Skip to main content
Happy family holidays. Joyful father, mother, baby son walk with fun along edge of sunset sea surf on black sand beach. Active parents and people outdoor activity on summer vacations with children.; Shutterstock ID 717546631; purchase_order: -; job: -; client: -; other: - 717546631
Cute little girl with her mother at the pediatrician examination by African american female doctor
Elder senior old asian couple meeting  specialist professional caucasian doctor visit at home consultant two retirement patient after checkup,health care and medical concept

Ressurser for familieorientert behandling 

Familieorientert behandling er en tilnærming til helsehjelp som anerkjenner den viktige rollen familien har, og anser alle som partnere i behandlingsprosessen. Phonak gir audiografer ressursene de trenger for å implementere familieorientert behandling i den daglige praksisen.

 

Fordeler for audiografer:

  • Økt tillit og bedre forhold mellom pasient og behandler
  • Brukerne følger behandlingen i større grad
  • Høyere bruk av høreapparater

 

Slik har familieorientert behandling hjulpet audiografer

Få førstehåndsinformasjon fra audiografer om hvordan implementering av familieorientert behandling har hjulpet dem i deres praksis. 

Følg oss på

Verktøy og skjemaer for å gjøre familieorientert behandling bedre

Profesjonelle verktøy gjør det enkelt å implementere familieorientert behandling for brukere og helsepersonell.

For voksne

FOCAS (Family-Oriented Communication Assessment and Solutions – familieorientert kommunikasjonsvurdering og løsninger)

FOCAS er et verktøy som er utviklet for å få innspill fra både brukeren og familien deres under prosessen med å vurdere hørselsbehov og målsetting. Det oppmuntrer brukere til å åpne seg emosjonelt og dele hvordan de føler at deres hørselsreise har påvirket familien, samtidig som det oppmuntrer familien til å dele hvordan det å ha et familiemedlem med hørselstap også har påvirket deres liv. Det gir et trygt sted å kommunisere åpent og utforme individuelle og delte mål.

For barn og familier

Spørreskjema

Spørreskjemaer er kommunikasjonshjelpemidler som er laget for å oppmuntre brukere og familier til å aktivt delta i diskusjoner under en timeavtale. De gir viktig sosial og emosjonell hjelp, og oppmuntrer familier til dele sine spørsmål og bekymringer om barnets reise med audiografen. De gir familier muligheten til å stille spørsmål om diagnoser og hjelper for beslutningstaking og informerte valg.

Handshake

Slik kommer du i gang med familieorientert behandling

Phonak ekspertpanel for familieorientert behandling har laget ti enkle trinn for å implementere familieorientert behandling på klinikken. Her er de tre første, slik at du kommer i gang:

Trinn 1 
Be et familiemedlem om å bli med på timeavtalen, og fremhev grunnene til hvorfor hen bør være med.

Trinn 2
Skap et fysisk miljø som gjør at familiemedlemmer føler seg inkludert i konsultasjonen.

Trinn 3
La bruker og familiemedlemmene vite at du gjerne vil høres deres meninger under konsultasjonen.