Skip to main content
Businesswoman looking at female colleague writing on adhesive notes in office

Hvordan få høreapparater

Ifølge Verdens helseorganisasjon har mer enn 5% av verdens befolkning et hørselstap som preger dem I hverdagen. Innen 2050 regner man med at over 900 millioner personer – eller hver 10. – vil ha et hørselstap. I Norge har rundt 1 million utfordringer med hørsel*, men dersom du har et dokumentert hørselstap kan du få høreapparater fra det offentlige via NAV.

Å ta det første steget mot behandling av hørselstap eller finne informasjon for et familiemedlem, er svært viktig. Det er viktig å gjøre undersøkelser, og finne ut mer om kostnader og alternativer for høreapparater. Her er noen ofte stilte spørsmål for å hjelpe deg med å undersøke kostnader og alternativer for høreapparater. Uansett kostnader, finnes det tilgjengelige alternativer for deg og dine familiemedlemmer!


En ung audiograf konsulterer en kvinnelig pasient på kontoret sitt. Behandling av hørselstap hos voksne
Lege og pasient i møte i sykehusets resepsjonsområde
Middle aged woman inserting hearing aid in her right ear.
Lege utfører undersøkelser av øreområdet for kvinne

Slik går du frem for å få høreapparater gjennom det offentlige:

1. Kontakt din fastlege og be om henvisning til en avtalespesialist

Mistenker du at du kan ha nedsatt hørsel, bør du starte med å ta en hørselstest hos en audiograf eller øre-nese-hals-lege. Ta først kontakt med din fastlege og be om en henvisning til avtalespesialist. Dersom du ikke ønsker å vente på time, kan du også velge å bestille time hos en privat hørselsklinikk, for eksempel Phonak Klinikk i Oslo. Obs! For å få høreapparater dekket av det offentlige kan man ikke gjøre dette gjennom private aktører.

2. Forbered deg til timen hos audiografen

Før du møter opp til timen kan det være lurt å tenke gjennom i hvilke situasjoner du synes det er vanskelig å høre. Om du begrenser deg selv fra å gjøre ting du har lyst til, eller føler du ikke kan delta sosialt bør du nevne dette. Audiografen vil ta dette med i vurderingen for å finne riktig hørselsløsning for deg.

Er det for eksempel utfordrende for deg å følge samtaler i:

 • bilen?
 • under telefonsamtaler?
 • middagsselskaper?
 • møter på jobb? 
 • samtaler på tomannshånd? 
 • Undervisning / på forelesning? 

Det finnes et bredt utvalg av høreapparater på markedet utviklet for ulike typer hørselstap, behov og alder. Hvilket som er best for deg er vanskelig å vurdere før du har tatt en hørselstest og forhørt deg med en audiograf, men det kan være lurt å gjøre seg kjent med noen høreapparater-modeller på forhånd. Husk at det til syvende og sist er du som velger hvilket høreapparat du ønsker.

3. Ta hørselstest hos audiograf – du snakker, audiografen lytter og tester

Ved første besøk er det du som snakker og audiografen som lytter. Audiografen ønsker å høre hvordan hørselen din har endret seg og forstå hvilke utfordringer du møter på i hverdagen.

Dere vil i løpet av timen gjennomføre en hørselstest hvor resultatet blir et audiogram som kartlegger hørselen din. Audiogrammet vil gi en indikator på hvilke lyder du hører og ikke.

4. Velge høreapparater

Etter hørselstesten vil du i samarbeid med audiografen vurdere høreapparater som kan passe ditt hørselstap. Du kan velge mellom å få tildelt høreapparater fra det offentlige eller kjøpe privat.

Audiografen vil ta det du har fortalt om din livsstil og situasjon - f.eks. i forhold til familie, arbeid og sosialt liv - med i vurderingen for å finne rett hørselsløsning for deg. Det viktigste er at du finner en hørselsløsning som forbedrer din hverdag og dine spesifikke behov. Husk at du har mulighet til å prøve ulike modeller før du bestemmer deg. Når du har signert tildelingsskjemaet (valgt apparat), vil det normalt ta seks år før du kan søke om nytt høreapparat (gjelder ikke for barn). Derfor er det viktig at du kjenner deg sikker på valget ditt.

5. Tilvenning

Vit at det kan ta noe tid å venne seg til å bruke høreapparatene og eventuelt hørselshjelpemidler. Grunnen er at du vil oppleve å høre mange flere lyder enn tidligere som du kanskje vil synes er litt slitsomt i begynnelsen. Dette skyldes at hjernen din blir overstimulert av lyder sammenlignet med det den har vært vant til.

Fokuserer på å ha en positiv innstilling og vær tålmodig, bruk høreapparatene i ulike situasjoner og prøv dem ut. Blir du sliten, kan du ta en pause – men fortsett å prøve igjen.

6. Justering

Når du har fått kontakt med lydene igjen, starter finjusteringen. Høreapparatene må tilpasses dine behov og må derfor optimaliseres og finjusteres for å sørge for at de er riktig innstilt. De skal kunne fungere så godt som mulig for deg uansett hvor du befinner deg. For optimal lyttekomfort kan det i ulike situasjoner være nødvendig med supplerende hørselshjelpemidler som kompenserer for avstand og mye støy.

 
Audéo L-R Receiver-in-Canal-høreapparat mellom fingrene til en kvinne i 60-årene
Phonak Audéo L-R høreapparat med Roger On-mikrofon på et salongbord

Hvilke funksjoner er tilgjengelige?

Høreapparater har utviklet seg i en voldsom fart, og tilgjengelige funksjoner vil variere også fremover.

Her er en kort oversikt over funksjoner som kan være tilgjengelige i høreapparater per i dag:

 • Justeringsmuligheter i app
 • Forhåndsinnstilte programmer
 • Mulighet for personlig tilpassede programmer
 • Tilkoblingsmuligheter til Android og iPhone smarttelefoner
 • Tilkobling til TV, PC og andre og Bluetooth®-enheter
 • Direktekobling til hørselshjelpemidler med Roger-teknologi
 • Telespole
 • Retningsmikrofoner
 • Støyreduksjon
 • Oppladbar
 • Oversikt over batterinivå
Andre hørselshjelpemidler

Dagens høreapparater gjør en fantastisk jobb for å forbedre taleoppfattelsen. Likevel opplever 31%** av høreapparatbrukere at de sliter med å høre hva som blir sagt i situasjoner med bakgrunnsstøy. Roger er universell teknologi og består av en portefølje mikrofoner og mottakere designet for å forbedre hørselen i situasjoner med bakgrunnsstøy eller avstand til personen(e) som snakker. Mikrofonene plukker opp stemmen til den/de som snakker, og overfører lyden trådløst direkte til deg.

Hvordan får du tak i Roger-produkter?

Våre Roger-produkter tildeles av Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. Det er NAV Hjelpemiddelsentral som vurderer ditt behov, og som formidler en riktig individuell løsning for deg. Kostnaden dekkes av staten dersom du får søknaden om hjelpemidler innvilget. Her finner du informasjon fra NAV om hvordan du søker.

Phonak Klinikk

Ved Phonak Klinikk tilbyr vi justering og veiledning for Phonak høreapparater, Roger, tilleggsutstyr og hjelpemidler. 

 

Fotnoter

*HLF, Hørselshemmedes landsforbund
**Abrams, H. B. och Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. Hearing Review, 22(6), 16.