Skip to main content

Hør godt på jobb og på skolen

Phonak hjelper deg med å leve godt med ditt hørselsetap i det daglige liv, enten du er i jobb eller går på skole.

Black Businesswoman Sitting at Her Desk Working on a Laptop Computer

Hørselstap på jobb

Nedsatt hørsel kan skape utfordringer i ulike jobbsituasjoner. Telefonsamtaler, møter og presentasjoner kan være vanskelige lyttesituasjoner. For å kompensere for hørselstapet prøver mange med nedsatt hørsel å unngå slike situasjoner. Sånn trenger det ikke å være. Avansert høreapparatteknologi gjør en glimrende jobb for å hjelpe mennesker med å høre kollegaer og venner. Når det gjelder å høre på støyende steder eller på avstand, har selv de kraftigste høreapparatene begrensninger. Det er derfor vi har utviklet Roger – avanserte, trådløse mikrofoner for å gi høreapparatene dine det lille ekstra. Når de settes på et bord eller festes på klærne til den som snakker, overfører mikrofonene tale tydelig, uansett hvor samtalen finner sted. Roger fungerer også utmerket for hybride møter som f.eks. på Teams.

 
Female Teacher With Two Elementary School Pupils Wearing Uniform Using Digital Tablet At Desk; Shutterstock ID 1447068770; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Hørselstap på skole og universitet

På skolen må man sikre at barnet ikke bare hører læreren, men også klassekamerater og multimediaenheter i klasserommet. Phonak har brukervennlige, pålitelige høreapparater og hørselsløsninger som dekker behovene til alle barn, slik at de kan være aktive deltakere både i klasserommet og sosialt. Alle barn og voksne har rett på tilrettelegging på skolen og med et lydutjevningsanlegg i klasserommet kan barn og lærere fungere på lik linje med normalt hørende.

Hørselstap skal ikke være til hinder for å gjennomføre høyere utdanning, men det er essensielt å få med seg det som blir kommunisert for å lykkes med studiene. I tillegg til høreapparater kan det være en fordel å bruke Roger-mikrofoner for å høre bedre i utfordrende lyttesituasjoner.