Scientist in laboratory using computer
In the Industrial Engineering Facility: Diverse Group of Engineers and Technicians on a Meeting Gather Around Table Unravel Sheets of Engine Design Technical Drafts, Have Discussion, Analyse Drawings.; Shutterstock ID 1515843497; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Japanese female medical worker examining a patientAsian medical personnel attending the seminar
For audiografer

Audiology Hub

Hos Phonak forstår vi at reisen til bedre hørsel starter med deg. Det er derfor vi støtter audiografer med innovativ teknologi, forskning av høy kvalitet og kliniske ressurser for beste praksis for å gi enestående hjelp til brukerne og bidra til fremgang for virksomheten.

Carefree childhood. Happy energetic african american children jumping on sofa while playing game together at home, small active kids brother and sister having fun in living room; Shutterstock ID 2060068835; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Å høre godt er å ha det godt

Effekten av hørselstap blir ofte undervurdert, når det faktisk er en viktig del av generelt velvære og et sunt liv. Dette gjelder også for barn. Kommunikasjon og etablering av nære relasjoner er vesentlig for et barns optimale sosiale, emosjonelle og kognitive utvikling. Selv om hørselstap og kommunikasjonsutfordringer kan påvirke velvære, viser stadig mer forskning at hørselsrehabilitering kan gi fordeler på tre områder.¹

Sosialt-emosjonelt velvære

Å høre godt fremmer enklere deltakelse, sterkere kontakter og en mer positiv innstilling. Faktisk så rapporterer høreapparatbrukere og deres kommunikasjonspartnere sosiale fordeler med bruk av hørselsteknologi.2

Kognitivt velvære

Å høre godt støtter kognitive evner, og hyppigere bruk av høreapparater er knyttet til større forbedringer i kognitiv funksjon.3

Fysisk velvære

Å høre godt gjør det mulig for personer å leve en mer aktiv og sunnere livsstil, og høreapparater kan bidra til et høyere aktivitetsnivå4, gi økt bevissthet på omgivelsene og bedre balanse.5-7

 
man with gray hair is working in an office on a laptop and talking on the phone. an adult male director or businessman is negotiating on an online webcam. business and finance of a male lawyer or.

Stort til svært stort hørselstap hos voksne

Når vi forstår effekten av stort til svært stort hørselstap, ser vi hvor komplekst hørselssystemet kan være. Selv om det er mange veiledninger og ressurser for voksne med hørselstap, er det uvanlig å finne lignende ressurser som er rettet spesielt mot stort til svært stort hørselstap hos voksne.

Behandling av stort til svært stort hørselstap

En gruppe med internasjonale eksperter på forskning og klinisk praksis utviklet anbefalinger for den audiologiske behandlingen av stort til svært stort hørselstap hos voksne. Resultatet av dette samarbeidet er en publikasjon som er full av ekspertveiledning for audiografer, og som er utviklet for å hjelpe til med behandling av stort til svært stort hørselstap. Vellykket håndtering av disse komplekse behovene krever pågående profesjonell utvikling av ferdigheter som støtter pasienters velvære med:

  • Fortsatt optimalisering og vedlikehold av høreapparater 
  • Strategier for selvhjelp
  • Rådgivning og støtte
  • Henvisning videre når det trengs
 
Young female patient being explained the human ear anatomy

Audiologi for barn

Som audiograf vil familier være avhengig av deg for hjelp til nøyaktige hørselsvurderinger og for å hjelpe til å finne de beste hørselsløsninger for barna deres. Hos Phonak har vi lang erfaring innen audiologi for barn, og har bygget opp en sterk kompetanse på dette feltet. I tillegg jobber vi kontinuerlig med innovativ produktutvikling også på dette området. Phonak har brukt årevis på å bygge opp en sterk lederrolle på feltet for audiologi for barn, dokumentert forskning og innovativ produktutvikling.

 
 back view of doctor discussing test result diagnosis and give advice to senior patient couple at home. Life living healthcare insurance, preventing Coronavirus or Covid-19. self-quarantine. copy space

Familieorientert behandling

Familieorientert behandling anerkjenner den viktige rollen familien har i audiologisk behandling og rehabilitering. For å gi best mulig behandling og integrere familien i prosessen, er det vesentlig med en helhetlig tilnærming for både familie og helsevesen. En nylig gjennomført studie ved University of Queensland, i samarbeid med Sonova, identifiserte viktige trinn for å forbedre familieorientert behandling på audiologiklinikker for voksne.

  • Inviter alltid et familiemedlem til å bli med brukeren
  • Tilpass det fysiske miljøet slik at familiemedlemmer er inkludert i avtalen. For eksempel sette frem en stol til familiemedlemmet ved siden av brukerens stol i avtalerommet, slik at både brukeren og familiemedlemmet sitter like langt fra audiografen
  • Start konsultasjonen med å la brukeren og familiemedlemmet få vite at du vil be om innspill fra begge to under avtalen
 
Smiling disabled man with laptop using smart phone on wheelchair at home

eAudiology

eAudiology omfatter teknologi og tjenester som muliggjør ekstern behandling i alle faser av pasientreisen. Detter omfatter hørselsscreeninger, vurderinger, veiledning, justeringer, overvåkning, hjelp, rehabilitering og etterbehandling. Nylige studier viser at eAudiology fjerner barrierer for tilgang til behandling og gir pasienter og audiografer flere valgmuligheter⁸

 

Ressurser

Lenker

Fotnoter

1. Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., et al. (2020). Well-Hearing is Well-Being. Hearing Review, 27(3), 18–22. Hentet fra https://www.hearingreview.com/hearing-loss/patient-care/counseling-education/well-hearing-is-well-being 1. juni 2020.
2. Abrams, H.B., & Kihm, J. (2015). An introduction to MarkeTrak IX: A new baseline for the hearing aid market. Hearing Review, 22(6), 16. Hentet fra https://www.hearingreview.com/2015/05/introduction-marketrak-ix-new-baseline-hearing-aid-market/ 25. mars 2021
3. Sarant, J., Harris, D., Busby, P., Maruff, P., Schembri, A., Lemke, U., & Launer, S. (2020). The effect of hearing aid use on cognition in older adults: Can we delay decline or even improve cognitive function? Journal of Clinical Medicine, 9(1), 254. https://doi.org/10.3390/jcm9010254
4. Dawes, P., Cruickshanks, K. J., Fischer, M. E., Klein, B. E. K., Klein,R., & Nondahl, D. M. Hearing-aid use and long-term health outcomes: Hearing handicap, mental health, social engagement, cognitive function, physical health, and mortality. Int J Audiol. 2015;54(11), 838 844. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1059503
5. Negahban H, Bavarsad Cheshmeh Ali M, Nassadj G. Effect of hearing aids on static balance function in elderly with hearing loss. Gait Posture. 2017;58:126–129.
6. Rumalla K, Karim AM, Hullar TE. The effect of hearing aids on postural stability. Laryngoscope. 2015;125(3):720–723.
7. Vitkovic J, Le C, Lee SL, Clark RA. The Contribution of Hearing and Hearing Loss to Balance Control. Audiol Neurotol. 2016;21(4):195–202. July 18, 2022 at 2:01 PM
8. Muñoz, K., Nagaraj, N. K. & Nichols, N. (2020). Applied tele-audiology research in clinical practice during the past decade: a scoping review. International Journal of Audiology. doi: 10.1080/14992027.2020.1817994