonak-høreapparatene og iPhone:

1. Åpne Innstillinger på din mobiltelefon.

2. Trykk deg inn på Bluetooth, slik at du åpner Bluetooth-menyen (Bluetooth må være på).

3. En liste over sammenkoblede enheter vises på skjermen. Trykk på informasjonstegnet til høyre for H-Phonak Høreapparat*.

4. Trykk på Glem denne enheten. (OBS: I denne instruksjonen skal du ikke slette evt. koblinger til LE_H-Phonak høreapparat/LE_V-Phonak høreapparat)**

Koblingen for streaming/lydoverføring er nå fjernet fra din mobiltelefon.
Sammenkoble Phonak-høreapparatene og iPhone på nytt:

5. Skru dine høreapparater av og på:
-Oppladbare***; Sett dine høreapparater i laderen til de lyser opp. Ta dem så ut igjen.
-Batteri; batteriluken åpnes i ca. 5 sekunder, før du lukker den igjen.

6. Trykk på H-Phonak høreapparat som dukker opp i listen under andre enheter.

7. Trykk på Koble til når du får beskjeden «forespørsel om Bluetooth-sammenkobling».

Høreapparatene er nå koblet til din iPhone for streaming/lydoverføring.

* H-Phonak høreapparat kan også ha andre navn, eksempelvis V-Phonak Høreapparat, L-Phonak Hearing Aid. Dette avhenger av programmeringen i høreapparatet. H-Phonak høreapparat streamer lyd til både høyre og venstre side.

** LE_H-Phonak høreapparat og LE_V-Phonak høreapparat er lavenergi Bluetooth-koblinger som tilhører myPhonak appen og omhandler ikke streaming/lydoverføring  til din mobiltelefon. Disse er lagret i Bluetooth-innstillingene dine for at myPhonak appen skal kunne benyttes.

*** Ved oppladbare høreapparater kan du også bruke knappen på høreapparatet for å skru apparatet av og på. Dette gjør du ved å holde inne knappen som er lengst vekk fra ledningen i 5 sekunder til du får rødt lys. Slipp knappen. Deretter holder du inne knappen en gang til i 3 sekunder til du får grønt lys. Slipp knappen. 

Gjenopprette lydoverføring til mobiltelefon – Android:

Denne instruksjonen er for deg som opplever problemer med streaming/lydoverføring fra mobiltelefonen til dine høreapparater etter førstegangsoppkobling. Denne instruksjonen er basert på en Samsung mobiltelefon.

Fjern først sammenkoblingen mellom Phonak-høreapparatene og Android:

1.  Åpne Innstillinger på din mobiltelefon.

2. Trykk på Tilkoblinger > Bluetooth > Parede enheter.

3. En liste over sammenkoblede enheter vises på skjermen. Trykk på tannhjulet til høyre for H-Phonak Høreapparat*.

4. Trykk på Avslutt sammenkobling. (OBS: I denne instruksjonen skal du ikke slette evt. koblinger til LE_H-Phonak høreapparat/LE_V-Phonak høreapparat)**

Koblingen for streaming/lydoverføring er nå fjernet fra din mobiltelefon.
Sammenkoble Phonak-høreapparatene og Android på nytt:

5. Sett din mobiltelefon i tilkoblingsmodus:
Dette gjør du ved å skru Bluetooth av og på en gang,
eller trykk på søk.

6. Skru dine høreapparater av og på:

-Oppladbare***; Sett dine høreapparater i laderen til de lyser opp. Ta dem så ut igjen.

-Batteri; batteriluken åpnes i ca. 5 sekunder, før du lukker den igjen.

7.  Trykk på H-Phonak Høreapparat som dukker opp i listen under Tilgjengelige enheter, og godkjenn forespørsel om sammenkobling.

Høreapparatene er nå koblet til din Android for streaming/lydoverføring.

* H-Phonak høreapparat kan også ha andre navn, f.eks. V-Phonak Høreapparat, L-Phonak Hearing Aid. Dette avhenger av programmeringen i høreapparatet. H-Phonak høreapparat streamer lyd til både høyre og venstre side

** LE_H-Phonak høreapparat og LE_V-Phonak høreapparat er lavenergi Bluetooth-koblinger som tilhører myPhonak appen og omhandler ikke streaming/lydoverføring  til din mobiltelefon. Disse er lagret i Bluetooth-innstillingene dine for at myPhonak appen skal kunne benyttes.

*** Ved oppladbare høreapparater kan du også bruke knappen for å skru høreapparatene av og på. Dette gjør du ved å holde inne knappen som er lengst vekk fra ledningen i 5 sekunder til du får rødt lys. Slipp knappen. Deretter holder du inne knappen en gang til i 3 sekunder til du får grønt lys. Slipp knappen.

Hvordan koble deg til myPhonak app

Klikk deg videre via linkene under hvis du trenger hjelp til å laste ned myPhonak app for første gang, eller gjenopprette tilkobling hvis du opplever problemer med appen.

Klikk HER for å lese skriftlig instruksjon om oppkobling til myPhonak app for første gang.
Klikk HER for å lese skriftlig instruksjon om gjenoppretting av myPhonak app hvis du får problemer etter å ha lastet den opp første gang