Skip to main content
Two young Asian businesswoman discuss investment project working and planning strategy. Business people talking together with laptop computer at office.; Shutterstock ID 2086945537; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Tilbehør til høreapparat

Phonak tilbyr en serie med tilbehør som er utviklet for å forbedre hørselen ytterligere i bestemte situasjoner og for å hjelpe til med rengjøring og stell av høreapparatene. Disse tilleggsproduktene og verktøyene bidrar til å bevare levetiden og funksjonaliteten til høreapparatene.

Bilde av en audiograf med en laptop

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparatet ditt, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.

Fotnoter

*Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av SonovaAG er lisensiert.