Skip to main content
Laughing mature and multiethnic sports people at park. Happy group of men and women smiling and stacking hands outdoor after fitness training. Mature sweaty team cheering after intense training

Hvorfor hørselshelse er viktig

Mange undervurderer effekten av hørselstap, og tenker at det bare er et sanseproblem. Imidlertid er det å høre godt vesentlig for helsen din generelt, og det er derfor svært viktig å gjøre noe for å unngå negative konsekvenser.


2/3%

av personer eldre enn 60 år har et hørselstap.¹⁵

%

Personer med hørselstap får nå høreapparat 2 år tidligere enn de gjorde før.¹⁶

Glade venner diskuterer ved middagsbordet i et middagsselskap

Effekten av hørselstap

Uansett graden av hørselstap, kan det ha en effekt på ditt sosiale, emosjonelle og generelle velvære. Hørselstapet kan komme sakte men sikkert, og gradvis påvirke din evne til å kommunisere med andre. Det kan også føre til utrygghet og redusert selvtillit, og dermed ha en innvirkning på deltakelse og ditt sosiale liv. Helseproblemer knyttet til hørselstap:

  • Mindre sosial samhandling og økt ensomhet³
  • Mindre deltakelse på sosiale begivenheter eller aktiviteter med venner⁴
  • Økt risiko for kognitiv nedgang og demens⁵
  • Økt risiko for å falle⁶
 

De tre områdene for hørsel og velvære

Det kan være vanskelig å godta hørselstap, men hørselsrehabilitering kan gi fordeler knyttet til sosialt-emosjonelt, kognitivt og fysisk velvære.5

Grandmother and grandson sitting on porch

Sosialt-emosjonelt velvære

Hvis du har hørselstap, kan du noen ganger føle deg mindre selvsikker i sosiale situasjoner, og relasjoner kan bli vanskelige om du er avhengig av at andre fungerer som dine ører. Det finnes heldigvis måter å møte disse utfordringene på, og man ser sosiale fordeler ved å kunne kommunisere bedre ved hjelp av hørselsteknologi.8

Kognitivt velvære

Ører og hjerne er likeverdige partnere. Siste forskning tyder på en sammenheng mellom hørselstap og kognisjon, og at behandling av hørselstap med høreapparater kan ha en positiv effekt på sunn aldring.2

  • Behandling av hørselstap hos eldre med kognitiv svikt, kan redusere tap av hukommelsesevnen.3
  • Bruk av høreapparat kan opprettholde kognitiv helse.4
  • Å høre bedre kan hjelpe deg til å tenke bedre.14

Phonak anerkjenner viktigheten av å fremme sosial deltakelse og fremme en aktiv livsstil gjennom sine innovative hørselsløsninger. Vi gir også hørselsspesialister ressurser for å fremme kognitiv velvære i hørselsomsorgen.

 

 

Fysisk velvære

Bedre balanse, større bevissthet på omgivelsene12 og høyere aktivitetsnivå8 kan være noen av de fysiske fordelene med høreapparatbruk. Høreapparatbruk er også forbundet med økt arbeids- og sosial aktivitet.

Kvinne som står med laptopen i hendene.

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparater, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.

Cheerful old mother and young adult woman talking laughing together, smiling elderly older mum having fun chatting with grown daughter, two age generations pleasant conversation at home concept; Shutterstock ID 1231591396; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Få slutt på stigmaet

Å kjenne til faktaene om, og utbredelsen av hørselstap kan bidra til å redusere ensomheten og isolasjonen som kan følge med et hørselstap.

  • Ca. 1,5 milliarder mennesker rundt om i verden er rammet av hørselstap – det er omtrent 16 % av verdens befolkning.¹⁰
  • Ca. 65 % av personer med hørselstap opplever lett hørselstap, 30 % moderat og 5 % stort eller svært stort hørselstap.¹¹ ¹²
  • Flertallet av personer med hørselstap er i skole- eller arbeidsalder.¹³
 
Smilende latinamerikansk kvinne strekker ut armene og slapper av på en strand.

Hjelp til å høre bedre

Selv om hørselstap kan virke overveldende, vit at det finnes løsninger for å forbedre taleoppfattelse. Uansett hørselsevne eller alder kan Phonak tilby avanserte teknologi utviklet for å hjelpe deg og de du er glad i til å leve livet fullt ut.

Fotnoter

* I en studie med eldre voksne med hørselstap som ble behandlet med høreapparater, viste flertallet stabil eller betydelig forbedret kognitiv funksjon etter bare 18 måneder. Hyppigere høreapparatbruk korrelerte med større forbedring i utøvende funksjonsferdigheter

1. World Report on Hearing, 2021. Tilgjengelig via World Report on Hearing (who.int)

2. MarkeTrak 11, 2022 https://hearingreview.com/inside-hearing/research/marketrak-2022-navigating-the-changing-landscape-hearing-healthcare 

3. Kramer, S.E., Kapteyn, T.S., Kuik, D.J., & Deeg, D.J.H. (2002). The association of hearingimpairment and chronic diseases with psychosocial health status in olderage. Journal of Aging and Health, 14(1), 122–137 

4. Vas, V., Akeroyd, M. A., & Hall, D. A. (2017). A data-driven synthesis of research evidence for domains of hearing loss, as reported by adults with hearing loss andtheir communication partners. Trends in Hearing, 21 

5. Loughrey, D.G., Kelly, M.E., Kelley, G.A., Brennan, S., & Lawlor, B. A. (2018). Association of Age-Related Hearing Loss With Cognitive Function, Cognitive Impairment,and Dementia. JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery, 144(2), 115-126 

6. Jiam, N.T.-L., Li, C., & Agrawal, Y. (2016). Hearing loss and falls: A systematic review and meta-analysis. The Laryngoscope, 126(11), 2587–2596 

7. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet,S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18–22. 

8. Ferguson, M.A., Kitterick, P.T., Chong, L.Y., Edmondson-Jones, M., Barker, F., Hoare, D.J. (2017). Hearing aids for mild to moderate hearing loss in adults. Cochrane Database of System Revue, 9. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012023Kamil, R.J. & Lin, F.R. (2015). The Effects of Hearing Impairment in Older Adults on Communication Partners: A Systematic Review. Journal of the American Academy of Audiology, 26/2, 155–182 (28). https://doi.org/10.3766/jaaa.26.2.6

9. Karawani, H., Jenkins, K., & Anderson, S. (2018). Restoration of sensory input may improve cognitive and neural function. Neuropsychologia, 114, 203–213. https://doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2018.04.041 

10. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U. & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9, 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254

11. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., et al. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254

12. Negahban, H., Bavarsad Cheshmeh Ali, M., & Nassadj,G. (2017). Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture, 58:126–129. https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2017.07.112

Rumalla, K., Karim, A.M. & Hullar, T.E (2015). The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope, 125(3), 720–723. https://doi.org/10.1002/lary.24974   

Vitkovic, J., Le, C., Lee, S.L. & Clark, R.A (2016). The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol, 21(4),195–202. https://doi.org/10.1159/000445100

13. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein, R., & Nondahl, D. M. (2015). Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol, 54(11), 838–844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503

14. Holman, J. A., Hornsby, B. W. Y. , Bess, F. H., & Naylor, G. (2021). Can listening-related fatigue influence well-being? Examining associations between hearing loss, fatigue, activity levels and well-being, International Journal of Audiology, DOI: 10.1080/14992027.2020.1853261 

15. World Health Organization. (2021). World report on hearing. Geneva: World Health Organization. Hentet 8. mars 2021, fra https://www.who.int/publications/i/item/world-report-on-hearin

16. Carr, K. (2020). 20Q: Consumer Insights on Hearing Aids, PSAPs, OTC Devices, and More from MarkeTrak 10. Audiology Online. Hentet 25. mars 2021 fra https://www.audiologyonline.com/articles/20q-understanding-today-s-consumers-26648

17. Ehima. (2020). Hearing Aids improve Hearing - and a LOT more. Trender hentet fra EuroTrak-databasene 2009–2020. Hentet 25. mars 2021 fra https://www.ehima.com/wp-content/uploads/2020/07/EuroTrak-Trends-2009-2020-June-2020.pdf

18. Jorgensen, L., & Novak, M. (2020). Factors Influencing Hearing Aid Adoption. Seminars in hearing, 41(1), 6–20. https://doi.org/10.1055/s-0040-1701242