Skip to main content
Young white boy running under the water from the sprinkler in garden

Barn med hørselstap

Kunnskap om barns behov for hørselshjelp kan hjelpe deg med å ta de beste beslutningene for barnets fremtid. Med over femti års erfaring og ekspertise, har vi god kunnskap, om hørselshjelp for barn og vi samarbeider tett med helsevesenet for å tilby helhetlige løsninger for deg og barna.


Tidlig behandling

Kobling mellom øre og hjerne

De fleste tror at vi hører med ørene, men vi hører faktisk med hjernen.¹ Det betyr at når lyder ikke når et barns hjerne, er det ikke bare vanskelig for dem å høre, men de utvikler heller ikke nervebaner som er grunnleggende for deres utvikling. 

 

Hjernen utvikler seg raskt i de første leveårene, og det er derfor det er så viktig at foreldre iverksetter tiltak så tidlig som mulig. Det er enda viktigere å reagere raskt med babyer med hørselstap, for de har allerede gått glipp av uker med den normale utviklingen av nervebanene ved fødsel. 

Children (8-9) with female teacher learning in classroom

2–3%

spedbarn per 1000 fødsler er påvirket av hørselstap i USA.²

Menneskehjernen er programmert til å lære språk i løpet av de seks første leveårene… Uten tiltak blir det stadig vanskeligere å tilegne seg språk når barnet blir eldre.

 

 

Ung far som leker med sin lille datter med musikkinstrumenter – scene innendørs.
Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing (AG Bell)
Ung far som leker med sin lille datter med musikkinstrumenter – scene innendørs.
little girl looking through the otoscope on the toy's ear. Pediatrician communicates with the child. Kid ear check-up; Shutterstock ID 1805522785; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hørselstester for barn

Når barnet tar en hørselstest, kan den avgjøre om det er hørselstap, om ett eller begge ørene er påvirket, typen hørselstap de har, graden av hørselstap og om hørselstapet kan behandles medisinsk eller med hørselsteknologi. Det finnes flere typer hørselstester og screeninger tilgjengelig.

Hørselsscreeninger

Disse screeningene er raske, pålitelige, smertefrie og viser hvorvidt barnets hørsel ligger på et normalt nivå. Hvis et barn ikke består en hørselsscreening, blir de henvist til en audiograf for en mer detaljert vurdering. 

Objektive hørselstester 

Disse testene er utformet for å kontrollere reaksjonen til den interne strukturen i øret med vibrasjoner eller lufttrykk, og krever ikke at barnet reagerer eller deltar når de hører en lyd. 

Atferdsbaserte hørselstester 

Under disse testene registrerer en audiograf hvordan barnet hører og reagerer på lyder over ulike tonehøyder, og merker dem av i en graf.

 
Kvinde, som står indenfor med hendes laptop i hænderne.

Finn en audiograf

Vi kan hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg for å avtale en hørselstest for barnet så snart som mulig. 

Hørselsløsninger for barn

Selv om høreapparater er vesentlige for å kompensere for hørselstap, kan den beste hørselsløsningen for barn være en kombinasjon av høreapparater, trådløse enheter, tilbehør og apper.

About 7 years old girl smiling and watching something on her tablet while sitting at a desk.

myPhonak Junior app

Bransjens eneste dedikerte pediatriske app, rangert med mer enn 4 ⭐– designet for å styrke barnas selvstendighet samtidig som hørselsytelsen deres prioriteres. Remote Support og fjernkontroll er tilgjengelig, mens foreldrekontroll gir mulighet til å skreddersy barnas opplevelser etter utviklingsnivået og selvstendigheten deres.

 
Back to School Concept.Happy Funny little asian girl running and very excited and glad when she go back to school.Happy toddler child from kindergarten school.School kid girl with japan bag.Education.; Shutterstock ID 1655502538; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Father and son learning to ride a bicycle at the beach having fun together; Shutterstock ID 170208299; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Løsninger for barn med ensidig hørselstap

Ensidig hørselstap er en type hørselstap der hørselen på ett øre er innenfor normale grenser, mens hørselen på det andre øret er redusert. Hørselstapet på det påvirkede øret kan variere fra lett til svært stort. Det påvirker opptil 6,3 % av barn i USA³, og barn med ensidig hørselstap har fem ganger større sannsynlighet for å trenge hjelp.³ En unik kombinasjon av løsninger trengs for å gi et barn med ensidig hørselstap best mulig hørselsopplevelse.

Løsning 1: Phonak Sky Lumity

Høreapparatene fra Phonak Sky™ Lumity-serien er en anbefalt løsning for et barn med ensidig hørselstap som kan behandles på én side. Operativsystemet AutoSense Sky tilpasser seg automatisk barnets lyttebehov i hverdagen.

Løsning 2: Phonak CROS L med Phonak Sky L-PR for barn som er 6 år og eldre, eller Audéo L-R/RT for barn som er 8 år og eldre.

For et barn med stort til svært stort hørselstap på én side som ikke kan behandles, kan Phonak CROS L-mikrofonen hjelpe til med å fange opp lyden fra siden som har hørselstap og sende den til øret med normal hørsel ved bruk av et lite Sky Lumity-høreapparat.

Løsning 3: Roger Focus II-system 

En annen løsning for et barn med et hørselstap som ikke kan behandles på den ene siden, er å bruke Roger Focus II-systemet, som – sammen med en Roger-mikrofon – sender stemmer direkte inn i barnets øre med normal hørsel, og gir dem bedre tilgang til lærerens tale i et vanlig klasserom.⁷

 

Roger-teknologi

Roger-produkter kan brukes i hverdagens lyttesituasjoner sammen med høreapparater, taleprosessor for cochlea-implantat eller Roger Focus II, som sender stemmen til den som snakker direkte til barnets hørselsløsning. Barn kan ha nytte av denne teknologien når de lytter i omgivelser med støy eller når det er avstand til personen som snakker.  

Toddler with a hearing aid sitting on his father's lap playing on a drum.

Hjemme

En studie viste at når Roger-teknologi brukes hjemme, er barn eksponert for nesten 5300 flere ord i løpet av en åttetimers dag,⁴ sammenlignet med kun bruk av høreapparater. Den samme studien viste også at under bruk av Roger-systemet rapporterte 80 % av familier bedre respons, og 35 % rapporterte mindre frustrasjon hos barna.⁴

Female teacher helping one of her pupils in a classroom.

På skolen

Et Roger skolesystem hjelper barnet med å tilpasse seg moderne klasserom med dynamiske og komplekse lydmiljøer. Det bidrar til bedre taleoppfattelse og større mulighet til å delta i aktiviteter, svare på spørsmål, sosialisere med venner og bruke multimediaenheter.

 

 

Young ballet instructor teaching girls in ballet studio

Viktigheten med kommunikasjon

Ved å eksponere barnet ditt for ulike former for kommunikasjon hver dag, kan du hjelpe dem med å utvikle relasjonene og ferdighetene de trenger for å leve et fullverdig liv, og som med tiden også vil ha en positiv innvirkning på deres velvære. Her er noen ting du kan gjøre for å hjelpe dem med å lære og å være sosiale:

Sørg for at de har høreapparatene på 

Barn med godt tilpassede høreapparater som brukes konsekvent, har bedre tale- og språkresultater.4

Snakk med dem ofte 

Barn som hører mer talespråk i tidlig alder, er bedre forberedt for skolen og språkkravene når de blir eldre.5

Skap et miljø som er rikt på språk 

Eksponer dem for så mange ord som mulig ved å synge, snakke, lese historier, lytte til musikk med mer.

Les høyt 

Høytlesning hjelper barn med vokabularet og med å lære nye konsepter og bygge samtaleferdigheter.

Lytt til musikk sammen

Musikk bidrar til tidlige lytteferdigheter og utvikler hørselssentrene som står for språk og læring i barnets hjerne. Det kan også forbedre deres evne til å lytte i støy.

 
Barn med hørselstap

Ofte stilte spørsmål

Det finnes flere ulike grunner til at barnet bør få testet hørselen: 

  • Barnet besto ikke sin hørselsundersøkelse som nyfødt eller hørselsscreeningen på skolen 

  • Barnet reagerer ikke på lyder rundt om i hjemmet 

  • Du, familien din eller barnets lærer er bekymret for at barnet sliter med å høre eller følge instruksjoner 

  • Barnet forteller at de sliter med å høre 

  • Barnet har behov for at lyder skal være høyere, for eksempel TV, musikk eller spill 

  • Barnet har fått utført ørekirurgi 

  • Barnet starter på medisiner som kan påvirke hørselen

Statusen til barnets hørsel kan endre seg over tid. Noen hørselstap er midlertidige og kan behandles medisinsk, mens andre hørselstap er permanente. Alvorlighetsgraden til noen hørselstap kan også endre seg og bli enten bedre eller verre, mens andre hørselstap holder seg stabile over tid. Derfor anbefales det at barn med påvist hørselstap tar en hørselstest minst én gang i året for å ha en oppdatert status på barnets hørsel. Hvis barnet er yngre eller hørselstester har vært ufullstendige, kan det være nødvendig med flere hørselstester i løpet av et år. 

Fotnoter

* Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova AG er lisensiert.

1.  Flexer, Carol (2018). The ears are doorways to the brain. Phonak Insight, hentet fra www.phonakpro.com/evidence, besøkt 19. februar 2018.

2. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Identifying infants with hearing loss - United States, 1999-2007. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 59(8): 220-223. Vohr B. Overview: infants and children with hearing loss—part I. Ment Retard Dev Disabil Res Rev. 2003;9:62–64

3.  Vila PM, Lieu JE. Asymmetric and unilateral hearing loss in children. Cell Tissue Res. 2015 Jul;361(1):271-8. doi: 10.1007/s00441-015-2208-6. Epub 2015 May 26. PMID: 26004144; PMCID: PMC4490007.

4.  Benítez-Barrera, CR, Angley G., & Tharpe, A.M. (2018). Remote Microphone System Use at Home: Impact on caregiver talk. Journal of Speech, Language and Hearing Research, Vol. 61, 399-409

5. McCreery, R. W., Walker, E. A., Spratford, M., Bentler, R., Holte, L., Roush, P., & Moeller, M. P. (2015). Longitudinal predictors of aided speech audibility in infants and children. Ear and Hearing, 36 Suppl 1, 24–37.

6. Nelson, J. & Dunn, A. (2021). Roger Focus II in children with Unilateral Hearing Loss. Phonak Field Study News, hentet fra www.phonak.com/evidence, besøkt oktober 2022  

7. https://www.phonak.com/content/dam/phonak/en/evidence-library/fieldstudies/PH_FSN_Roger_Focus_II_in_children_with_%20UHL_210x280_EN_V1.00.pdf