Skip to main content
Phonak Roger Charging Rack med fire forskjellige tilbehør til høreapparat som lader.
Hørselsløsninger for klasserommet

Roger for skole

 • Klasseromsløsninger
 • Fokusert læring

Det er viktig for alle barn, spesielt barn med hørselsutfordringer, å høre godt på skolen. Det skjer mye i et klasserom, og for å kunne delta til fulle må hvert barn ikke bare høre læreren, men også medelever og multimedieenheter. Med Roger™ for Education finnes det en hørselsløsning for enhver situasjon.

 • Oppmuntrer til aktiv deltakelse i klasserommet
 • Delta i ulike klasseromsaktiviteter uten problemer.
 • Helt automatisk bytte fra én person som snakker til en gruppesamtale
 • Koble til alle typer medieenheter  
 • Kompatibelt med så godt som alle høreapparater og cochlea-implantater
Utdanning

Hvis jeg sitter helt bak i klasserommet, 20m unna, hører jeg akkurat som jeg sitter helt foran.

Kvinnelig lærer og tre elever i et klasserom
Alex skoleelev og bruker av Roger
Kvinnelig lærer og tre elever i et klasserom
Kvinnelig lærer hjelper en av elevene i et klasserom.

Fordeler med bruk av Roger-mikrofoner

Klasseromsstøy, avstand og dårlig akustikk kan skape utfordrende læring og læringsbetingelser. Roger skolesystem er utviklet for å takle disse utfordringene og skape et optimalt læringsmiljø for alle.

 • Gir bedre talegjenkjenning for elever¹
 • Gir bedre taleoppfattelse for læring og kommunikasjon for elever²
 • Reduserer stemmebelastning for lærere³
 
Female Teacher With Digital Tablet Teaches Group Of Uniformed Elementary Pupils In School Classroom; Shutterstock ID 1448056130; purchase_order: -; job: -; client: -; other: -

Laget for elever og lærere

Den beste læringen skjer når elevene kan høre tydelig, og lærerne kan snakke på et behagelig nivå. Løsningene tilgjengelig gjennom Roger skolesystem er utviklet for å løse disse utfordringene og skape et optimalt læringsmiljø for alle.

Overvinne støybarrieren

Roger-mikrofoner har støyreduksjon, men de har også en adaptiv adferd. Det betyr at hvis støynivået øker, økes volumet på Roger-systemet automatisk, slik at stemmen til den som snakker, høres over støyen.

Overvinne avstandsbarrieren

Roger-mikrofonene er utstyrt med kraftig, trådløs lydteknologi som gjør det mulig for lærere å kommunisere hvor som helst i klasserommet uten avstandsbegrensninger. Dette bidrar til å redusere stemmebelastningen for lærerne4.

Brukervennlig og intuitiv

Med helautomatiske funksjoner er det sjelden behov for å justere innstillingene. Riktig mikrofonmodus velges automatisk basert på enhetens retning.

Høre flere som snakker

Flere trådløse Roger-mikrofoner kan kobles sammen, slik at barna får tilgang til flere som snakker, eller til ulike media.

 
In Elementary School Classroom Brilliant Black Girl Writes in Exercise Notebook, Taking Test and Writing Exam. Junior Classroom with Diverse Group of Children Working Diligently and Learning

Hvordan få tak i Roger hørselshjelpemidler til din skole

Våre Roger-produkter tildeles av Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke. For elever med lytteutfordringer vil Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) eller Statped være rådgivere for å finne løsninger tilpasset elevens behov. Hvem man kontakter vil være avhengig av lokale variasjoner. Anlegget som man får dekt kostnadsfritt av NAV Hjelpemiddelsentral etter behov, vil følge eleven gjennom skolegangen. Dersom du er lærer med lytteutfordringer og har behov for tilrettelegging, kan du ta kontakt direkte med NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke for kartlegging.

 

Roger-mikrofoner og tilbehør

Roger Touchscreen

Roger™ Touchscreen Mic

Når den brukes rundt halsen, sender Roger Touchscreen Mic lærerens stemme direkte til elevens høreapparat, noe som bidrar til å høre i situasjoner med støy. Når den plasseres på bordet, bytter denne trådløse mikrofonen til gruppemodus, slik at barn kan forstå medelever bedre og delta i klasserommet.¹

 
Phonak Roger Touchscreen Mic hearing aid microphone.

Programvarefunksjoner for Roger Touchscreen Mic

Roger™ Touchscreen Mic er en spennende og brukervennlig, trådløs mikrofon som er kjernen i Roger™ skolesystem. De kan hjelpe elever og lærere med å håndtere klasseromsaktiviteter med selvsikkerhet.

Helt automatisk

Roger Touchscreen Mic bytter automatisk fra en individuell person som snakker til gruppemodus, avhengig av plasseringen. Roger Touchscreen Mic beregner kontinuerlig støy i omgivelsene og optimaliserer automatisk volumet slik at tale holder seg høy og tydelig.

Enkle kontroller

Med intuitive indikatorlys og brukervennlig grensesnitt gjør Roger Touchscreen Mic det mulig for både lærere og elever å enkelt vite når mikrofonen fungerer og overfører.

Helt kompatibel

Et allsidig valg som fungerer med så godt som alle høreapparater og cochlea-implantater. Det gjør det mulig å koble til flere mikrofoner og medieenheter for fullstendig samhandling i klasserommet.

 
Klasserom med ni tenåringselever og en kvinnelig lærer med mange forskjellige Phonak Roger-mikrofoner.

Programvarefunksjoner

Bluetooth-tilkobling

Ny Bluetooth-tilkoblingsmodul for enkel tilkobling til multimedieenheter som brukes i klasserom. Dette gjør det mulig å blande lærerens stemme fra Roger Touchscreen Mic med musikk eller andre lydsignaler fra en smartenhet samtidig. 

Lydkvalitet

Mer bass for en dypere, rikere lydkvalitet. Takket være nye høyttalere av høy kvalitet.

Få tilgang til flere personer som snakker

Koble til opptil 35 Roger-mikrofoner, slik som Roger Touchscreen Mic eller Roger Pass-around, i det samme Roger-nettverket for å høre alle. 

 
Phonak Roger DigiMaster SoundField.

Roger™ DigiMaster SoundField

Avansert lydutjevningsteknologi forsterker lærerens og elevenes stemmer tydelig, og bidrar til å opprettholde taleoppfattelse over støy. Det hjelper elever med å lykkes akademisk² og unngår belastning på lærerens stemme.³

 
#

Roger™ Pass-around-mikrofon

En elevmikrofon som er utviklet for å forbedre diskusjoner i klasserommet. Den kan sendes fra én elev til en annen, slik at barnet med hørselstap ikke bare hører læreren, men også klassekameratene.

 
Phonak Roger Charging Rack

Roger™ Charging Rack

En liten og lett batterilader som gjør det mulig å lade opptil fire høreapparattilbehør samtidig, slik at lærerne er klare til neste dag i klasserommet.

 
Roger Wall Pilot

Roger™ WallPilot

En veggmontert enhet som automatisk kobler elevers Roger™-mottakere og lærerens mikrofoner til Roger™-nettverket i rommet, noe som er tidsbesparende for læreren når de skal gjøre elevene klare til timen.

 
Phonak Roger Repeater-tilbehør til høreapparat.

Roger™ Repeater

Et tilbehør som kan brukes med en primær Roger-sender for å bidra til å utvide rekkevidden til lyden, slik at Roger-signalet kan høres overalt i et stort klasserom.

 
Phonak Roger Focus II hearing aid.

Roger™ Focus II

En hørselsløsning som brukes på kroppen for barn med ensidig hørselstap, auditiv persepsjonsforstyrrelse (APD) eller autismespekterforstyrrelser for å bidra når det er mye støy og deres evne til å konsentrere seg er påvirket.

 
Kvinde, som står indenfor med hendes laptop i hænderne.

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å starte reisen mot god hørsel, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.

Roger for Education

Ofte stilte spørsmål

 • Et ubegrenset antall Roger-mottakere
 • Opptil 35 Roger-mikrofoner
 • Maksimalt 1 Roger Multimedia Hub når modus for blandet nettverk er valgt
 • Maksimalt 1 Roger DigiMaster 5000
 • Opptil 2 Roger DigiMaster 7000

Ja. Slå enheten av og på igjen foran Roger WallPilot.

Nei, endringene tas i bruk umiddelbart.

DigiMaster 5000 er beregnet for bruk i rom på opptil 100 kvadratmeter, eller ca. 100 lyttere.

Ett par med DigiMaster 7000-høyttalere er beregnet for bruk i rom på opptil 300 kvadratmeter, eller ca. 300 lyttere.

Vanligvis brukes opptil fire Roger Repeater-enheter for å dekke et stort rom eller en gymsal. Men flere Roger Repeater-enheter kan legges til om nødvendig.

Fotnoter

1 Rich, S., & Gigandet, X. (2016). RogerTM Touchscreen Mic Small Group mode: Changing the dynamics of group activities in the classroom. Phonak Insight.

2 Wolfe, J., Morais, M., Neumann, S., Schafer, E., Mülder, H., Wells., N., John, A. & Hudson, M. (2013). Evaluation of Speech Recognition with Personal FM and Classroom Audio Distribution Systems. Journal of Educational Audiology, 19, 65–79. 

3 Cornwell, S. & Evans, C.J. (2001). The effects of soundfield amplification on attending behaviours. Journal of Speech-Language Pathology and Audiology, 25(3), 135–144. 

4 Cruz, A. D. da, Silvério, K. C. A., Ribeiro, V. V. & Jacob, R. T. de S. (2016). Dynamic soundfield system impact on the teacher’s voice: case report. Revista CEFAC, 18(5), 1260–1270. 

Bluetooth®-begrepet og -logoene er registrerte varemerker som eies Bluetooth SIG, Inc., og all bruk av disse varemerkene av Sonova er lisensiert.