Skip to main content
Hearing care professional hearing room

Kunstig intelligens (KI) og høreapparater

Phonak utvikler hørselsløsninger som utgjør en virkelig forskjell for personer med hørselstap. Vår drivkraft er å forbedre lydkvalitet og taleoppfattelse gjennom kontinuerlig teknisk innovasjon.

Helt siden 2000 har vi benyttet kunstig intelligens i form av KI-basert maskinlæring i høreapparatene våre. Med tanke på den utviklingen som foregår innenfor KI-teknologi nå, vil det være naturlig å anta at det også fremover kommer flere innovative funksjoner som vil være til nytte for både audiografer og brukere.

Vil du vite mer? Scroll ned for å lese mer om KI innen helsevesenet, hørselshelse og høreapparater.


Smiling female doctor gesturing and explaining patient in medical practice

Fremskritt innen KI endrer hørselshelse

Tradisjonelt sett har høreapparater tilbudt statiske innstillinger, men maskinlæring har gjort det mulig å tilby en lytteopplevelse som er mer dynamisk, personlig og hensiktsmessig. Det er ingen tvil om at KI har et stort potensiale også innen audiologi, men det er også forståelig at man stiller noen spørsmål angående teknologiens utvikling:

  • Hvordan ser fremtiden for KI ut i forbindelse med høreapparater og hørselshelse?
  • Hvordan kan jeg lære meg mer om høreapparater med KI?
  • Bør jeg vurdere KI-aktiverte funksjoner ved valg av høreapparater?

Å ta opp disse viktige spørsmålene vil være avgjørende for at KI skal kunne integreres på en ansvarsfull og effektiv måte i audiologien.

 

Videoer

Er du interessert i å vite mer om fremtidens hørselsteknologi? Phonak ønsker å flytte grensene når det gjelder hørselsteknologi, og utvikler neste generasjon høreapparater som lover en ytterligere personlig tilpasset lytteopplevelse. Se mer om hvordan vi er med på å forme fremtiden for hørselspleie
(Videoene er på engelsk)

Bruk av KI for å forbedre brukeropplevelsen

Phonak gir brukerne mulighet til å høre best mulig, og har 24 års erfaring med KI-basert maskinlæring. AutoSense™ OS 5.0 i våre Lumity-høreapparater er et eksempel på KI-basert maskinlæring som gir brukerne en rekke fordeler:

  • AutoSense 5.0 styrer SmartSpeech™-teknologien for bedre taleoppfattelse – i stille miljø, i støy, på avstand og hvor man enn befinner seg.1-5
  • AutoSenseOS™ 5.0 bruker styrken som ligger i maskinlæring for å mer nøyaktig kunne identifisere og tilpasse seg til brukerens ulike lydmiljøer – automatisk når man trenger det, tilpasset til hvor og når man ønsker6

Podcast

Hvordan er AutoSense OS til fordel for brukerne? Få svaret på dette og flere spørsmål ved å høre på denne podcasten med  Davina Omisore, Audiology Manager, og Chase Smith, Sales Audiology Manager. I mer enn 75 år har Phonak utvikklet innovativ teknologi som forbedrer taleoppfattelse og lydkvalitet. Få en dypere innsikt i våre bevisbaserte funksjoner.

AutoSense™ OS 5.0

Vårt automatiske operativsystem har trent med KI-basert maskinlæring for å kunne identifisere et lydmiljø mer nøyaktig.

Worldof Hearing Products

Bloggposter

KI og hørselshelse

KI finner gradvis sin plass når det gjelder hørselshelse. Det tilbyr verdifulle verktøy til audiografer og kan potensielt gi bedre tilpasning av høreapparater. Selv om det gjenstår en del utfordringer, utvikles KI fra et moteord til et aktuelt verktøy for deg og brukerne.

Personlig forsterkning

KI bidrar til å tilpasse høreapparater etter individuelle behov. Det kan også analysere ulike brukerbehov, preferanser og lyttemiljøer for å finjustere høreapparatene i sanntid og slik optimalisere lytteopplevelsen. Phonak AutoSense™ OS er et godt eksempel på hvordan KI-basert maskinlæring forbedrer taleoppfattelsen og redusere lytteanstrengelsen.

Audiologist at work
Oppdag utfordringer på et tidligere tidspunkt

KI-algoritmene analyserer otoskopiske bilder, audiogram og også genetiske data for å identifisere hørselstap på et tidligere tidspunkt, med større presisjon. Se for deg at KI kan oppdage tidligere tegn på presbyacusis eller Ménières sjukdom, og slik muliggjør rask iverksetting av tiltak.

Female client in audiologist’s office

Vanlige spørsmål

Hva er KI og hvordan benyttes det i høreapparater? Dette avsnittet vil svare på spørsmål og gi informasjon om KI-drevne hørselsløsninger.

Generelt om KI og høreapparater

Vanlige spørsmål

Kunstig intelligens defineres som maskiners evne til å imitere menneskelig oppførsel. I dagligtale benyttes begrepene kunstig intelligens og maskinlæring om hverandre.7

Maskinlæring er en undergruppe kunstig intelligens der et system lærer automatisk og forbedrer ytelsen gjennom tilgjengelige data.7

Phonak høreapparater har benyttet kunstig intelligens i 24 år. Gjennom en årrekke har KI-teknologi som benytter maskinlæring blitt brukt i høreapparater for å utføre to  oppgaver:  1) klassifisering av lydmiljøer og 2) anvendelse av parametre for lydbehandling.

Phonaks siste implementering er bruken av maskinlæring for å trene vårt operativsystem for høreapparater, AutoSense OS. Denne teknologien ble utviklet og trent opp ved hjelp av tusenvis av lydopptak fra den virkelige verden. Resultatet er virkelig en personlig hørselsopplevelse. 

En avansert undergruppe maskinlæring som bruker intrikate algoritmer, som dype, nevrale nettverk (DNN) for å etterligne den menneskelige hjernen slik at systemet kan lære og reagere på informasjon med økt kompleksitet og presisjon.⁷

Dyp læring gjennom et dypt, nevralt nettverk er den kraftigste formen for maskinlæringsalgoritme.⁷

Phonak anerkjenner KI som en viktig katalysator for innovasjon når det gjelder enkelte aspekter av høreapparatteknologi. KI/dyp læring er imidlertid ikke helt nytt, det har vært tilstede siden 1900-tallet men i begrenset format på grunn av de utrolige mengder prosessorkraft som har vært nødvendig for å drive det. En av vanskelighetene har altså vært å kunne sørge for at høreapparatene har stabil og tilstrekkelig batterikapasitet, uten at det har påvirket størrelsen for mye.

Samtidig som Phonak omfavner det spennende som KI-teknologi tilbyr, er Phonak også sikker på at transparens er nøkkelen. Det er viktig å åpent erkjenne de begrensningene som fortsatt finnes når det gjelder KI, og ikke spre overdrevne påstander fylt av ord og begrep bare fordi de er på moten. Vi erkjenner også viktigheten av andre teknologiske fremskritt for å møte behovene til både audiografer og brukere. Vi streber etter å forbedre hørselsopplevelsen i det virkelige liv, spesielt i utfordrende miljøer med bakgrunnsstøy.

Når det gjelder høreapparater, tror Phonak at integrasjonen av KI og undergruppene, som maskinlæring og dype, nevrale nettverk (DNN) har et enormt potensiale. Når man forstår effekten av KI og DNN er det viktig å notere at størrelsen er viktig. En ”liten DNN” kommer ikke nødvendigvis til å oppnå bedre resultat enn klassisk maskinlæring. Vårt mål er å tilby praktiske og effektive løsninger som virkelig kommer våre brukere til gode, uansett hvilken teknologi som brukes.

På Phonak anerkjenner vi den avgjørende rollen som audiografer og helsepersonell har for å kunne oppnå best mulig resultat. Mens KI-teknologien fortsetter å utvikle seg, er det viktig å understreke betydningen av den kombinerte innsatsen til innovasjon og hørselsspesialister. Integrasjonen av avansert teknologi veiledet av ekspertenes kompetanse, sikrer optimalt utbytte av KI-kapasiteten i høreapparater, som igjen kommer brukeren til gode.

References

1. Appleton, J. (2020). AutoSense OS 4.0 - significantly less listening effort and preferred for speech intelligibility. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence 
2. Latzel, M., & Hobi, S. (2022). ActiveVent™ Receiver provides benefit of open and closed acoustics for better speech understanding in noise and naturalness of own voice perception. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence. 
3. Thibodeau L. M. (2020) Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. Journal of the American Academy of Audiology, 31(6), 404–411. 
4. Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2022). New implementation of directional beamforming configurations show improved speech understanding and reduced listening effort. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence 
5. Latzel, M., Lesimple, C., & Woodward, J. (2023). Speech Enhancer significantly reduces listening 

effort and increases intelligibility for speech from a distance. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence

6. RIC: 
Usability PDL-14751 
PDL-18247 (Func. Behavior) 
PDL-18770 (Hear. Perf.) 
BTE: 
Usability PDL-14720 
Hearing Performance verification report: PDL-18771 
Functional verification report: PDL-18246

7. https://nix-united.com/blog/artificial-intelligence-vs-machine-learning-vs-deep-learning-explaining-the-difference/