Skip to main content
Smilende kvinne bruker mobilen og drikker kaffe
Tre eldre kvinner snakker sammen på gaten nær nedkjøringen til undergangen.
Et par spiller backgammon på stuegulvet

Tegn på hørselstap

Mange tror at hørselstap kun er et volumproblem, men det er ikke tilfelle. Hørselstap er mer omfattende enn at man har utfordringer med å høre høye lyder. Typiske tegn på hørselstap er:

 • Lyder og tale virker mumlete
 • Vanskeligheter med å høre individuelle ord eller konsonanter, ofte i støyende miljøer
 • Volumet på TV og radio blir satt svært høyt
 • Man spør oftere andre om å snakke saktere eller gjenta seg selv
 • Endring av adferd, slik som svekket interesse for sosiale arrangementer eller mindre deltagelse i samtaler

Typer og årsaker til hørselstap

Typen hørselstap man får avhenger vanligvis av hvor problemet oppstår anatomisk i øret (indre, midtre eller ytre) og hørselstapets alvorlighetsgrad. Hørselstap blir også definert ut fra om bare ett eller begge ører er rammet, og om det er medfødt eller inntruffet senere i livet.

Tre kategorier blir ofte brukt til å skille mellom hvordan ulike hørselstap oppstår:

Triathlonutøver med høreapparat
Mekanisk hørselstap

Mekanisk (konduktivt) hørselstap som oppstår fordi lyd ikke kan trenge gjennom det ytre eller midtre øret. Det er som regel midlertidig og kan bli behandlet med medisin eller operasjon. Det kan også oppstå grunnet væske, ørevoks eller infeksjon i øret.

 x
Sensorineuralt hørselstap

Hørselstap som oppstår fra problemer i det indre øret. Denne typen hørselstap er som regel permanent. Alder, støy og gener er typiske årsake til sensorineuralt hørselstap.

Hearing care professional consulting patient with Audeo L hearing aid
Kombinert hørselstap

Denne typen hørselstap er en kombinasjon av mekanisk og sensorineuralt hørselstap.

Boy playing with bubble wand while sitting on mother's lap during sunny day
Happy business people having discussion in meeting

Grader av hørselstap

Grader av hørselstap kategoriseres inn i mild, moderat, stort eller svært stort. For å får sjekket hvilken grad hørselstap du har og hvordan det best kan behandles, bør du ta kontakt med en audiograf eller øre-nese-hals-lege og ta en hørselstest. Du får henvisning av din fastlege.

Lett hørselstap:

Svake lyder høres ikke. Det er vanskelig å forstå tale i støyende omgivelser.

Moderat hørselstap:

Svake lyder og lyder med moderat styrke høres ikke. Det er veldig vanskelig å forstå tale i bakgrunnsstøy.

Stort hørselstap:

Samtaler må være høylytte. Samtaler i grupper krever stor lytteanstrengelse.

Svært stort hørselstap:

Man kan kun høre et fåtall svært høye lyder. Kommunikasjon uten høreapparat er ikke lenger mulig, selv med stor lytteanstrengelse.

Hørselstap i ett øre:

Hørselstap blir også definert ut fra om ett øre er svekket (ensidig hørselstap) eller begge (bilateralt hørselstap). Det er viktig å skille mellom dem da det er egne hørselsløsninger for ensidig hørselstap som ikke kan benyttes av en person med bilateralt hørselstap.

Medfødt vs. tilegnet hørselstap:

Årsaker til hørselstap kan bli kategorisert inn i medfødt (hørselstap tilstede ved fødsel) eller tilegnet (hørselstap til stede kort tid etter fødsel).

 

Behandling av hørselstap

Hvordan man velger å behandle et hørselstap varierer ut fra typen og årsaken til hørselsnedsettelsen. Det beste valget man kan ta om man oppdager at man har et hørselstap, er å la en audiograf eller øre-nese-hals-lege hjelpe deg. De vil ta en hørselstest og foreslå riktig hørselsløsning som passer til din situasjon og behov.

Behandling av hørselstap
Triathlonutøver med høreapparat
Audiograf

En fagperson med sterk kompetanse innen hørsel som kan ta de nødvendige tester og foreslå hørselsløsninger som passer for deg.

Øre-nese-hals-lege

En fagperson med spesialfelt innen medisinske problemer i øre-, nese- og halsområdet.

Hørselskontakt

Hver kommune er pålagt å ha en hørselskontakt. Denne kan hjelpe deg med å finne informasjon og gi deg veiledning om produkter, samt hjelpe deg med søknaden til NAV for å få innvilget hørselshjelpemidler hvis du har et dokumentert hørselstap.

Äldre par på cykeltur på landsbygden

Tinnitus

Det antas at 1 av 5 har tinnitus i varierende grad. Det finnes heldigvis hjelp å få og høreapparat kan være et godt hjelpemiddel.

Tre eldre kvinner snakker sammen på gaten nær nedkjøringen til undergangen.

Fakta om hørselstap

 • Hørselstap rammer rundt 5% av verdens befolkning
 • Det er beregnet at rundt 1 av 10 personer vil ha et hørselstap innen 2050
 • Omtrent 1 av 3 personer over 60 år har et hørselstap
 • Omtrent 1,1 milliarder unge mennesker på verdensbasis blir utsatt for risikofylt støynivå på fritiden
 • 60% av alle hørselstap som rammer barn kunne vært forebygget mot
 • Omtrent 1 av 1000 spebarn har et hørselstap
 • Kroniske øreinfeksjoner er hovedårsak til hørselstap ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO)
 • 65% av alle med hørselstap har et lett hørselstap, 30% har et moderat hørselstap mens 5% har et stort eller svært stort hørselstap
 • Flertallet av alle som har et hørselstap er personer i skole- eller yrkesaktiv alder
 • Kun 1 av 5 personer som ville hatt nytte av høreapparat bruker det
 • Personer med hørselstap venter i gjennomsnitt ca. 4 år før de tar grep på verdensbasis, men tallet sies å være enda høyere i Norge. 

 

 
Kvinne som står med laptopen i hendene.

Finn en audiograf

Enten du trenger hjelp i forbindelse med hørselstap eller du ønsker å få tilpasset høreapparater, kan vi hjelpe deg med å finne en audiograf i nærheten av deg.