Skip to main content
Two female coworkers looking at laptop

Vær en støttespiller

Å være en støttespiller for personer med hørselstap handler ikke bare om å være støttende i prosessen med å få behandling, men også om å snakke med dem om hva slags støtte du kan gi i deres situasjon.


Samhold og fellesskap

Det finnes en rekke fellesskap, grupper og organisasjoner for personer med døvhet og hørselstap. En person med hørselstap vil her kunne finne sin egen rolle, og disse fellesskapene har egne kulturer og språk som en god støttespiller med fordel bør kjenne til.

Folk har sagt til meg at de synes det er veldig kult å prate med meg, nettopp fordi jeg er så interessert i å høre hva de har å fortelle. Da er det synd hvis de gir opp bare fordi jeg ikke hørte alt de sa på første forsøk

Man kan faktisk leve et kult liv med hørselstap
Andrè Wold Larsen med stort hørselstap
Man kan faktisk leve et kult liv med hørselstap
Friendly millennial indian businesswoman talking to blonde female colleague, sitting at table in office. Two young multiracial employees discussing working issues or enjoying informal conversation.; Shutterstock ID 1796961841; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Happy business people having discussion in meeting

Kompromisser og respekt

Å hjelpe en person du er glad med å håndtere og tilpasse seg hørselstap vil innebære kompromisser fra alle som er involvert. Jobber vi sammen og støtter våre nære og kjære, vil det gjøre det enklere for begge parter å bryte ned stigmaet det kan være å leve med et hørselstap.

Vær tålmodig

Ofte kan normalthørende personer bli frustrert når noen med hørselstap ikke hører dem. Men det er viktig å innse at frustrasjonen og problemene med å kommunisere går begge veier. Den beste tilnærmingen er å være tålmodig.

Finn alternative former for kommunikasjon

Alle med hørselstap kommuniserer ikke på den samme måten. Noen personer kommuniserer ikke med talespråk, og alle bruker ikke tegnspråk. Ved å bruke alternative former for kommunikasjon, for eksempel skrift, e-post eller til og med bevegelser, kan vi åpne mulighetene for kommunikasjon og gjensidig forståelse.

Vær oppmerksom på kommunikasjonsbarrierer

Det finnes en rekke ulike situasjoner i hverdagen som kan være utrolig vanskelig for personer med hørselstap. For eksempel snakke i telefonen, snakke bak glassvegger eller munnbind, å ikke kunne se ansiktet til noen når de snakker, er alle kommunikasjonsbarrierer som personer med hørselstap møter regelmessig.

Kommuniser tydelig  

Det kan være nyttig å unngå å dekke til munnen og ha øyekontakt når du snakker til dem. Ved telefonsamtaler kan det hjelpe å velge videosamtaler. Dette er enda viktigere å huske på hvis personen med hørselstap kommuniserer gjennom tegnspråk.

Vær villig til å gjenta det du sier

Personer med hørselstap ignorerer deg ikke med vilje hvis de er stille etter et spørsmål. Det er ikke sikkert at de hørte deg. Prøv å unngå å si "glem det", siden det kan føre til at personen føler seg utelatt og avvist. Når du blir bedt om å gjenta, kan du gjerne omformulere setningen med andre ord og lyder for å gjøre det du sier tydeligere.

Still inn TV så det viser undertekster 

Undertekster kan hjelpe personer med hørselstap og andre med å følge bedre med når de ser på TV og sørge for at ingen går glipp av viktige detaljer.

 

Støtt din partner

Å navigere et romantisk forhold når den ene parten har hørselstap, kan by på store utfordringer. Det finnes hjelpsomme tilnærminger du kan lære for å overvinne noen av disse utfordringene og bli en bedre støttespiller i relasjoner, enten de er romantiske eller ikke. 

 

Et par spiller backgammon på stuegulvet

La personer med hørselstap velge hvor de vil sitte

Hvis en person med hørselstap bruker høreapparater, har et cochlea-implantat eller i noen tilfeller begge, hører hen vanligvis bedre på det ene øret. Du bør derfor vise hensyn til hvor vedkommende helst vil sitte eller hvor hen foretrekker at du sitter for at hen skal få en komfortabel lytteopplevelse. I tillegg kan eksterne mikrofoner integreres med høreapparater og cochlea-implantater for hjelpe til med kommunikasjon i omgivelser med støy og avstand. 

Sørg for at hen er komfortabel i intime situasjoner 

Vær oppmerksom på at hørselsenheter kan falle av, og at personen kanskje vil stoppe opp for å sette det på plass igjen. Det kan være nyttig å snakke om på forhånd om hen ønsker å ta hørselsenheter av før intime situasjoner eller avtale noen signaler dere kan bruke hvis det er for mørkt til å se noe.

Vær tålmodig 

De fleste er vel enige om at det er viktig med kommunikasjon i et forhold. Siden personer med hørselstap kan ha flere utfordringer når det kommer til kommunikasjon, kan dere komme langt med tålmodighet og forståelse.

Ikke vær redd for å stille spørsmål

Det er helt normalt å ha spørsmål når du er i et forhold med en person med hørselstap. Nysgjerrighet blir faktisk satt pris på. Du kommer til å lære ting etter hvert og kanskje du til og med lærer mer om deg selv.

Si fra hvis du er ukomfortabel

Hvis du noen gang føler deg ukomfortabel, er det viktig å snakke åpent om det. Hvis partneren din for eksempel spiller høy musikk, kan du si fra på hyggelig måte slik at dere kan finne et kompromiss.

Vær en støttespiller på jobb

Arbeidstakere med hørselstap kan ved behov få tildelt hørselsteknologi og løsninger via Hjelpemiddelsentralen, noe som kan forenkle kommunikasjonen på arbeidsplassen. Dette gir et mer likeverdig og inkluderende arbeidsmiljø, men det er fortsatt viktig å ta hensyn. Med noen få tips kan du lære hvordan du kan være en mer inkluderende sjef eller kollega for personer med hørselstap.

Office workers sharing a laugh in a meeting

Vær oppmerksom på omgivelsene 

Siden personer med hørselstap i varierende grad er avhengig av visuelle tegn, bør du unngå å sitte direkte i sterkt lys eller ved vinduer siden det kan gjøre det vanskeligere å se deg.

Snakk tydelig og gjenta om nødvendig

Når du jobber med en ansatt eller intervjuer en jobbsøker med hørselstap, må du la vedkommende vite at hen alltid kan stille spørsmål og be om oppklaringer hvis noe er uklart. Det vil bidra til en mer komfortabel atmosfære for vedkommende og gjøre at hen føler seg velkommen og godtatt.

Bruk skriftlig kommunikasjon

Ha en form for skriftlig kommunikasjon i bakhånd. De fleste videoplattformer har en chatfunksjon, men du kan også bruke en tavle.

Lag plass til en tolk

Bruk av tolk kan være nyttig når du intervjuer en kandidat som kommuniserer med tegnspråk. Forsikre deg om at tolken har tilgang til lyd og bilde før intervjuet slik at hen kan kommunisere tydelig på begge sider.

Identifiser personen som snakker og tolken

Sørg for at som den snakker og tolken er synlige hele tiden, og at miniatyrbildene deres i virtuelle gruppesamtaler og intervjuer er større og festet. Hvis de ikke er festet, kan det noen ganger være vanskelig å finne personen som snakker, avhengig av hvor mange personer som er med i samtalen.

Vær en støttespiller på skolen

Som lærer er din viktigste rolle å sørge for at elever har tilgang til pensum, at de lykkes og er motivert til å lære. Når du er lærer for en elev med hørselstap, bør du også ta hensyn til disse trinnene for å sørge for at de har samme tilgang til opplæring. 

Være en støttespiller på skolen

Vær fleksibel og finn kreative løsninger

Når du er læreren til elever med hørselstap, kan det være nyttig at du lærer deg hva hørselstapet deres innebærer, og at du er villig til å være kreativ for å finne løsninger på problemer som kan oppstå. Og effektiv kommunikasjon med elevene er selvfølgelig vesentlig.

Undersøk det grunnleggende ved hørselstap

Hvis du ikke har erfaring med hørselstap, vet du kanskje ikke nøyaktig hvordan barnets hørsel er påvirket. Noen undersøkelser om grunnleggende informasjon om hørselstap kan gjøre det mye enklere å forstå utfordringene elever med hørselstap møter i klasserommet. Med mer informasjon kan du håndtere disse problemene med nyttige teknikker som å senke vokaltoner, foretrukket plassering i klasserommet og stå vendt mot eleven når du snakker.

Samarbeid med audiografer 

Hvis det er fagpersoner ved skolen, for eksempel hørselslærere, tale- og språkterapeuter eller en spesiallærer, er det viktig at du som lærer kommuniserer og samarbeider med disse. 

Forstå elevens opplevelse på skolen

Det er utmattende å lytte for personer med hørselstap Hvis du noen gang har vært i utlandet uten å snakke språket flytende, kan du tenke på hvordan du følte deg da du prøvde å forstå, tolke tegn og oppfatte språk hele dagen. 

Kontroller hvordan det går med elever med hørselstap

Har du har en elev med hørselstap, kan du lage noen påminnelser for å regelmessig sjekke hvordan det går, selv på de travleste dagene. Denne enkle handlingen kan gjøre en stor forskjell i barnets opplevelse.

Bruk teknologiske hjelpemidler 

Teknologiske hjelpemidler er en inkluderende løsning som kan gi bedre tilgang til lyd og redusere bakgrunnsstøy. I Norge vil et barn med hørselstap få et slikt system beregnet på bruk i klasserom, og det er avgjørende at du som lærer benytter denne teknologien for at barnet skal kunne følge undervisningen på linje med normalthørende. For eksempel er Roger™ Touchscreen Mic en enkel og intuitiv høreapparatmikrofon som læreren kan bruke rundt halsen eller den kan settes på et bord for å fange opp tale fra en gruppe elever, slik at barn med hørselstap kan delta aktivt i klasserommet.  

Oppmuntre barn til å være sin egen talsperson

Skaper du et miljø der barn med hørselstap føler seg komfortable med å si fra hvis de ikke hører, vil du utvilsomt fortsette å endre livene til elevene dine.

Opprømt mor og voksen datter sitter i sofaen hjemme og ler mens de ser på en morsom video på smarttelefonen, en overlykkelig eldre mor og en voksen datter har det gøy med en moderne mobiltelefon

Tilgangsbarrierer

Personer med hørselstap må navigere flere hindre hver eneste dag. Vi kan alle jobbe for bedre tilrettelegging, implementere mer tilgjengelig design, bruke teknologiske hjelpemidler og være oppmerksom på situasjoner som vil by på utfordringer for personer med hørselstap, slik som:

  • Hjemmekontor og hjemmeskole
  • Taxier og kjøredelingsapper
  • Lydbaserte apper
  • Se skuespill, filmer eller konserter
  • Drive-through-luker
 
Bilde av en audiograf med en laptop

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparater, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.