Skip to main content

Sertifikater

Sonovas enheter er regulert av statlige etater, helsemyndigheter og andre regulerende organer i hele verden. Disse organisasjonene bekrefter at vi oppfyller kravene i gjeldende helse- og sikkerhetsforskrifter gjennom livssyklusen til produktene våre. Vi ønsker å opprettholde åpne, konstruktive og profesjonelle forhold til alle aktuelle reguleringsmyndigheter når det gjelder retningslinjer, fremlegging av produkt, samsvar og produktytelse. Hver nasjonale helsemyndighet har spesifikke krav for produkter som tilbys i sitt marked, og disse må overholdes. Her finner du den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring.

RED samsvarserklæring