Skip to main content

Vilkår for bruk

I. Godkjenning

Dette nettstedet eies og drives av Sonova AG. Ved å gå inn på og bruke dette nettstedet, aksepterer du disse vilkårene.

II. Fraskrivelse av garantier

Vi har lagt inn, og vil fortsette å legge inn, stor innsats i å levere nøyaktig og oppdatert informasjon. Vi gir imidlertid ingen garanti eller fremstilling, direkte eller underforstått, om at informasjonen som står her, eller er referert til her, er nøyaktig eller fullstendig. Dessuten skal Sonova ikke på noen måte holdes ansvarlig for direkte, indirekte, tilfeldige skader, følgeskader eller straffeerstatning som skyldes bruk av, tilgang til eller manglende evne til å bruke denne informasjonen. I tillegg skal ikke Sonova på noen måte holdes ansvarlig for mulige feil eller utelatelser i innholdet. Dette gjelder spesielt for referanser til produkter og tjenester levert av Sonova AG. Informasjon på dette nettstedet kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Sonova kan også gjøre forbedringer og/eller endringer i produktene og/eller programmene som er beskrevet i denne informasjonen når som helst uten forhåndsvarsel, og skal ikke på noen måte holdes ansvarlig for mulige konsekvenser av slike endringer.

Informasjon som Sonova publiserer på World Wide Web kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Sonova-produkter, -programmer og -tjenester, illustrert eller beskrevet, som ikke er annonsert eller tilgjengelig i ditt land. Slike referanser antyder ikke at Sonova har som hensikt å annonsere slike produkter, programmer eller tjenester i ditt land. Du kan få ytterligere informasjon fra din lokale Sonova-forretningskontakt.

Det er opp til deg å ta forholdsregler for å sikre at hva enn du velger å bruke, ikke inneholder elementer som virus, dataormer, trojanske hester og andre elementer som er skadelige. Sonova skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig overfor noen part for noen direkte, indirekte, spesielle eller andre følgeskader gjennom bruk av dette nettstedet, inkludert, uten begrensning, tap av fortjeneste, forretningsavbrudd, tap av programmer eller annen data på informasjonsbehandlingssystemet eller på annen måte, selv om vi uttrykkelig er gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

III. Lenker

Innhold fra tredjeparter kan vises eller være tilgjengelig fra nettstedet. Sonova er ikke ansvarlig for og påtar seg ikke noe ansvar for innhold fra tredjeparter. I tillegg kan dette nettstedet inneholde lenker eller referanser til andre nettsteder som ikke er tilknyttet Sonova; Sonova er imidlertid ikke ansvarlig for innholdet på slike nettsteder og skal ikke holdes ansvarlig for eventuell erstatning eller skader som oppstår som følge av brukerens tilgang til slike nettsteder. Lenker til andre nettsteder er kun gitt som en praktisk funksjon for brukere av vårt nettsted.

IV. Opphavsrett

Hele innholdet på dette Sonova-nettstedet er underlagt opphavsrett med alle rettigheter forbeholdt. Du kan fritt bruke nettstedet, men du kan bare få tilgang til, laste ned eller bruke informasjon fra dette nettstedet, inkludert tekst, bilder, lyd og video ("informasjonen") til egen ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke distribuere, endre, overføre, gjenbruke, gjenposte eller bruke informasjonen til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Sonova AG. Du må beholde og kopiere hver eneste merknad om opphavsrett eller andre merknader om eiendomsrett som finnes i noe av informasjonen du laster ned.

Du skal anta at alt du ser eller leser på dette nettstedet er opphavsrettslig beskyttet hvis ikke annet er oppgitt, og det kan ikke brukes, med unntak av det som er angitt i disse vilkårene eller i teksten på nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra Sonova AG.

V. Varemerker

Du skal anta alle produktnavn som vises på dette nettstedet, enten det vises i store bokstaver, kursiv eller med varemerkesymbolet, er varemerker for Sonova AG eller andre parter. Du har ikke blitt gitt eller tildelt noen lisens eller rettighet til slike varemerker.

VI. Revisjoner

Sonova AG kan revidere disse vilkårene når som helst ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av slike revisjoner og bør derfor besøke denne siden regelmessig for å se gjennom de vilkårene du til enhver tid er bundet til.

Ikrafttredelsesdato: 05/07/2015

Sist oppdatert: 05/07/2015