Skip to main content
Father and daughter sitting on sofa watching tv together
Happy child riding balance bike. Male toddler kid in helmet learning to ride on run bicycle at skate park.; Shutterstock ID 2167754077; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -
Cute little boy playing with a railroad train toy; Shutterstock ID 1248242851; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hørselshjelp for barn

Etter hvert som universell hørselsscreening av nyfødte blir mer vanlig, får audiografer oppgaven med å tilpasse høreapparater for spedbarn i tidlig alder og med en ambisiøs tidslinje. Selv om det å velge, tilpasse og vedlikeholde høreapparater for spedbarn og barn krever andre løsninger, krever også ungdom spesielle hensyn fordi de går gjennom en betydelig utvikling og møter unike spørsmål og avgjørelser på sin hørselsreise. Phonak har samlet ressurser og verktøy for å hjelpe audiografer med å gi den aller beste behandlingen til unge personer.

  • Verktøy for hørselsvurdering
  • Lyttekontroll
  • Forsknings- og journalartikler
  • Ensidig hørselstap

Verktøy for hørselsvurdering på barn

Det finnes ulike vurderinger som gjør det mulig for audiografer og audiopedagoger å evaluere barnets individuelle hørsels- og lytteevner og bruk av teknologiske hjelpemidler.

Interaktive vurderinger

De interaktive vurderingsverktøyene kan brukes på datamaskinen ved å fylle inn nødvendige opplysninger i hvert felt, så vil verktøyene automatisk beregne resultatene basert på opplysningene du har lagt inn. De kan også deles elektroniske med lærere eller foreldre slik at de kan fylle inn opplysningene og sende det tilbake via e-post.

Funksjonell lytteevaluering

The purpose of this evaluation is to determine how a patient's listening abilities are affected by noise, distance, and visual input in an individual's natural listening environment. By Cheryl DeConde Johnson, Ed.D.

CHAPS (skala for barns hørselsytelse)

Use the CHAPS to systematically collect and quantify listening behaviors observed in children age seven and older. By Walter J. Smoski, Ph.D., Michael A. Brunt, Ph.D. & J. Curtis Tannahill, Ph.D.

Taletest

Ling-6-testen er en rask og enkel test som kan brukes til kontrollere et barns tilgang til minimumsmengden av lyder som kreves for å høre, forstå og lære tale. Ling-6 dekker seks talelyder som går fra lav til høy frekvens. Den kan brukes av audiografer og foreldre. Kontakt Phonak-representanten for et eksemplar av CD-en eller mer informasjon.

Ling-6(HL) instructions

Instruksjoner

Small little kid child toddler infant newborn baby gnawing toy ring. Teething process, milk baby teeth tooth concept. Playing games with child. Babycare and motherhood; Shutterstock ID 2007312047; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Ensidig hørselstap

For å utvikle behandlingstilnærmingen for ensidig hørselstap samlet Phonak et internasjonalt ekspertpanel for å diskutere beste praksiser, og de laget følgende anbefalinger for barn med ensidig hørselstap:

  • Behandling før barnet er 6 måneder er viktig, da ensidig hørselstap kan ha en negativ påvirkning på barnets utvikling. Dette inkluderer taleforståelse, kognisjon og tale-/språkutvikling.
  • Ulike hørselsteknologier bør vurderes som en del av tidlige tiltak for alle barn med ensidig hørselstap.
  • Audiografer har en viktig rolle når det gjelder å gi støtte, informasjon og ressurser til familier gjennom barnets hørselsreise.
 

Forsknings- og journalartikler

Ta en titt på Phonaks omfattende bibliotek som består av publikasjoner og forskningsresultater knyttet til barneaudiologi, inkludert vitenskapelig forskning som er relevant for feltet.