Skip to main content
happy family playing cards

Phonak kognitivt velvære

Phonak oppfordrer til å skifte fra å fokusere utelukkende på hørbarhet til å fremheve de helhetlige fordelene med hørselshelse, med spesiell fokus på kognitiv helse. Hørselsspesialister spiller en viktig rolle i det å få høreapparatbrukere til å forstå sammenhengen mellom hørsel, kognitiv helse og generell velvære.


#1%

Hørselstap påvirker risikoen for demens, mer enn både høyt blodtrykk og fedme.¹

8%

av demenstilfeller kan forebygges med riktig behandling av hørselstap.²

Hvorfor hørselshelse er viktig

God hørselshelse er avgjørende for din generelle helse, og har innvirkning på ditt sosiale, emosjonelle og generelle velvære.

Grandmother and grandson sitting on porch

Nyheter og forskning om kognisjon

Audiografer er godt kjent med de utfordringene brukere med hørselstap står overfor. De potensielle konsekvensene av ubehandlet hørselstap strekker seg imidlertid lenger enn til kommunikasjonsvansker, og kan også påvirke den kognitive helsen. Nyere forskning gir mer dokumentasjon på sammenhengen mellom hørselstap og økt risiko for kognitiv svikt, særlig hos eldre. Forskningslandskapet er i stadig utvikling, og stadig flere studier belyser sammenhengen mellom hørselstap og kognisjon.

Utforsk den nyeste innsikten:

Kognisjonspodkast

ENHANCE-studiet har undersøkt om behandling av hørselstap hos eldre påvirker den kognitive helsen. Lytt til episoden av "The Audiologist" med prof. Julia Sarant, professor og Lead Chief Investigator ved universitetet i Melbourne, Australia, og Lisa Bacic, Manager Audiology Thought Leadership hos Phonak, for å finne ut mer.

Two female coworkers looking at laptop
Cheerful senior couple enjoying a Ferris wheel by the Santa Monica pier

Forskning og innovasjon

Phonak støtter forskning, studier og innovasjon innen hørselshelse. Vi er forpliktet til å søke håndfaste bevis innen feltet holistisk hørselsomsorg og sunn aldring.

To nylige studier, ACHIEVE (Aging and Cognitive Health Evaluation in Elders) og ENHANCE (Evaluation of Hearing Aids and Cognitive Effects) inkluderer langvarige observasjoner, beste praksis i audiologisk tilpasning, tilfeldige kontroller og omfattende kognitive vurderinger for å gi mer innsikt i forholdet mellom hørselstap og kognisjon.

Begge studiene ble støttet av Sonovas forskningsprogram inkl. donasjon av Phonak høreapparater.

ACHIEVE-studien

Hensikten med ACHIEVE-studien er å finne ut om beste praksis i opplæring i hørselsutredning og oppmerksomhet rundt vellykket aldringshelse kan bremse, eller forhindre kognitiv nedgang hos eldre.

Studiet er et multisenter tilfeldig kontrollstudie. De 977 deltakerne ble tilfeldig utvalgt til å motta enten utredning av hørselstapet eller et opplæringsprogram for sunn aldring.

ACHIEVE-studien ledes av co-prinsipale forskere; Frank Lin, MD, PhD and Josef Coresh, MD, PhD fra Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health.

Hovedfunn

Behandling av hørselstap hos eldre som hadde flere risikofaktorer for kognitiv svikt, bremset tap av tanke- og hukommelsesevner med 48% gjennom 3 år. 2

ENHANCE-studien


I ENHANCE-studien ble 160 deltakere som mottok en nøye tilpasset hørselsutredning, inkludert tilpasning av høreapparat, fulgt opp gjennom 3 år. Deres ytelse målt i et dataprogam bestående av kognitive tester ble sammenlignet med 102 deltakere i Australian Imaging Biomarker & Lifestyle Study of Aging (AIBL) som ikke mottok hørselsutredning.

ENHANCE-studien er ledet av hovedforsker Professor Julia Sarant, PhD fra Melbourne Universitet.3

Hovedfunn

Hørselsutredning med riktig tilpasning av høreapparater kan forsinke kognitiv nedgang, og  tidsmessig riktig utredning av hørselstap kan fremme vedlikehold av kognitive evner.

 
Mer innsikt

Forbedre velværet til mennesker med hørselstap

Phonak jobber sammen med forskere og eksperter for å diskutere temaet velvære i sammenheng med hørsel. Resultatet av dette tette samarbeidet er retningslinjer og verktøy som er enkle å bruke i klinisk audiologi for å gi enestående hørselspleie.

Father holding daughter and playing on a tablet - domestic scene in a living room.

New

Promoting hearing and cognitive health in audiologic rehabilitation for the well-being of older adults. 

Sarant, J. et al. 2023

Vis

Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial.

Lin, F., et al. (2023, July 17)

Vis

Fotnoter

1. Livingston, G.; Huntley, J., Sommerlad, A., Ballard, C., Banejee, S. (2020). Dementia prevention, intervention, and care: 2020 report of the Lancet Commission, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30367-6

2. Lin, F., et al. (2023, July 17). Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial.
DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)01406-X

3. Sarant, J., et al. (2023, July 16-20). Cognitive Function in Older Adults with Hearing Loss: Outcomes for treated vs untreated groups at 3-year follow-up [Conference presentation]. AAIC 2023 Conference, Amsterdam, Netherlands.