Skip to main content
Grandfather carrying grandson on the beach

Hjelp familiemedlemmer med hørselstap

Det kan være utfordrende når et familiemedlem oppdager at de har hørselstap, men det er viktig å tilby støtte som fungerer for alle parter. Phonak kan hjelpe med å lære deg hvordan du kan vise medfølelse og oppmuntre personen gjennom hans/hennes hørselsreise.


African daughter hugging her mum indoors at home - Main focus on senior woman face; Shutterstock ID 1963184836; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Medfølelse for hørselstap

Når en person opplever hørselstap, kan dempede lyHørselstapet oppdages gjerne ved at volumet må skrus opp på TV, radio o.l., og at det er problematisk å høre enkelte konsonanter eller ord, spesielt i omgivelser med støy. Disse problemene med å høre bestemte lyder i visse omgivelser kan gjøre kommunikasjon utfordrende. Vanlige tegn på hørselstap er:

  • Be andre om å prate langsommere, eller gjenta det de sier oftere
  • En merkbar tilbaketrekking, og motvilje til å delta i samtaler
  • Endringer i atferd, for eksempel mindre interesse i sosiale hendelser eller gå ut å spise
 

Kompleksitetene ved hørselstap

Folk tror ofte at hørselstap bare er et volumproblem, og at hvis man bare prater høyt nok, så hjelper det. Men det er viktig å forstå at hørselstap er en kompleks tilstand. 

Den beste måten å hjelpe på er å bli mer bevisst på hørselstap; ta deg tid til å stille spørsmål, vær vennlig og ikke minst – vær oppmuntrende på en måte du selv ville satt pris på.

To kvinner som går og snakker i Barcelona.
Phil Hilton Å leve med moderat til stort sensorineuralt hørselstap
To kvinner som går og snakker i Barcelona.
Middle-aged male's hearing check in a female audiologist's office.

Hørselstapsimulator

Det kan være vanskelig å forestille seg hvordan hørselstap føles, men ved å teste våre hørselstapsimulatorer kan du begynne å få en bedre forståelse av hva personen med hørselstap opplever.

TV-høyttaler
Dialog
 
Bilde av en audiograf med en laptop

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparater, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.

Two female coworkers looking at laptop

Vær en støttespiller

Å være en støttespiller for personer med hørselstap handler ikke bare om å være til stede når de finner ut av hvordan de får hjelp, det handler også om å få dem med på samtaler om hvordan du kan støtte dem på best mulig måte.

 
Tidlig hjelp med hørselstap er avgjørende

Barn med hørselstap

Det å få kunnskap om barns behov for hørselshjelp kan hjelpe deg med å ta de beste beslutningene for barnets fremtid. Phonak har lang erfaring og ekspertise innen hørselshjelp for barn og vi samarbeider tett med ledende audiografer for å tilby helhetlige løsninger for deg og barna.

 
Ung kvinnelig omsorgsperson støtter sørgende, lidende, moden, gammel kvinne, pensjonist, uttrykker empati og medfølelse.

Oppmuntre til behandling

Hvis et familiemedlem eller noen du er glad i opplever hørselstap, finnes det flere måter å hjelpe dem til å forstå diagnosen og veien videre på.